Nábor zamestnancov

V prípade Vášho záujmu o nábor zamestnancov prostredníctvom siete EURES, prosíme o zaslanie vyplneného formulára \\\"Nahláška voľného pracovného miesta\\\" ktorémukoľvek EURES poradcovi.


V prípade záujmu o nábor zamestnancov z Európy nájdete informácie o pripravovaných veľtrhoch práce v Európe na stránke: http://www.europeanjobdays.eu/

Na stránke Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu nájdete kalendár podujatí:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=calendar&eventCalendar=init