Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Írsku

 

Opatrenia na podporu príjmu zamestnancov postihnutých COVID -19


Pandemic Unemployment Payment (Pandemická dávka v nezamestnanosti) je k dispozícii zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí prišli o prácu od 13. marca v dôsledku pandémie COVID-19 (Coronavirus).

O dávku sa môžete uchádzať ak:
-          ste vo veku od 18 do 66 rokov a viac a
-          žijete v Írskej republike a
-          prišli ste o prácu kvôli pandémii COVID-19 alebo
-          ste boli dočasne prepustení z dôvodu pandémie COVID-19 a
-          pracovali ste v Írskej republike alebo ste boli cezhraničným pracovníkom a
-          nie ste príjemcami žiadneho príjmu zo zamestnania a
-          skutočne si hľadáte prácu


-          ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a ukončili ste podnikanie v dôsledku pandémie

-          ak ste pracovník mimo EÚ / EHP, ktorý stratil zamestnanie kvôli pandémii COVID-19
-          ak ste študent (alebo študent mimo EÚ / EHP), ktorý stratil zamestnanie kvôli pandémii COVID-19

-          ak ste pracovali na čiastočný úväzok

Ak ste dobrovoľne odišli zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo nespĺňate vyššie uvedené kritériá, nemôžete požiadať o pandemickú dávku v nezamestnanosti COVID-19.

Od 17. septembra 2020 do 31. januára 2021 bude platba za Pandemickú dávku v nezamestnanosti COVID-19  Pandemic Unemployment Payment vyplácaná v 3 sadzbách.

 

-          ak ste zarobili 300 EUR za týždeň alebo viac – výška pandemickej dávky je 300 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili medzi 200 a 300 EUR za týždeň – výška pandemickej dávky bude 250 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili menej ako 200 EUR za týždeň - dostanete 203 EUR za týždeň, čo je rovnaká suma ako základná sadzba dávky pre uchádzača o zamestnanie Jobseeker's Benefit.

 

Pandemická dávka v nezamestnanosti sa vypláca pozadu, výplatný týždeň trvá od piatka do štvrtka.

Platba sa vykonáva elektronickým prevodom na váš bankový účet vedený v írskych finančných inštitúciách. Môžete si tiež zvoliť výplatu na pošte.

 

 

Nové žiadosti o dávku budú prijímané do konca roku 2020.

Ak sa vrátite do práce a do konca roka stratíte opäť zamestnanie, môžete znova požiadať o Pandemic Unemployment Payment. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je online na mywelfare.ie.

Od 1. februára do 31. marca 2021 sa bude pandemická dávka v nezamestnanosti vyplácať v dvoch sadzbách.

-          ak ste zarobili menej ako 200 EUR týždenne, výška pandemickej dávky bude 203 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili medzi 200 a 300 EUR za týždeň – výška pandemickej dávky bude 203 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili viac ako 300 EUR týždenne - dostanete 250 EUR týždenne

 

Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) je ekonomický nástroj na podporu zamestnávateľov, ktorý sa zameriava predovšetkým na oprávnenosť podnikania. Systém poskytuje paušálne dotácie kvalifikovaným zamestnávateľom na základe počtu oprávnených zamestnancov na výplatnej listine zamestnávateľa a hrubej mzdy zamestnancom.

EWSS nahradil systém dočasných mzdových dotácií (TWSS) od 1. septembra 2020. Očakáva sa, že bude pokračovať do 31. marca 2021.Covid-19 Illness Benefit (Nemocenská dávka v čase pandémie)


Ak lekár alebo HSE  oznámi pacientovi, aby ostal v izolovanej karanténe alebo ak bol pacientovi lekárom potvrdený COVID-19 (koronavírus), môže požiadať o zvýšenú dávku v chorobe v sume 350 EUR týždenne.
Nárok na dávku je podmienený obmedzením pohybu v izolácii svojho domova alebo v zdravotníckom zariadení.
Kontaktujte svojho všeobecného lekára. Nechoďte do ordinácie všeobecného lekára, do lekárne alebo do nemocnice. Všeobecný lekár vás posúdi telefonicky. Kliknite pre
viac informácií pre zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19.


Výška nemocenskej dávky je 350 EUR v porovnaní s bežnou nemocenskou dávkou vo výške 203 EUR.
Dávka sa vypláca najviac počas 2 týždňov, ak je osoba v izolácii a najviac počas 10 týždňov, ak bol pacientovi diagnostikovaný koronavírus COVID-19. Ak bola osoba uznaná na menej ako 10 týždňov, bude jej vyplatená len počas tejto doby.


Ako požiadať o dávku
Krok 1:
-          ak vám je diagnostikovaný COVID-19 alebo ak vám lekár odporučí samoizoláciu, lekár vo vašom mene vyplní lekárske osvedčenie a zašle ho priamo príslušnej inštitúcii. K vyplneniu lekárskeho osvedčenia vás lekár požiada o vaše meno, PPSN a dátum narodenia.
-   Ak vás HSE upozorní, že sa musíte sami izolovať (napr. odsledovaním vašich kontaktov), ​​dostanete od HSE oznámenie. Kópiu tohto oznámenia budete musieť odoslať spolu so žiadosťou o nemocenské dávky.

- Ak podstupujete druhé obdobie samoizolácie z dôvodu sledovania kontaktu vo vzťahu k druhej osobe s COVID-19, musíte pre obidve obdobia predložiť samostatné žiadosti s osvedčením o práceneschopnosti. Predtým, ako budete mať nárok na ďalšie obdobie vlastnej izolácie, musíte sa vrátiť do práce a prispieť do systému sociálneho zabezpečenia PRSI príspevkami.

Krok 2:

O pandemickú dávku môžete požiadať online na mywelfare.ie.

Všetko čo potrebujete je účet basic MyGovID account. K registrácii potrebujete mailovú adresu. Vyplňte údaje o bankovom spojení (IBAN a BIC), aby ste sa vyhli omeškaniu vo výplate dávky.

Musíte predložiť osvedčenie o pracovnej neschopnosti od svojho praktického lekára alebo list alebo správu od HSE. Ubezpečte sa, že váš praktický lekár predložil certifikáciu elektronicky alebo poštou. Pokiaľ máte správu alebo list od HSE, pošlite ich ako prílohu k žiadosti.Čo robiť pri vstupe do Írska zo zahraničia:

Aktuálne informácie o vstupe do Írska nájdete na stránke https://reopen.europa.eu/sk/map/IRL . Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Irish Health Service COVID-19 Advice Page .


Aktualizované: 24.09.2020