Nemecko - práca, vzdelávanie a projekt

1. Práca
1.1. Sezónna práca 2022
2. Vzdelávanie 
2.1. Štúdium v Nemecku v odboroch kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách; mäsiar, kuchár, predavač
3. Mobilitný projekt TMS Nemecko

1. Práca
1.1. Sezónna práca 2022

Nemecko aj v tomto roku disponuje množstvom zaujímavých sezónnych ponúk v poľnohospodárstve, no najmä v gastronómii a turizme. 
Centrála pre sprostredkovanie sezónnych pracovných síl v spolupráci so sieťou EURES Slovensko zabezpečuje priebežný nábor sezónnych pracovníkov v sektore gastronómii a turizmu.
Vzhľadom k širokej škále pracovných možností po celom Nemecku a veľkej dynamike pri obsadzovaní pracovných miest, nie je možné priebežné zverejňovanie všetkých ponúk na našej stránke. Stránka preto disponuje len reprezentatívnou vzorkou. Pre efektívne a rýchle umiestnenie záujemcov o túto formu zamestnania ponúkame možnosť  registrácie a následnej komunikácie so zástupcami ZAV prostredníctvom EURES poradcov zo Slovenska.

Aktuálnu ponuku voľných pracovných miest  Vám ponúka sekcia venovaná  tejto kategórii.

EURES Slovensko vám v nasledujúcich článkoch prináša cenné informácie týkajúce sa sezónneho zamestnania:
1.       Nemecko – možnosti sezónnych prác v hotelierstve a gastronómii
2.       Nemecko – možnosti sezónnych prác v poľnohospodárstve
3.       Nemecko – čo by ste mali vedieť pre vycestovaním za sezónnou prácou do Nemecka

Upozornenie! Pri zvažovaní sezónnej práce je treba zvážiť, či sú vaše jazykové nalosti postačujúce pre prvotnú komunikáciu so zástupcami ZAV, zamestnávateľom a pri vycestovaní do cieľovej pracovnej destinácii. Je skvelé, ak  je v rámci skupinky stanovené jedna kontaktná osoba s lepšími komunikačnými znalosťami.

Pred odchodom do Nemecka odporúčame mať vždy prevereného zamestnávateľa a disponovať dostatkom informácií v súvislosti s vykonávaním práce.
O ďalších možnostiach Vás radi informujú  EURES poradkyne
Mgr. Denisa Hudáková 036/ 2440 303 a Ing. Oľga Matochová 042/ 2440 303.
 

2. Vzdelávanie 
2.1. Štúdium v Nemecku v  odboroch kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách; mäsiar, kuchár, predavač

Láka vás práca v Nemecku, ale vaše vzdelanie nie je postačujúce? Máme pre vás riešenie! EURES Slovensko v spolupráci s Bundesagentur für Arbeit vám ponúka možnosť zúčastniť sa na projekte duálneho vzdelávania v Nemecku v niektorom z vybraných študijných odborov.


Ako bude duálne vzdelávanie prebiehať?

V máji 2022 nastúpite na trojmesačnú prax u svojho budúceho nemeckého zamestnávateľa, pričom budete pokračovať v jazykovom vzdelávaní formou kurzu. Po ukončení praxe začne vaše vzdelávanie vo vybranom odbore. Toto štúdium je spojené s vykonávaním praxe, ktorá je platená, a to vo výške minimálne 450,- EUR mesačne v čistom.


Vybrať si môžete z nasledovných študijných odborov:
 • kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách,
 • mäsiar,
 • kuchár,
 • predavač so zameraním na mäsiarske výrobky.
Aby ste sa mohli zapojiť, musíte spĺňať tieto požiadavky:
 • vek 18 – 25 rokov,
 • znalosť nemeckého jazyka – B1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Termíny jednotlivých fáz projektu:
 • od mája 2022 – trojmesačná prax u budúceho zamestnávateľa prebiehajúca súbežne s jazykovým kurzom v Nemecku;
 • august/september 2022 – začiatok štúdia;
 • 2025 – ukončenie štúdia.
V prípade záujmu zašlite váš životopis v nemeckom jazyku spolu s dokladmi o vzdelaní na e-mail: [email protected], 042/2440 303.

3. Program  TMS Nemecko

Hľadáte prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v Nemecku? Máte viac ako 18 rokov, občianstvo členského štátu EÚ, Nórska alebo Islandu?

Program TMS (Targeted Mobility Scheme) Nemecko podporuje pracovnú mobilitu v EÚ a poskytuje finančné príspevky pre:

 • pracovníkov, ktorých cieľovou krajinou je Nemecko
 • malé a stredné podniky (MSP) v Nemecku
 • pracovníkov hľadajúcich zamestnanie v celej Európe
 • nezamestnaných a ľudí, ktorí sú obzvlášť postihnutí pandémiou Covid-19 (ako sú osoby so zdravotným postihnutím, umelci, osamelí rodičia, osoby bez vzdelania, zamestnania alebo odbornej prípravy).

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

 • Cestovné náklady na cestu na pracovný pohovor
 • Náklady na presťahovanie
 • Náklady na uznanie odbornej kvalifikácie
 • Jazykový kurz v krajine pôvodu
 • Jazykový kurz popri zamestnaní v Nemecku
 • Dodatočné cestovné náklady v prípade výnimočných okolností

Podmienkou finančnej podpory z programu TMS je úspešná registrácia v  Centre podpory migrácie, ktoré vám pomôže v oblasti:  

 • trhu práce a pracovných podmienok v Nemecku
 • hľadania práce, učňovskej prípravy, stáže a kontaktov na zamestnávateľov v Nemecku
 • vypracovania životopisu
 • prípravy na pracovný pohovor

Kontakt: 

Migration Support Center

Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 228 713-1313
Fax.: +49 228 713-1111
Mail: [email protected]
        [email protected]

!!! Každá individuálna žiadosť je posudzovaná osobitne podľa splnených predpokladov a platných kritérií v čase podania žiadosti.

Pozrite si video Program cielenej mobility EURES !


Aktualizované: 14.04.2022