Nemecko – Heidekreis Vás víta!

Bundes Agentur fur ArbeitEURES praca v Europe

Bundesagentur für Arbeit – ZAV- Zentrale Auslands- und Fachvermittlung  v spolupráci so sieťou EURES Slovensko, informuje občanov SR o aktuálnom projekte v oblasti Heidekreis.


Heidekreis :
·  Heidekreis – región v severnom Nemecku s veľmi „zdravou“ ekonomikou a silne rozvinutým turistickým sektorom
·  obyvateľstvo regiónu  žije zväčša v menších mestách v  blízkosti  veľkých miest (Hamburg, Hannover, Bremen),  len hodinu vzdialených od letísk
·  región ponúka svojim obyvateľom možnosť ľahšieho získania ubytovania za primerané ceny, ako aj možnosť ľahšej dostupnosti  škôl, či škôlok
·  región disponuje veľkým množstvom ponúk na kultúrne, športové, voľnočasové aktivity
·  región hľadá pre lokálnych zamestnávateľov kvalifikované pracovné sily vo viacerých sektoroch


Pomocnú ruku novým pracovným silám v regióne ponúka „Welcome Centres“:
·  prostredníctvom množstva regionálnych kancelárií, asistenciu došlým občanom EU v rámci regiónu ako i podporu v súvislosti s ich relokáciou : http://www.welcome-heidekreis.de/
·  udržateľnú integráciu a kvalifikáciu občanom EU
·  regionálne kancelárie ( Welcome centrá) sú pripravené poskytnúť individuálne konzultácie týkajúce sa všetkých otázok v súvislosti so začatím zamestnania, vzdelávania sa nemeckého jazyka, hľadania ubytovania, korešpondenciou s inými úradmi  a súkromnými otázkami – ponúkajú tlmočnícke služby

Ktorí zamestnávatelia sú zapojení do projektu?

Na projekte „Heidekreis“ participujú malí a strední podnikatelia z tohto regiónu z oblastí:
·         výstavba ciest
·         betónové a oceľové konštrukcie
·         kovové konštrukcie
·         výroba strojov
·         automobilové inžinierstvo
·         oblasť turizmu

Koho zamestnávatelia hľadajú?

Zamestnávatelia hľadajú odborníkov ako aj zamestnancov nekvalifikovaných zamestnancov v každom veku, ktorí sú ochotní absolvovať  odborné zaučenie.

Do úvahy prichádzajú:
·         Podzemní stavitelia
·         Obsluha stavebných strojov
·         Pracovníci v oblasti betónu a ocele
·         Montéri
·         Zvárači
·         Mechanici karosérie
·         Mechatronici
·         Obsluha rezacích strojov
·         Skladníci
·         Kuchári
·         Čašníci
·         Chyžné

Okrem odbornosti sa od uchádzačov o zamestnanie očakáva znalosť nemeckého jazyka. Možnosť pre pracovné uplatnenie sa v rámci tohto projektu ponúka i uchádzačom bez znalosti alebo so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorým bude ponúknutá účasť na jazykovom kurze.

Zamestnávatelia očakávajú od uchádzačov ochotu prispôsobiť sa skôr vidieckemu spôsobu života.

Kto iný je ešte zapojený do projektu?

Do projektu sú zapojené a pripravené poskytovať svoje služby,  otvárať svoje siete a získavať finančné prostriedky (okrem IPS, uvítacích- welcome centier, zapojených zamestnávateľov):

-          Miestna samospráva

-          Ministerstvo hospodárstva

-          Centrum vzdelávania dospelých (poskytovateľ odborného vzdelávania a jazykových kurzov)

-           Združenia pre rozvoj podnikania

-           Miestne verejné služby zamestnanosti

-           IQ sieť (sieť poskytujúca poradenstvo v oblasti uznania  kvalifikácie)

 

Ako bude IPS – Arbeitsagentur für Arbeit na projekte participovať?

·         poskytnúť asistenciu zamestnávateľom v Nemecku pri umiestňovaní pracovných ponúk na národných úrovniach v sieťach EURES v rámci krajín EU

·         skontrolovať  žiadosti a zrealizovať prvý telefonický / skype rozhovor, ak je to možné (v závislosti od jazykovej vybavenosti klienta)

·         poskytnúť asistenciu zamestnávateľom  na projekte (vydávanie marketingových materiálov a potrebných dokladov, cestovné zabezpečenie atď.)

·         poskytnúť asistenciu zamestnávateľom v deň výberového konania

·         uskutočniť  pohovory s uchádzačmi, ktorí sa nezhodujú s danou pozíciou majú záujem pracovať v Nemecku

·         zdokumentovanie priamo umiestnených kandidátov

·         komunikácia so zástupcami  projektov  YfEJ a Reactivate Germany, zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov

·         zabezpečiť asistenciu uchádzačom a zamestnávateľom v procese začleňovania do pracovného procesu  v úzkej spolupráci s Welcome centrom

·         zabezpečiť asistenciu uchádzačom a zamestnávateľom s jazykovými kurzami, odbornou prípravou a uznávaním kvalifikácie v spolupráci s Welcome Center a IQ sieťou

Máte záujem sa usadiť a pracovať v regióne Heidekreis?

Využite ponuku náborového projektu a uchádzajte sa o zamestnanie na niektorú vyššie menovanú pozíciu. Svoje štruktúrované životopisy spolu s fotografiou v nemeckom alebo anglickom jazyku zasielajte na adresu: [email protected]

 

Žiadosti prijímame do konca decembra 2019. Výberové pohovory budú priebežne prebiehať v I.Q/ 2020. Úspešní uchádzači aj s primeranou znalosťou nemeckého jazyka vzhľadom k hľadanej pracovnej pozícii budú umiestňovaní priebežne.

Ponúkame Vám prehľad vybraných pracovných pozícií a ponúk k ďalšiemu vzdelávaniu pod záštitou tohto projektu:
- zvárač
- konštruktér - vzdelávanie/ prevzdelávanie
- výstavba cestných komunikácií
- betonár
- výstavba ciest - vzdelávanie/ prevzdelávanie
- betonár - vzdelávanie / prevzdelávanie
- strechár
- tesár
- údržbár / správca areálu
- klampiar a inštalatér
- tesár
- maliar a tapetár
- odbrorný prac.v reštauračných službách/ obsluha
- chyžná