Úlohy EURES poradcu

Hybnou silou siete EURES sú EURES poradcovia. Sú to experti na trh práce a právo Európskeho ekonomického priestoru, ktorí sú geograficky a demograficky vhodne rozmiestnení na území jednotlivých partnerských štátov siete EURES. Táto sieť poradcov má k dispozícii databázu voľných pracovných miest v Európe ako aj informačnú databázu životných a pracovných podmienok v krajinách EHP.

EURES poradcovia zabezpečujú tri hlavné služby:

  • podávanie informácií,
  • pracovné poradenstvo a
  • pomoc pri umiestňovaní na trhu práce.
EURES poradcovia poskytujú základné informácie z nasledovných oblastí:

  • sociálna a daňová legislatíva,
  • vzdelávanie a zdravotná starostlivosť,
  • možnosti školení,
  • uznávanie dokladov o vzdelaní,
  • životné náklady a ubytovanie,
  • užitočné adresy a kontakty pri potrebe ďalších špecifických informácií.
V prípade potreby sú klienti informovaní o tom, kde získajú detailné informácie. EURES poradcovia spolupracujú na národnej, alebo cezhraničnej úrovni v rámci svojej organizácie a v rámci služieb, vzťahujúcich sa na problémy so zamestnanosťou alebo s odborným vzdelávaním. Sú v priamom kontakte so zamestnancami a zamestnávateľmi, teda s potenciálnymi uživateľmi siete EURES.