Verejné služby zamestnanosti

Verejné služby zamestnanosti (VSZ) v Európskom ekonomickom priestore poskytujú svoje služby tak pre zamestnávateľov ako aj pre tých, ktorí hľadajú prácu. VSZ majú v rôznych krajinách rôznu štruktúru a podobu. Ich základná úloha je však rovnaká a tou je zlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, umiestňovaním a aktívnymi podpornými službami.
VSZ poskytujú ľahký prístup na trh práce na lokálnej, národnej a európskej úrovni pre všetkých zamestnávateľov, občanov hľadajúcich prácu a personálne agentúry. Poskytujú komplexné a detailné informácie ohľadom voľných pracovných pozícií a nezamestnaných ako aj o ostatných, s tým súvisiacich záležitostí. Taktiež poskytujú rozsiahle množstvo aktívnych služieb pri hľadaní práce a zamestnávaní.
VSZ aktívne spolupracujú na európskej úrovni na zlepšení ich služieb. Sú partnermi siete EURES za účelom uľahčovania mobility na nadnárodnej úrovni na európskom trhu práce a takisto sú hlavnými prispievateľmi informácií na tomto portáli európskej mobility práce.