Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Maďarsku

Pred a po návrate do  Maďarska sa odporúča dodržiavať nasledovné odporúčania:

 

 • dodržiavajte bezpečné vzdialenosti a  spoločenské odstupy kdekoľvek sa nachádzate
 • čo najskôr kontaktujte maďarské zastupiteľské úrady, alebo konzulárne služby ohľadne naplánovania a pravidiel Vášho návratu domov  
 •  informujte sa o aktuálnej situácii  CoVID-19 v Maďarsku a to najmä prostredníctvom verejne dostupných oficiálnych informačných kanálov a oznámení  ako aj prostredníctvom internetových stánok vládnych inštitúcií
 • pred návratom sa snažte zadovážiť z krajiny z ktorej odchádzate nevyhnutné dokumenty, ktoré prednostne získate prostredníctvom on-line služieb napr. ( dokument - PDU1, dokumenty sociálneho zabezpečenia, potvrdenia, certifikáty a pod.)
 • po návrate do Maďarska sa informujte o aktuálnych epidemiologických a karanténnych opatreniach
 • kontaktujte miestnu Vládnu inštitúciu a požiadajte ich o podrobnejšie informácie a inštrukcie
 • pozorne sledujte nastávajúcu situáciu na trhu práce, ako aj mieru nezamestnanosti,  ukazovatele ekonomickej výkonnosti, dostupnú štátnu pomoc a nástroje dostupných podporných opatrení
 • kontaktujte Národný úrad práce -  „NFSZ” a  EURES Maďarsko ohľadne podpory v nezamestnanosti, poradenstva a vyhľadávania voľných pracovných miest
 
Nemzeti foglalkozatási szolgálat - kontakty na všetky maďarské úrady práce, ktoré vám poskytnú bližšie informácie v prípade straty zamestnania. Bližšie informácie o registrácii  uchádzačov o zamestnanie sú dostupné na internetovej stránke Národného úradu práce -  „NFSZ”.


Kontakt pre elektronickú komunikáciu.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - kontakty na inštitúcie zdravotného poistenia v Maďarsku

Kontakt pre elektronickú komunikáciu.


Nemzeti Népegészségügyi Központ -
informácie pre cezhranične migrujúcich obyvateľov s prepojením na problematiku pandémie COVID19. 

Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat  - inštitúcia pre riešenie pracovno-právnych sporov

Magyar Államkincstár - kontakty na inštitúcie sociálneho poistenia pre oblasť  dôchodkov a štátnych sociálnych dávok:

Kontakt -  dôchodkové zabezpečenie        

Kontakt -  štátne sociálne dávky   

Elektronická komunikácia - užitočné informácie pre štátnu pomoc a nástroje podporných opatrení v Maďarsku

 

Dokumenty  E106, resp. PD S1 a PDU1 a PDU2

Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné, aby ste mali k dispozícii dokument E106, resp. PD S1, ktorý vám vystaví príslušná poisťovňa v Maďarsku a ten si zaregistrujete  v slovenskej zdravotnej poisťovni.  V prípade že si chcete uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti ako občan EU odchádzajúci z Maďarska,  odporúčame Vám navštíviť internetový odkaz ohľadne dokumentov „PDU1 a PDU2“.

Práva sociálneho zabezpečenia – užitočné formuláre

 

 

Vstup na územie Maďarska – aktuálne pravidlá

 

Od 23. júna 2021 sa rušia kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska. V prevádzke sú všetky hraničné priechody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Na územie Maďarska môžu vstúpiť občania Slovenska s očkovacím preukazom bez obmedzení. Na území Maďarska sú ale stále v platnosti aj prísne protiepidemiologické opatrenia, ktoré usmerňujú cezhraničnú migráciu tých občanov, ktorí nevlastnia očkovací preukaz. 


Očkovacie certifikáty


Občania Slovenskej republiky, ktorí majú oficiálny Certifikát po vykonanej vakcinácii s QR kódom, môžu vstupovať na územie Maďarska bez obmedzení.  Pre maloletých do 18 rokov je  umožnený vstup do vyhradených interiérov ako sú napr. reštaurácie, hotely, kiná, divadlá a penzióny v sprievode dospelého občana SR za predpokladu, že  je sprievodca držiteľom platného očkovacieho certifikátu.  Držiteľ očkovacieho preukazu sa preukazuje na základe vyzvania podľa potreby aj s občianskym preukazom.


Podmienky osobného tranzitu a odchodu

 

Občania iných krajín EU môžu vstúpiť na územie Maďarska za účelom tranzitu,  pričom sa v týchto prípadoch nevyžaduje negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

 
Základné protiepidemiologické opatrenia v Maďarsku v zmysle nariadenia č. 264/2021 (V. 21)


 • na súkromných  podujatiach sa môže zúčastniť  50 osôb 
 • na  vonkajších podujatiach sa môže zúčastniť až 500 osôb bez obmedzenia
 • v interiéroch sa vyžaduje očkovací preukaz
 • na verejných miestach sú umožnené individuálne aj kolektívne športy
 • v prípade súkromnej a rodinnej oslavy konanej v hoteli alebo reštaurácii je prevádzkovateľ povinný  zabezpečiť oddelené priestory pre účastníkov súkromných podujatí
 • halové a hudobno-tanečné podujatia sú vyhradené len pre držiteľov očkovacích preukazov
 • osoby vo veku 16-18 rokov majú prístup do reštaurácií  a kín aj  bez dozoru ak sú držiteľmi očkovacieho preukazu

 

ZDROJ:  HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

 

 

 

Aktualizované:  30.06.2021