Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom vo Fínsku

Pri vstupe do Fínska kompetentné úrady rozlišujú z akej krajiny daná osoba prichádza (t.j. či je z epidemiologického hľadiska zaradená medzi rizikové alebo bezpečné krajiny). Rozhodnutím Fínskej vlády bolo Slovensko od 9.8.2021 zaradené medzi rizikové krajiny. V takej situácii môžu občania zo Slovenska cestovať do Fínska, len ak majú negatívny test nie starší ako 72 hodín alebo potvrdenie o očkovaní, prípadne potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 6 mesiacov. Tieto dokumenty môžu byť vyžadované rôznymi inštitúciami alebo spoločnosťami. V prípade cestovania bez zaočkovania je potrebné absolvovať druhý test 3-5 dní po príchode. Viac informácií o podmienkach vstupu nájdete na web stránke Fínskej pohraničnej stráže. Cestujúci si môžu dať urobiť bezplatný test aj priamo na letisku. Fínska vláda prehodnocuje podmienky vstupu do krajiny každých 14 dní. Bližšie informácie o aktuálnych obmedzeniach v súvislosti s Covid-19 vo Fínsku sú k dispozícii na web stránke fínskej vlády.

Doprava

V zmysle všeobecných zdravotných a bezpečnostných opatrení týkajúcich sa koronavírusu vo Fínsku je potrebné predchádzať fyzickému kontaktu, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí a dbať na dobrú hygienu. Dopravcovia môžu od cestujúcich požadovať doklad o negatívnom teste Covid-19, prípadne používanie tvárových masiek.Informacie o koronaviruse vo Finsku Hygienické pokyny pre lietadlá nájdete v informáciách poskytnutých leteckou spoločnosťou (napr. Finnair).

Hotely a reštaurácie

Reštaurácie sú otvorené, ale poskytujú služby v obmedzenom režime a v závislosti od epidemiologickej situácie v regióne. Obmedzenia sa týkajú najmä otváracích hodín, počtu zákazníkov a pod. Na web stránkach ubytovacích zariadení si vopred preverte aktuálne informácie ohľadom dostupnosti, otváracích hodín a hygienických opatrení.

V prípade choroby vo Fínsku

Ak máte cestovné poistenie, ktoré zahŕňa zdravotné poistenie, kontaktujte najprv poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. V opačnom prípade kontaktujte telefonicky miestne zdravotnícke stredisko alebo pohotovostné oddelenie nemocnice vo Fínsku, ktoré vám dajú potrebné pokyny. Fínsky inštitút zdravia a zdravotnej starostlivosti neustále aktualizuje svoju web stránku s informáciami týkajúcimi sa koronavírusu Covid-19.

Aktualizované: 11.8.2021