Nemecko - on-line worshopy v Nemecku

Je vašim cieľom zamestnať sa v Nemecku u tamojšieho zamestnávateľa? Neviete ako na to? Skúste to spolu s nami, teda s poradcami siete EURES alebo zástupcami Bundesagentur für Arbeit  - ZAV alebo všetko v kombinácii s platformou „make-it-in-germany“.

ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung /Centrála pre sprostredkovanie kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedá predovšetkým za podporu sprostredkovania práce v Nemecku pre kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Je súčasťou Bundestagentur für Arbeit.

Experti tejto inštitúcie vás zorientujú v témach:
-          Vstup na nemecký trh práce
-          Uznanie kvalifikácie
-          Sociálne zabezpečenie
-          Programy na štúdium nemčiny
Vďaka nim môžete získať rady k zostaveniu žiadosti o prijatie do zamestnania v súlade s tamojšími očakávaniami; môžu vám byť nápomocní pri hľadaní zamestnania.

Nemecky a anglicky hovoriaci experti sú vám k dispozícii v PO- PIA v čase 8:00 – 16:00 hod.

Chýba vám počiatočná odvaha, no vízia vašej budúcnosti vás posúva vpred? Potom si doprajte čas, ale nevzdávajte sa svojich snov a naberte odvahu aj vďaka on-line bezplatným workshopom, ktoré zástupcovia ZAV pripravujú pre záujemcov za zahraničia takmer s mesačnou periodicitou v čase 10 – 12 hod.

Ponúkame vám prehľad on-line workshopov pripravených pre 1.polrok roku 2022:

Jedna časť workshopu sa mení každý mesiac
09.03.2022 "Living and working & visa for Germany" – o 14:00 hod.
13.04.2022 „Living and working & visa for Germany  - o 10:00 hod.
11.05.2022 "Recognition in Germany"  - o 10:00 hod.
08.06.2022 "Living and working & visa for Germany" – o 10:00 hod.

Druhá časť workshopu “Život a práca v Nemecku” je stabilná

  • Germany and the German labour market/ Nemecko a nemecký trh práce
  • Need for skilled workers in Germany/ dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v Nemecku
  • Visa regulations/ vízová povinnosť
  • Wages, taxes, and social benefit programs/ plat, dane a sociálne dávky
  • Recognition of international professional qualifications/ uznanie kvalifikácie
Špecifické workshopy pre IT sektor:
23.3.2022 "Working in the IT sector" o 10:00 hod.
25.5.2022 "Working in the IT sector" o 10:00 hod.
 
Hoci je účasť na workshopoch bezplatná, je potrebné registrovať sa vopred. Zo skúseností odporúčame túto informáciu brať na vedomie.

Webinár " How do I find a job in Germany" - typy ako nájsť a uchádzať sa o prácu v Nemecku je Vám k dispozícii kedykoľvek v pohodlí Vášho domova. 
 
„Make it in Germany“ – ďalšia z možností, ktorú vám predstavujeme na našej stránke. Cieľom portálu je nadchnúť kvalifikované pracovné sily, študentov z celého sveta mieriacich do Nemecka. Prednosťou tohto portálu je, že je svojim užívateľom dostupný vo viacerých jazykových mutáciách; možnosť osobných konzultácií so zástupcami inštitúcie telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu.

Do ponuky sú i v tomto prípade zahrnuté workshopy pripravené so špecifickými témami

Portál sa môže stať sprievodcom na vašej ceste do Nemecka. Množstvo cenných rád a informácií oceníte nielen vo vašej cieľovej pracovnej destinácii, ale spoločne môžete svoju cestu za budúcnosťou plánovať ešte vo vašej domovine.  
Make it in Germany“ – predstavuje moderný a pestrý obraz o Nemecku a prispieva tak k prezentovaniu Nemecka ako sympatickej a svetu otvorenej krajiny pre odborníkov.