Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Holandsku

Vstup do krajiny

Slovensko je zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžaduje sa podmienka negatívneho testu a ani izolácie po príchode do krajiny akýmkoľvek typom dopravy. To isté platí aj pri tranzite, resp. prechode cez inú krajinu zo Slovenska – aj pri leteckej preprave z inej krajiny do Holandska (Česko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko boli tiež zaradené do zoznamu bezpečných krajín). Zoznam bezpečných krajín je aktualizovaný podľa potrieb a je dostupný na vládnej stránke Holandska.

Každý cestujúci leteckou dopravou je však povinný vyplniť a mať k dispozícii vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration), pozn. niektoré letecké spoločnosti ho umožňujú vyplniť už pri realizácii check-in.

Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Opatrenia v krajine:

Holandská vláda ruší s účinnosťou od 25. septembra 2021 veľkú časť protipandemických opatrení. Ruší sa povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup, ruší sa povinnosť nosiť rúška na stredných a vysokých školách, pre vstup na kultúrne a spoločenské podujatia je nevyhnutné preukázanie sa covid pasom. V platnosti zostáva povinnosť zostať v izolácii v prípade symptómov ochorenia COVID-19 a nechať sa otestovať, dodržiavať základné hygienické predpisy a povinnosť nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejnej doprave a na letiskách. Z povinnosti nosiť ochrannú tvárovú masku sú vyňaté osoby mladšie ako 13 rokov.

Po príchode do Holandska z rizikových a vysoko rizikových krajín je nevyhnutné dodržať 10-dňovú karanténu, ktorú je možné ukončiť v 5. deň prijatím negatívneho výsledku testu na COVID-19 (SR do tejto kategórie nespadá). Za nedodržiavanie karanténnych pravidiel hrozí pokuta.
Aktuálne opatrenia v krajine:
- v prípade symptómov ochorenia COVID-19 zostať v domácej izolácii a nechať sa otestovať;
- dodržiavať základné hygienické zásady;
- povinnosť nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejnej doprave a na letiskách,

Nové opatrenia platné sú dostupné na webovej stránke miestnej vlády. Viac informácií o regionálnych opatreniach je dostupných na webových stránkach bezpečnostných regiónov.

V prípade, ak máte otázky týkajúce sa práce v Holandsku, súčasných opatrení a obmedzení, kontaktujte EURES Holandsko na adrese [email protected]. EURES poradcovia sa vám pokúsia odpovedať do 24 hodín od doručenia správy (v pracovné dni).

Aktualizované: 27.9.2021