TMS program finančnej podpory zamestnávania občanov EÚ

Hľadáte nových zamestnancov, stážistov alebo účastníkov učňovskej prípravy a nedokážete ich nájsť vo svojej krajine?

Zapojte sa do programu TMS (Targeted Mobility Scheme) siete EURES. Využite podporné služby zamestnanosti šité na mieru, ktoré vám uľahčia nábor nových zamestnancov z iného členského štátu EÚ/EHP.
TMS financna podpora pre zamestnávatelov
Program cielenej mobility TMS  

  • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci EÚ/EHP;
  • poskytuje finančnú podporu na pokrytie niektorých nákladov na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov, stážistov alebo učňov;
  • pomáha občanom EÚ/EHP pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej členskej krajine a zamestnávateľom nájsť vhodných kandidátov pre ťažko obsadzované voľné pracovné miesta.
Do projektu sa môžete zapojiť, ak:
  • ste podnik alebo organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ/EHP (bez ohľadu na hospodárske odvetvie a veľkosť podniku);
  • ste podnik, ktorý hľadá zamestnanca so špecifickým profilom;
  • ponúkate pracovný pomer na obdobie minimálne 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).
Ako postupovať? Registrujte sa u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie: 


Aktualizované: 11.11.2021