Profesijná kvalifikácia v Nemecku v oblasti Liečebno-pedagogického opatrovateľstva

Liečebno-pedagogickí opatrovatelia/ky sprevádzajú a podporujú ľudí s duševným, telesným a/alebo psychickým postihnutím všetkých vekových skupín, aby sa posilnila ich samostatnosť a umožnila spôsobilosť na samostatné vedenie každodenného života. Pritom zohľadnia spôsob a stupeň postihnutia. Taktiež podporujú sociálne správanie ako aj osobný vývoj im zverenej osoby a podporujú ich pri zaradení v školskom a profesijnom začlenení.    

Liečebno-pedagogickí opatrovatelia/ky pracujú napríklad v domovoch alebo opatrovateľských zariadeniach ako aj dielňach pre ľudí s postihnutím, v detských zariadenia alebo podporných zariadenia.

V Nemecku existuje špeciálne vzdelanie pre túto činnosť ako Liečebno-pedagogicky opatrovateľ/ka. Vzdelanie trvá 2 alebo 3 roky. Povolanie je v rovnakej miere vhodné pre ženy a mužov.   

Výučba povolania pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Počas výučby pracujete prakticky v zariadení a zároveň navštevujete učňovku, kde sa Vám poskytne teoretické vyučovanie.

Ďalšie informácie k povolaniu:

V liečebno-pedagogickom opatrovateľstve existujú nasledujúce možnosti zamestnania:

 • zamestnanie bez vzdelania: spolupracovník/čka bez vzdelania v liečebno-pedagogickom opatrovateľstve (hrubý plat cca.  2350€)
 • zamestnanie so vzdelaním (1 rok vzdelania): pomocník/čka liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky (počiatočný plat od cca.  2690€)
 • zamestnanie so vzdelaním (2 alebo 3 roky vzdelania): liečebno-pedagogický opatrovateľ/ka  (počiatočný plat od cca. 3170)
Po absolvovaní kurzu nemeckého jazyka vo vlasti, zamestnajú najprv zamestnávatelia uchádzačov ako spolupracovník /čka bez vzdelania. V tejto funkcii pracujete rok a pol a na začiatku sa Vám poskytne intenzívna výuka nemeckého jazyka. Potom absolvujete výučbu na povolanie pomocník/čka liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky. Následne začína dvojročná výučba na liečebno-pedagogického opatrovateľa/ku.    


Zárobkové možnosti:

Fáza

Doba trvania

Zárobok

Prípravná fáza / kurz nemčiny,                        zamestnanie ako spolupracovník /čka bez vzdelania   

1,5 roka

Zárobok ako spolupracovník /čka bez vzdelania

cca. 2350 €

Výučba na povolanie pomocník/čka liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky

1 rok

Výučba na povolanie liečebno-pedagogický opatrovateľ/ka

2 roky

Zárobok ako pomocník/čka liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky cca. 2690 €

Zamestnanie ako liečebno-pedagogický opatrovateľ/ka

 

Zárobok ako liečebno - pedagogický opatrovateľ/ka cca. 3170 €

Po úspešnom absolvovaní vzdelania zamestná zamestnávateľ účastníkov ďalej ako kvalifikované odborné pracovné sily.

Dodatočne sa účastníci podporujú prostredníctvom európskeho dotačného programu YfEJ alebo Reactivate (jazykový kurz vo vlasti, cestovne náklady k prijímacím pohovorom, náklady na presťahovanie).


Kto sa môže uchádzať o účasť na projekte?

 Uchádzať sa môžu osoby, ktoré:

 • sú približne vo veku medzi 23 a 45 rokov,
 • majú štátne občianstvo jedného z členských štátov Európskej Únie,
 • majú oprávnenie na štúdium na vysokej škole,
 • vlastnia výpis z registra trestov bez záznamov,
 • sú motivované sa vyučiť povolaniu liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky a pracovať v Nemecku,
 • chcú absolvovať na prípravu jeden a pol ročnú činnosť ako spolupracovník /čka bez vzdelania  v liečebno-pedagogickom opatrovateľstve, potom absolvovať jednoročnú výučbu na pomocníka/čku liečebno-pedagogického opatrovateľa/ky a potom následne náročnú 2-ročnú výučbu na liečebno-pedagogického opatrovateľa/ku.
 • už majú prvé skúsenosti v oblasti ošetrovania postihnutých ľudí alebo starších ľudí a/alebo môžu preukázať veľkú motiváciu na vykonávanie tohto povolania
 • sú ochotné intenzívne sa učiť nemčinu,
 • už majú znalosti nemeckého jazyka alebo anglického jazyka,
 • spĺňajúce formálne predpoklady pre získanie podpory prostredníctvom úradu práce.
Časová priamka projektu "Profesijná kvalifikácia v Nemecku v oblasti Liečebno-pedagogického opatrovateľstva"
Casova priamka projektu Profesijna kvalifikacia v oblasti Liecebno-pedagogickeho opatrovatelstva v Nemecku


V prípade Vášho záujmu zašlite Váš životopis v nemeckom jazyku na e-mailovú adresu: [email protected] Do predmetu e-mailu uveďte: ID 1349 - Liečebno-pedagogický opatrovateľ.

Dôležité upozornenie!!!

Aby ste sa mohli uchádzať o štúdium v Nemecku z databázy siete EURES, potrebujeme váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý súvisí s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Váš súhlas nám udelíte vyplnením formulára po  kliknutí na tento ODKAZ. Vyplnený elektronický formulár  je nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti o štúdium v Nemecku.  

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!