Čo vziať do úvahy pred, počas a po nábore pracovníkov z krajín EU/EHP?

Nábor zamestnancov z iných krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) môže podnikom poskytnúť príležitosť nájsť si motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov, najmä v prípade nedostatku domácej pracovnej sily v osobitných hospodárskych odvetviach. Môže tiež prispieť k zvýšeniu inovačného charakteru a konkurencieschopnosti podnikov.

Nájsť zamestnancov z inej európskej krajiny však predsa môže byť ťažké, ak ste to predtým ešte nerobili. Ako máte začať? Čo by ste mali zvážiť? Kto vám môže poskytnúť pomoc a podporu?

Tri zoznamy uvedené ďalej vám ponúknu predstavu o krokoch, ktoré musíte podniknúť pred náborom (prieskum),počas náboru a po nábore (proces udržania pracovníka) v zahraničí.