Nemecko - aktuálne podmienky vstupu do krajiny

Dňom 1.6.2022 dochádza v poradí k ďalšej zmene v kategorizácii krajín z hľadiska výskytu COVID-19 v Nemecku. Týmto dňom Nemecko rozlišuje len jednu kategóriu krajín - krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu. Do tejto kategórie nie je aktuálne zaradená žiadna krajina.

Pre cestujúcich zo Slovenska do Nemecka nová kategorizácia prináša nasledovné zmeny- nie je potrebné sa aktuáne preukazovať:
a, dokladom o zaočkovaní ani
b, dokladom o prekonaní ochorenia na COVID-19 ani
c, negatívnym testom na COVID-19

Už predchádzajúca zmena pre našich občanov priniesla , že nie je viac potrebná registrácia prostredníctvom digitálneho formulára a nie je potrebná ani karanténa po vstupe do krajiny.

Vzhľadom na veľmi rýchlo meniacu sa situáciu a informácie v súvislosti s nariadeniami odporúčame sledovať i stránku Inštitútu Roberta Kocha

Naďalej vám odporúčame sa bližšie informovať o obmedzeniach v súvisiacich s vycestovaním do Nemecka a kontaktovať Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.  Veľvyslanectvo SRN v Bratislave upozorňuje na svojej stránke, že rozhodnutie cestovania do Nemecka je výlučne zodpovednosťou cestujúceho. Právne predpisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez toho, aby bolo slovenská strana promptne o zmene vyrozumená.

Nariadenia o cestovaní do Nemecka sa odlišne uplatňujú v rámci jednotlivých spolkových krajín, preto sa naďalej odporúča každému občanovi ešte pred vycestovaním kontaktovať príslušný Gesundheitsamt (úrad zdravia).

Súbor otázok a odpovedí v súvislosti s cestou do Nemecka vám tiež môže byť nápomocný pri plánovaní cesty do tejto krajiny.

Aktualizované:1.6.2022