Asistenčné služby siete EURES sú vám k dispozícii

 Vasa Europa Ustredny portal verejnej spravy
Európska komisia spustila jednotnú digitálnu bránu na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1724 o jej zriadení. Slúži ako jednotné kontaktné miesto a zabezpečuje priamy prístup k širokej škále potrebných informácií, online postupom a asistenčným službám pre občanov a podniky v rámci členských krajín EÚ.

Táto interaktívna brána vás nasmeruje na najvhodnejšie služby na základe vašich potrieb v rôznych životných situáciách, ako napr. zamestnanosť, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, dôchodok, zdravotná starostlivosť, práva spotrebiteľov, cestovanie a pod. Mnohí určite ocenia zjednodušený proces vybavovania úradných záležitostí, ktorý brána umožňuje.

Ako hlavný zdroj informácií je pre používateľov určený európsky portál Vaša Európa a na národnej úrovni Ústredný portál verejnej správy. Webové stránky, ktoré sú súčasťou brány, sú zárukou spoľahlivých, dôveryhodných a kvalitných informácií. 

Jednotná digitálna brána zastrešuje viaceré informačné a poradenské siete a inštitúcie, ktoré slúžia širokej verejnosti. Jej súčasťou je aj sieť EURES, ktorá poskytuje uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom okrem sprostredkovateľských a náborových služieb aj poradenstvo a komplexné portfólio informácií o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých členských krajinách EÚ.

Potrebujete kontaktovať EURES poradcov ohľadom hľadania zamestnania, pracovných ponúk, podmienok sociálneho zabezpečenia či informácií o trhu práce? Môžete využiť aj asistenčné služby siete EURES s možnosťou zodpovedania vašich otázok EURES poradcami z rôznych európskych krajín prostredníctvom online chatu.

Pomôžte, prosím, zlepšiť naše asistenčné služby vyplnením on-line dotazníkov.


Dotazník spokojnosti - asistenčné služby