TMS program finančnej podpory zamestnávania občanov EÚ

Hľadáte nových zamestnancov, stážistov alebo účastníkov učňovskej prípravy a nedokážete ich nájsť vo svojej krajine?

Zapojte sa do programu cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) siete EURES. Využite podporné služby zamestnanosti šité na mieru, ktoré vám uľahčia nábor nových zamestnancov z iného členského štátu EÚ, Nórska či Islandu.
TMS financna podpora pre zamestnávatelov
Program cielenej mobility TMS:  

  • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci členských krajín EÚ, Nórska a Islandu;
  • poskytuje finančnú podporu na pokrytie niektorých nákladov na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov, stážistov alebo učňov;
  • pomáha občanom EÚ, Nórska a Islandu pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej členskej krajine a zamestnávateľom nájsť vhodných kandidátov pre ťažko obsadzované voľné pracovné miesta.
Do projektu sa môžete zapojiť v prípade, ak:
  • ste podnik alebo organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ, Nórsku či na Islande (bez ohľadu na hospodárske odvetvie a veľkosť podniku);
  • ste podnik, ktorý hľadá zamestnanca so špecifickým profilom;
  • ponúkate pracovný pomer na obdobie minimálne 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).
Pozrite si video Program cielenej mobility EURES !

Ako postupovať? Registrujte sa
u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie:


Aktualizované: 25.5.2022