Rakúsko - užitočné internetové stránky

Verejné služby/Öffentliche Dienste

www.ams.at - Arbeitsmarktservice Österreich
www.bmeia.gv.at - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten /Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti/
sozialministerium.at/ - Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz /Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa/
www.bmg.gv.at - Bundesministerium für Gesundheit /Spolkové ministerstvo zdravotníctva/
www.bmi.gv.at - Bundesministerium für Inneres /Spolkové ministerstvo vnútra/
www.justiz.gv.at - Bundesministerium fürJustiz /Spolkové ministerstvo spravodlivosti/
www.bmlvs.gv.at - Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport /Spolkové ministerstvo obrany a športy/
www.lebensministerium.at– Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft /Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodohospodárstva/
www.bmukk.gv.at - Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur /Spolkové ministerstvo školstva, umenia a kultúry/
www.bmvit.gv.at - Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie /Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológii/
www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at  Bundesministerium für Frauen, Familien und Jungend
www.bmf.gv.at - Bundesministerium für Finanzen /Spolkové ministerstvo financií/
arbeiterkammer.at - Pracovná komora

 

Práca/ Arbeit

www.unijobs.at
www.jobted.at
www.jobcenter.at

www.jobboerse.at
www.karriere.at
www.oon.at


www.jobsearch.at
www.jobfinder.at

 

Sezónna práca/Ferienjob

www.ferialpraxis.at
www.ferienjob.at
www.krone.at/inserate
www.jobcenter.at/studentenjobs
www.jobpilot.at
www.myjob.at
www.jugendservice.at
www.summerjobs.com
www.ljr.at
www.gastrojobs.at
www.ejobroom.at

 

Podnikanie v Rakúsku/Unternehmen in Österreich


www.gruenderservice.net – Rakúska obchodná komora
www.sohk.sk – Slovensko-rakúska obchodná komora


Bývanie/Wohnen

www.immobazar.at
www.immobilien.at


Noviny//Zeitungen

www.kurier.at
www.derstandard.at
www.diepresse.at
www.krone.at
www.oe24.at
www.salzburg.com
www.wienerzeitung.at
www.wirtschaftsblatt.at

 

Cestovanie/Tourismus

www.austria.info – oficiálna rakúska agentúra pre cestovný ruch
www.austria-tourism.at – turistický portál
www.landkarte.at – mapy Rakúska