Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Estónsku

Cestovanie

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Estónska lietadlom (vrátane detí, o ktorých údaje poskytuje ich rodič), musia pred príchodom do Estónska vyplniť cestovateľský dotazník. Treba tak urobiť do troch dní pred príchodom do Estónska. Pohraničná stráž alebo letecká spoločnosť môžu požiadať o potvrdenie vyhlásenia o prechode hraníc zaslaného e-mailom elektronicky alebo v papierovej podobe. Tí, ktorí prichádzajú loďou, autobusom alebo autom, sú povinní vyplniť cestovateľský dotazník pri príchode z krajiny vyznačenej červenou farbou v tabuľke.

Cestovanie do Estónska:
 
 • Estónski občania majú vstup do krajiny bez ohľadu na to, či sú symptomatickí alebo nie
 • občanom a obyvateľom Európskej únie, krajín schengenského priestoru, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu a držiteľom dlhodobých víz a ich rodinným príslušníkom, ak sú bez príznakov
 • občania krajín uvedených na zozname v prílohe 1 na základe odporúčania Rady Európskej únie
 • zaočkovaní občania tretích krajín na akýkoľvek účel
 • občania tretích krajín, ktorí neabsolvovali očkovaciu schému a ktorí prichádzajú do Estónska za prácou, štúdiom, za rodinou alebo na základe zvláštneho povolenia musia absolvovať PCR test na koronavírus 72 hodín alebo antigénový test 48 hodín pred vstupom do Estónska s negatívnym výsledkom
 • výnimky tvoria napríklad prepravcovia tovaru a surovín, ľudia zapojení do medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ľudia zapojení do technologických prác spoločnosti pôsobiacej v Estónsku, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, diplomati, ľudia prichádzajúci do Estónska v rámci medzinárodnej vojenskej spolupráce a ľudia so zvláštnym vstupným povolením sa nemusia podrobiť testu.

Obmedzenia sa nevzťahujú na osoby (prichádzajúce z Európy alebo mimo nej), ktoré:

 • boli predtým infikovaní chorobou COVID-19 a od pozitívneho výsledku testu alebo od dátumu potvrdenia diagnózy lekárom neuplynulo viac ako 180 dní
 • absolvovali očkovací program proti COVID-19 a odo dňa jeho ukončenia neuplynul viac ako jeden rok
 • sú maloletí, ktorí cestujú s rodičom / sprevádzanou osobou, a preto sa na nich nevzťahujú požiadavky 10-dňového obmedzenia slobody pohybu, ak sa neuplatňujú na ich rodiča / osobu, ktorá ich sprevádza. Požiadavky na testovanie sa nevzťahujú na deti do 12 rokov.
 • prechádzajú cez územie Estónskej republiky (tranzit)
 • sú zamestnancom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu cudzieho štátu alebo Estónskej republiky alebo členom ich rodinného príslušníka alebo sú držiteľmi diplomatického pasu Estónskej republiky; prilietajú do Estónska v rámci medzinárodnej vojenskej spolupráce; prichádzajú ako člen zahraničnej delegácie na pozvanie štátnych alebo miestnych vládnych orgánov na vykonávanie pracovných povinností
 • sú priamo zapojení do prepravy tovaru a surovín vrátane nakládky tovaru alebo surovín a pricestujú do Estónska za účelom vykonávania pracovných povinností
 • prichádzajú, aby poskytli služby zdravotnej starostlivosti alebo iné služby potrebné na riešenie núdzovej situácie; sú priamo zapojení do medzinárodnej prepravy tovaru a cestujúcich, vrátane člena tímu alebo posádky obsluhujúcej medzinárodný dopravný prostriedok a osoby vykonávajúcej opravy, záručné alebo údržbové práce na dopravných prostriedkoch, a pricestujú do Estónska na výkon pracovných povinností
 • prichádzajú na účely poskytovania služieb osobnej dopravy a slúžia skupinám cestujúcich; ktorých účelom je zabezpečiť prevádzku životne dôležitej služby 
 
Podrobné informácie o krajinách, izolácii a požiadavkách na testovanie cestujúcich môžete nájsť na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí.


Medzinárodné spojenia
 
Niekoľko krajín v Európe a v okolí Estónska zaviedlo obmedzenia vstupu a / alebo medzinárodnej osobnej dopravy a niekoľko prevádzkovateľov trajektov a letov znížilo svoju činnosť v Estónsku. Pozrite si najnovšie informácie na webových stránkach spoločností Tallink, Viking Line a Eckerö Line. Z letiska Tallinn existuje niekoľko medzinárodných letov, aktuálne informácie o letoch nájdete na webových stránkach letiska Tallinn.

Tallinn - Štokholm - plavba po Talline
Od 11. júna sú opäť povolené rekreačné výlety na trase Tallinn - Štokholm - Tallinn. Treba však vziať do úvahy obmedzenia týkajúce sa návštevy Švédska, podľa ktorých môže návrat do Estónska viesť ku karanténe, ak je počet pozitívnych testov na koronavírusy na 100 000 obyvateľov vo Švédsku viac ako 150.


Obmedzenia platné v Estónsku
 
Rozostupy
Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti vo vnútorných priestoroch je povinné aby sa zabránilo šíreniu vírusu.
 
Karanténa
Ľudia, ktorým bola diagnostikovaná COVID-19, nesmú opustiť svoje bydlisko, kým nebudú vyhlásení za uzdravených. To platí aj pre obyvateľov útulkov a bezpečných domov, ktorí tam musia zostať v karanténe.

Blízke kontakty zostanú v izolácii 10 dní
Ľudia, ktorí žijú spolu s pacientom s COVID-19 alebo s ním boli v blízkom kontakte, musia zostať v izolácii 10 dní. Bydlisko môžu opustiť, iba ak sú bez príznakov. Môžu ísť na nákup potravín a iného tovaru pre každodenné živobytie, ak to nie je možné iným spôsobom, a byť vonku, ak sú prijaté všetky opatrenia na zastavenie možného šírenia vírusu podľa pokynov Rady pre zdravie. Karanténa sa nevzťahuje na blízke kontakty, ktoré prekonali COVID-19 a ktorým od pozitívneho výsledku testu alebo od dátumu potvrdenia diagnózy lekárom neuplynulo viac ako 180 dní, ani na osoby očkované proti COVID-19 (do jedného roka).
 
K dispozícii je špeciálna aplikácia na ochranu vášho zdravia. Vďaka mobilnej aplikácii HOIA môžete rýchlo zistiť možný kontakt s infikovanou osobou COVID-19, čo vám umožní podniknúť kroky na ochranu vášho zdravia a zdravia ostatných.


Vzdelávanie

Šport, odborná príprava, práca s mládežou, záujmové činnosti a vzdelávanie, doškoľovacie kurzy a ďalšie vzdelávanie - všetky tieto činnosti sú povolené v interiéroch pre maximálne 1 000 osôb, pričom je potrebné dodržiavať bezpečné vzdialenosti.
 
Vonkajších akcií sa môže zúčastniť maximálne 5 000 ľudí.
 
Verejné podujatia
 
Na verejných stretnutiach a udalostiach v interiéroch, ako sú konferencie, divadelné predstavenia, koncerty, premietanie kín, ako aj zábavné vystúpenia alebo bohoslužby, sa môže zúčastniť maximálne 1 000 ľudí. Organizátor podujatia musí zabezpečiť, aby návštevníci dodržiavali bezpečnú vzdialenosť v priestore podujatia, okrem priestorov na sedenie.
 
Na vonkajších podujatiach sa môže zúčastniť maximálne 5 000 ľudí.


Obchody a služby
 
Obchody a služby môžu poskytovať svoje služby ale musia zabezpečiť dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.
 
 
Stravovacie zariadenia
 
Stravovanie vo vonkajších a vo vnútorných priestoroch je povolené. Musí sa dodržiavať pravidlo bezpečnej vzdialenosti.


Šport
 
Na športových udalostiach a aktivitách vo vnútorných priestoroch sa môže zúčastniť maximálne 1 000 ľudí.
 
Na športových podujatia vo vonkajších priestoroch sa môže zúčastniť maximálne 5 000 účastníkov.


Kúpele, sauny, bazény, vodné parky a kúpaliská
 
Sauny, kúpele, bazény, vodné parky a kúpaliská určené na verejné použitie sú otvorené za dodržiavania bezpečnej vzdialenosti. Počet účastníkov povolených vonku je do 5 000 a do 1 000 v interiéroch.


Jednodňová turistika do Estónska

Od 1. júla môžu ľudia navštíviť Estónsko na 24 hodín bez povinnosti karantény pod podmienkou, že daná osoba bola testovaná na koronavírus PCR testom nie starším ako 72 hodín pred príchodom do Estónska alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín pred príchodom do Estónska. 
 
Požiadavky na 10-dennú izoláciu a testovanie COVID-19 sa neuplatňujú na osoby, ktoré mali ochorenie COVID-19 a neuplynulo viac ako šesť mesiacov od ich vyhlásenia za uzdraveného lekárom alebo úplného očkovania proti COVID-19 a od ukončenia očkovania neprešiel viac ako rok. Deti do 12 rokov tiež nemusia byť testované. Okrem toho zostanú v platnosti súčasné pravidlá, podľa ktorých ľudia z krajín s nízkou mierou infekcie nemusia byť testovaní.


Informácie o zdraví

Estónske orgány monitorujú situáciu vo svete každý deň a zdieľajú svoje informácie s Európskym strediskom pre prenosné choroby (ECDC). Relevantné informácie sú k dispozícii na webovej stránke Estónskej rady pre zdravie.
 
Estónsky úrad pre zdravie pripomína všetkým cestujúcim, že treba dbať na správnu hygienu - napr. starostlivé umývanie rúk. Ak máte otázky týkajúce sa látky COVID-19 alebo máte príznaky choroby, zavolajte na číslo lekárskej pomoci +372 634 6630 (služba v angličtine každý deň medzi 15:00 - 17:00 hod.). Ak je to potrebné, poradní pracovníci presmerujú hovor na verejné tiesňové číslo 112.
 

Aktualizované: 22.7.2021