BREXIT - informácie pre občanov SR

Od 1.2.2020 Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej únie. Počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať do konca roka 2020 sa pre občanov, spotrebiteľov, podniky,  investorov, študentov a výskumníkov tak z EÚ, ako aj zo Spojeného kráľovstva nič nezmení. Spojené kráľovstvo už nebude zastúpené v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a úradoch EÚ, ale v Spojenom kráľovstve sa bude až do konca prechodného obdobia uplatňovať právo EÚ. 
Brexit

Ak ste občanom EÚ a chcete v Spojenom kráľovstve žiť a pracovať aj po 30.6.2021 je potrebné, aby ste si podali žiadosť do EU Settlement Scheme.  Ak bude vaša žiadosť úspešná, získate tzv. „settled“ alebo „pre-settled“ status. Termín na podávanie žiadostí je do 30.6.2021. Žiadosti je možné podávať od 30.3.2019 - BEZ POPLATKU  (v  prípade, ak ste už poplatok zaplatili v prípravnej fáze bude vám v plnej výške vrátený). Odporúčame pozrieť si tiež aktuálne informácie týkajúce sa EU Settlement Scheme.

EU settlement Scheme umožní občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom žiť a pracovať v UK aj po 30.6.2021 a mať prístup k zdravotnej starostlivosti, dôchodkom a ostatným benefitom za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.  Na získanie „settled status“ je potrebné splniť podmienku 5 rokov nepretržitého pobytu (tzn. pobyt v UK aspoň 6 mesiacov z každého z posledných 5 rokov, výnimkou môže byť maximálne 1 obdobie 12 mesiacov z vážneho dôvodu – narodenie dieťaťa, vážna choroba, štúdium, vyslanie). Žiadosti je možné podávať iba online prostredníctvom aplikácie a je potrebné predložiť doklad totožnosti (biometrický pas), doklad o pobyte a výpis z registra trestov. Relevantným dokladom potvrdzujúcim pobyt môžu byť NI# (National Insurance number), daňové doklady P60 a P45, výplatné pásky, bankové výpisy, účty za energie, pracovné zmluvy, potvrdenia akreditovaných vzdelávacích inštitúcií, pečiatky v pase, cestovné lístky, letenky, faktúry, hypotéka, úradné listy z JobCentre Plus a pod. (nie fotky, videá, listy, pohľadnice). 

Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021 bude Spojené kráľovstvo implementovať bodový imigračný systém (z ang. points-based immigration system - PBS), ktorý rovnako zaobchádza s občanmi EÚ ako aj s občanmi z krajín mimo EÚ a ktorý uprednostňuje zručnosti jednotlivcov a ich talent a nie to, odkiaľ človek pochádza.

V prípade otázok môžete kontaktovať:

EU Settlement Resolution Center
pondelok až piatok – 8.00 – 20.00, víkendy 9.30 – 16.30)
telefonáty z UK - 0300 123 7379
telefonáty z iných krajín - 0203 080 0010


Bodový imigračný systém- detailná príručka v anglickom jazyku

Čo musíte vedieť, ak ste občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve - publikácia na stiahnutie v slovenskom jazyku

Čo musíte vedieť, ak ste starším občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve - publikácia na stiahnutie v slovenskom jazyku

Čo musite vedieť, ak je vaše dieťa občanom EÚ alebo ak občanom EÚ nie je ale vy ním ste - publikácia na stiahnutie v slovenskom jazyku

Čo musíte vedieť ako občan krajiny mimo EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, ak máte alebo ste mali rodinnú väzbu s občanom EÚ - publikácia na stiahnutie v slovenskom jazyku

Podávanie žiadostí do Settlement Scheme- príručka v slovenskom jazyku

Postup krok za krokom ak chcete ostať žiť v UK

Informácie pre žiadateľov o štatút usídlenia

Informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Odporúčania pre občanov SR v súvislosti s procesom vystúpenia UK z EÚ

Dohoda o vystúpení - vysvetlenie

Informácie Ministerstva spravodlivosti SR

Čo znamená BREXIT pre Slovákov žijúcich a pracujúcich v Spojenon kráľovstve v súvislosti s ich sociálnym zabezpečením?

 
Máte otázky týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie ? Chcete vedieť čo sa pre Vás zmenilo od 1.2.2020?  Odpovede nájdete v článku Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

 

Prípadné otázky môžete posielať emailom na EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA -  [email protected].Aktualizované 15.2.2021