Výročné správy

EURES Slovensko je súčasťou európskej siete EURES od roku 2004. Možno ste už využili naše bezplatné služby alebo ste sa zúčastnili niektorého z množstva podujatí, ktoré sme za toto obdobie zorganizovali. Chcete nás spoznať lepšie? Zaujíma vás, čím všetkým žije sieť EURES Slovensko? Analýzu našej činnosti, stručný prehľad najdôležitejších aktivít a bilanciu dosiahnutých úspechov nájdete vo výročnej správe za príslušné obdobie. Takýchto bolo posledných 5 rokov pracovného života siete EURES.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Vyrocna sprava siete EURES Slovensko za r. 2020 Vyrocna sprava siete EURES Slovensko za r. 2019 Vyrocna sprava siete EURES Slovensko za r. 2018 Vyrocna sprava siete EURES Slovensko za r. 2017 Vyrocna sprava siete EURES Slovensko za r. 2016