Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Rakúsku

OBSAH
1. Aktuálne obmedzenia
2. Nezamestnanosť v Rakúsku
2.1. Ako sa zaregistrovať na úrade práce 
2.2. Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti
2.3. Ako si hľadať prácu online
2.4. Zdravotné poistenie počas evidencie
2.5. Prenos dávky v nezamestnanosti
2.6 Možnosť ďalšieho vzdelávania
3. Poistenie v Rakúsku a formuláre pre dávky sociálneho zabezpečenia
4. Pomoc v rôznych oblastiach života
5. Zdravotné poistenie a práceneschopnosť
5.1. Práceneschopnosť - postup a lehoty
5.2. Ošetrovné
5.3. Uplatnenie peňažnej dávky
5.4. Výpoveď počas práceneschopnosti
5.5. Ochranná doba po skončení pracovného pomeru
6. Karanténa a nezamestnanosť
7. Starostlivosť o dieťa a nezamestnanosť

pozor AMS upozornenieAMS upozorňuje, že v obehu sú podvodné SMS s domnelým odosielateľom AMS. Od adresáta žiadajú poskytnutie čísla bankového účtu.
Prosím, neposkytujte svoje číslo účtu! AMS neposiela správy vyžadujúce informácie o bankovom účte.

 
1. Aktuálne obmedzenia - informácie týkajúce sa prekročenia hraníc pri vstupe do Rakúska

V súvislosti s COVID-19 sa uplatňujú (čiastočné) cestovné upozornenia.

Tretie nariadenie o mimoriadnych opatreniach je účinné od 25. januára 2021. Je potrebné dodržiavať rozsiahle celodenné obmedzenie vychádzania. Opustiť dom je povolené len zo špecifických dôvodov, ako je napríklad cesta do práce, nakupovanie alebo športovanie.

Masky FFP2 sú teraz povinné v hromadnej preprave a obchodoch. Minimálna vzdialenosť na verejných miestach je 2 metre.

 

Podujatia a prenocovania v hoteloch a u iných poskytovateľov ubytovania na turistické účely sú takisto stále zakázané.

Cieľom nového nariadenia je zabrániť nárastu počtu nakazených zvýšeným cestovaním obyvateľstva.

V Rakúsku sa zavádza nová 10-dňová povinnosť karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska. Z povinnosti karantény je vyňatých 10 štátov, viď zoznam krajín pod textom. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr 5.(piaty) deň po vstupe do Rakúska negatívnym Covid-testom (PCR-testom alebo antigénnym testom). Karanténu možno za účelom vycestovania z Rakúska predčasne ukončiť pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie. Povinný formulár pre vstup do Rakúska nájdete tu v nemčine a angličtine.

Za určitých podmienok – ako napríklad za účelom výkonu povolania (napr.opatrovatelia/opatrovateľky, sezónni pracovníci) alebo ako sprevádzanie v rámci vstupu do Rakúska zo zdravotných dôvodov – je dovolené vstúpiť do krajiny s negatívnym covid-testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový test), bez povinnosti vstúpiť následne do karantény.

Naďalej je možné v nasledovných prípadoch, ktoré musia byť pri vstupe dôveryhodne dokázané, vstúpiť do Rakúska bez negatívneho testu a bez povinnej karantény:

  • Tranzit alebo prejazd Rakúskom bez zastavenia, ktorý výnimočne platí aj pri nevyhnutných prerušeniach cesty. Aj preprava na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. na / z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien) je možný, ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich sprevádzajúci hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska.
  • Vstup a opätovný vstup do Rakúska v rámci pravidelnej dopravy „pendlerov“ za účelom výkonu povolania, pokiaľ nejde o opatrovateľov/opatrovateľky (títo majú povinnosť predložiť negatívny test).
  • Vstup a opätovný vstup do Rakúska v rámci pravidelnej dopravy pendlerov za účelom účasti na školskom vyučovaní a výučbe na VŠ.
  • Vstup a opätovný vstup do Rakúska v rámci pravidelnej dopravy pendlerov z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera, sem patrí opakujúca sa – najmenej  mesačná – návšteva rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského vzťahu.

Informácie týkajúce sa často kladených otázok nájdete na stránke Spolkového ministerstva európskych a zahraničných vecí.

Zoznam krajín vyňatých z povinnosti karantény:

Austrália
Fínsko
Írsko
Island
Japonsko
Nový Zéland
Nórsko
Južná Kórea
Uruguaj
Vatikán

Odporúčame vám sledovať aktuálne informácie o situácii v Rakúsku týkajúce sa obmedzení, vrátane výnimiek, dopravy, dochádzania do práce, ako aj dokumenty potrebné pre vstup do Rakúska sú k dispozícii na stránke Ministerstva zahraničných vecí.


2. Nezamestnanosť v Rakúsku

Rakúsky úrad práce - Arbeitsamtservice AMS odporúča nekontaktovať úrad osobne, ale využiť radšej telefonický kontakt. Na úrad práce príďte osobne iba vtedy, ak máte schôdzku so svojím poradcom.  Pokračujte v používaní svojho eAMS účtu, alebo zavolajte na náš ServiceLine.

Úradné hodiny AMS pre osobný kontakt:
od 8:00 do 12:00 hod. 

Telefonické kontakty:
Po-Št: 07:30 - 16:30, Pi: 07:30 - 13:00

Burgenland:   050 904 140  
Kärnten:   0463 3831        
Niederösterreich:   050 904 340     
Oberösterreich:   050 904 440     
Salzburg:   0662 8883        
Steiermark:   0810 600 612   
Tirol:   050 904 740     
Vorarlberg:   05574 691-0    
Wien:   050 904 940    

AMS - adresy a telefónne čísla
Aktuálne informácie rakúskeho úradu práce v súvislosti s COVID 19. 

2.1 Ako sa zaregistrovať na stránke AMS a vytvoriť si účet eAMS

Ak ste stratili prácu a chcete sa zaregistrovať ako nezamestnaný, použite ako prioritu účet eAMS. Ak takýto účet nemáte alebo neviete ako funguje, môžete sa zaregistrovať online, poslať e-mail miestnej pobočke AMS, alebo kontaktovať AMS telefonicky. Formulár žiadosti o dávku v nezamestnanosti Vám bude následne doručený. 
Dávky z poistenia v nezamestnanosti (napr. dávky v nezamestnanosti, pomoc v núdzi) sa najlepšie žiadajú elektronicky prostredníctvom účtu eAMS. Potrebujete iba počítač s prístupom na internet a prístupovými údajmi k svojmu účtu eAMS. 

Využívajte online služby AMS prostredníctvom vášho osobného účtu eAMS . Získate tak prístup k službám kedykoľvek a kdekoľvek. 

Ešte nemáte eAMS účet?
 
Vyžiadajte si prístupové údaje k svojmu osobnému eAMS účtu z vašej kancelárie AMS.
Ak ste zákazníkom služby FinanzOnline, môžete sa aj tam zaregistrovať na svoj účet eAMS.
Chceli by ste vedieť, ako vás účet eAMS môže podporiť a ako môžete získať prístupové údaje? Viac informácií nájdete v online sprievodcovi AMS „Ako mi pomôže účet eAMS?“. 

Existujú pravidlá pre heslá:
- najmenej 8 znakov, maximálne 32 znakov
- aspoň jedno písmeno a aspoň jedno číslo alebo špeciálny znak Ďalšie informácie
- meno používateľa nesmie byť súčasťou hesla  
Zabudli ste svoje prístupové údaje (užívateľské meno a / alebo heslo)? Použite online sprievodcu AMS „Prístup k údajom pre osobný účet eAMS“ a získajte nové užívateľské meno  alebo nové heslo. 

2.2 Ako si hľadať prácu v Rakúsku online

Čo ponúka eJob-Room pre uchádzačov o zamestnanie?

Zaregistrujte sa teraz

1.     Choďte do eJob - Room

2.     Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov k účtu eAMS alebo

3.     Vytvorte si nový užívateľský účet. 

A  máte prístup k najväčšej rakúskej ponuke práce online.

Rýchle vyhľadávanie bez registrácie:

Ponáhľate sa? Potom jednoducho zadajte požadovaný hľadaný výraz v eJob-Room . Bez akejkoľvek registrácie alebo prihlásenia.

 Majte na pamäti: Bez registrácie uvidíte iba voľné pracovné miesta. Ostatné funkcie môžete používať až po registrácii.

 
2.3 Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

Podrobné informácie o dávkach v nezamestnanosti nájdete v článku Rakúsko - dávky a podpora v nezamestnanosti
Dátumy výplaty dávok.
Podpora v nezamestnanosti, pomoc v núdzi alebo iná finančná podpora: vaše peniaze dostanete vždy mesačne.
A ak máte nejaké otázky týkajúce sa platby, pomôže Vám online sprievodca „Platba peňažných výhod AMS“

2.4 Zdravotné poistenie počas evidencie na úrade práce

Nezamestnaní ľudia sú počas poberania dávok v nezamestnanosti zdravotne poistení. Zdravotná poisťovňa poskytuje im a ich rodinným príslušníkom dávky, ktoré sú vyplácané ľuďom, ktorí majú zdravotné poistenie v dôsledku pracovného pomeru (napr. lekárska pomoc, nemocenské atď.).

2.5 Prenos dávky v nezamestnanosti

Môže sa občan SR prihlásiť online na príslušnom úrade práce na Slovensku v prípade, že si požiadal o prenos dávok v nezamestnanosti ?
Ak občan požiada po mesiaci evidencie v službách zamestnanosti v členskom štáte EU o export dávok, do 7 kalendárnych dní si následne podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v SR na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu. Postup stiahnutia žiadosti a zaslania na úrad – poštou, emailom (v nevyhnutných  prípadoch osobne) je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Aké doklady musí občan SR predložiť na príslušnom úrade práce v prípade, že požiadal o prenos dávok v nezamestnanosti?
Okrem prenosného dokumentu PD U2 občan predloží úradu vyplnenú žiadosť, doklad o skončení zamestnania, doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní.

2.6 Možnosť ďalšieho vzdelávania

Databáza ďalšieho vzdelávania
databázou ďalšieho vzdelávania AMS môžete rýchlo nájsť ten pravý kurz pre svoje ďalšie odborné vzdelávanie. Ak ste v súčasnosti zaregistrovaní v AMS, môžete poslať správu o záujme online pre kurzy financované AMS.


3. Poistenie v Rakúsku

SV - Sozialversicherungsociálna poisťovňa rieši sociálne poistenie (nemocenské, zdravotné, dôchodkové) a poskytuje tiež online servis.
Formuláre osvedčujúce nárok občana EÚ na dávky sociálneho zabezpečenia.

4. Pomoc v rôznych oblastiach života, Kurzarbeit

AK (Arbeiterkammer) Niederösterreich poskytuje rady a pomoc v týchto oblastiach:
- Pracovné právo: Po -  Pi: 8:00 - 19:00, kontakt: +43 5 7171 22000, e-mailová žiadosť
- Sociálne právo (nezamestnanosť, dôchodky, zdravotné poistenie a starostlivosť): Po - Pi: 8:00 - 19:00, kontakt:  +43 5 7171 22000, e-mailová žiadosť
- Daňové právo: Po - Pi: 8:00 - 13:00, kontakt:  +43 5 7171 28000, e-mailová žiadosť
- Ochrana zamestnancov: Po - Št: 8:00 - 16:00, Pi: 8:00 - 12:00, kontakt:  +43 5 7171 22918, e-mailová žiadosť

Fond núdze na pomoc spoločnostiam s jedným zamestnancom (EPU), mikropodniky, samostatne zárobkovo činné osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a neziskové organizácie v čase núdze. 

Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB - rakúske odborové organizácie riešia pracovno-právne vzťahy
Arbeiterkammer – pracovná komora rieši pracovno-právne spory

AMS Rakúsko: „Kurzarbeit
Kalkulačka vám pomôže určiť krátkodobý príspevok na prácu, ktorý môžete mať ako spoločnosť
v súvislosti s COVID-19. Slúži však iba na informačné účely. Kalkulačka nemôže rozpoznať, či sú vaše informácie správne a či boli splnené všetky požiadavky na krátkodobý príspevok na prácu COVID 19. 
Výška príspevku na krátkodobú prácu COVID 19 je právne stanovená až po podaní žiadosti.5. Zdravotné poistenie a práceneschopnosť

Dokument E106, resp. PD S1
Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné, aby ste mali k dispozícii dokument E106, resp. PD S1, ktorý vám vystaví príslušná poisťovňa v Rakúsku a ten si zaregistrujete v slovenskej zdravotnej poisťovni. 
Zdravotné poistenie v období evidencie na rakúskom úrade práce.

5.1 Práceneschopnosť  - postup a lehoty

Práceneschopnosť musíte nahlásiť do 7 dní od vzniku PN. Ak PN trvá dlhšie ako 14 dní, po 14-tich dňoch je potrebné opätovne oznámiť jej trvanie.
Na začiatku PN vyplňte formulár a odošlite ho do 7 dní od začiatku PN. Pri PN trvajúcej dlhšie ako 14 dní je potrebné odoslať tlačivo každých 14 dní. Koniec PN je potrebné hlásiť čo najskôr po jej ukončení. Vždy odosielajte originál s pečiatkou a podpisom lekára. V prípade, že Vaša PN bude trvať dlhšie ako 42 dní, budete mať nárok na sociálnu podporu pri dlhodobej PN. Ak o ňu chcete požiadať, v takom prípade vyplňte druhú stranu tlačiva. Nezabudnite vyplniť číslo Vášho účtu vo forme IBAN a BIC. Účet môže byť vedený aj na Slovensku, nemusí byť rakúsky. Nezabudnite sa na druhej strane tlačiva podpísať! 
Informácie týkajúce sa PN a jej vyplácania.


5.2 Ošetrovné

Má občan SR nárok na ošetrovné (OČR), ak pracoval v Rakúsku? 
Občan SR,  ktorý posledné zamestnanie vykonával v Rakúsku, vrátil sa na Slovensko a má záujem o ošetrovné (OČR) z dôvodu starostlivosti o člena rodiny, ktorý je v karanténe,  odporučujeme obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne SR. 

5.3 Uplatnenie peňažnej dávky

Občan SR pracuje v Rakúsku, rezidentom je na Slovensku. V Rakúsku  platí poistenie, resp. ho za neho odvádza zamestnávateľ. Občan bol na Slovensku hospitalizovaný a práceneschopnosť (ďalej len PN) mu vystavil slovenský lekár. Potrebuje pre rakúsku stranu, kde si bude uplatňovať nárok na nemocenskú dávku, nejaké tlačivo?
Osoba, ktorej vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v prípade choroby na území SR, si nárok na peňažnú dávku uplatňuje podľa právnych predpisov toho štátu, v ktorom je nemocensky poistená. Nakoľko je občan poistený pre prípad choroby v Rakúsku, nárok na nemocenské dávky si uplatňuje podľa právnych predpisov Rakúska. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je preto potrebné predložiť príslušnej inštitúcii v Rakúsku. 
Členské štáty Európskej únie navzájom akceptujú tlačivá slúžiace na uplatnenie nároku na nemocenské dávky, t. j. príslušná inštitúcia v Rakúsku by mala akceptovať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené slovenským lekárom. V prípade, ak by rakúska inštitúcia vyžadovala iný doklad (E-formulár), je potrebné obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. Sociálna poisťovňa na základe predloženého potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví formuláre E115, E116 a E118. 

5.4 Výpoveď počas práceneschopnosti

Je možné dať zamestnancovi výpoveď počas pracovnej neschopnosti? 
Áno, výpoveď je platná dňom doručenia. 
Výpovedná lehota je u zamestnancov:
- úradníkov: 6 týždňov
- manuálnych pracovníkov: 2 týždne
(pokiaľ nie je v kolektívnej zmluve dohodnuté inak) 

5.5 Ochranná doba po skončení pracovného pomeru

Aká je ochranná doba po skončení pracovného pomeru? 
Ochranná doba po skončení pracovného pomeru vyplýva z kolektívnej zmluvy a je 4- 8 týždňov. 
Nárok na dávky v nezamestnanosti má zamestnanec v rámci ochrannej doby, ak odpracuje u zamestnávateľa minimálne 6 mesiacov. 

6. Karanténa a nezamestnanosť

Som v karanténe, mám stretnutie s AMS a musím podať žiadosť včas. 
Ak ste v karanténe, nemusíte sa hlásiť na AMS.  AMS vám pomôže rýchlo a ľahko uplatniť vaše nároky, aby ste z dôvodu karantény mohli požiadať o dávky v nezamestnanosti alebo o pomoc v hmotnej núdzi. Dôležité je, že po karanténe predložíte potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia. 

A po karanténe?
Informujte AMS o ukončení karantény prostredníctvom e-AMS účtu, e-mailom alebo telefonicky a ak ste tak ešte neurobili, pošlite nám potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia. 

Čo v prípade zaradenia do evidencie príslušného úradu práce v SR, ak občan SR má vypísanú dočasnú pracovnú neschopnosť, tzv, PN- nku,  z dôvodu nástupu do povinnej karantény? 
V prípade, že má občan vypísanú DPN (dočasná pracovná neschopnosť) a podá si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, úrad vydá rozhodnutie o nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 34 ods. 14 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že občan skončí DPN a požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia DPN, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení DPN. Ak si občan podá žiadosť po skončení DPN neskôr, bude po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

7. Starostlivosť o dieťa

Škola alebo škôlka môjho dieťaťa boli zatvorené. Čo teraz?
Ak je to váš prípad a musíte sa starať o svoje deti celý deň, v súčasnosti ste oslobodený od povinnosti podať žiadosť o dávky v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce.
Aktualizované: 11.1.2021