Holandsko - užitočné internetové stránky

Linky – užitočné informácie:

Jobs
Vacancies, EURES advisers and lots of information: ec.europa.eu/eures
Euraxess, vacancies for academics : ec.europa.eu/euraxess 
Work for the EU: europa.eu/epso  Your diploma abroad: www.enic-naric.net
Resume: www.europass.nl  

Information
Good advice for expats: Good advice: www.access-nl.org 
About the living, working, taxation, healthcare etc.: www.europa.eu/youreurope/
Social security in Europe: www.missoc.org
Social security in the Netherlands: www.government.nl  
Expats: www.access-nl.org  practical information about living and working in the Netherlands.
Compare prices: www.numbeo.com 
Compare standard of living: europa.eu/living 
Your first EURES Job: www.yourfirsteuresjob.eu 
European Trade Union Confederation, ETUC: www.etuc.org  

Search engines
Look for a simple but effective keyword. A keyword is in Dutch “Trefwoord” or “welke baan zoekt u”.
A good keyword is “engineer” If you are an engineer).
Amsterdam: www.iamsterdam.com
Utrecht: urhome.utrechtregion.com 
Brainport Eindhoven: www.talentbox.nl 

Other sites:
www.jobbird.com  
www.askjim.nl 
www.hoitalent.com 
www.indeed.nl 
www.vacatures.renego.nl 
www.netherlandsjobs77.com 
www.multilingualvacancies.com 
www.toplanguagejobs.nl 
www.careerjet.com 
www.careersinholland.com 
www.careertrotter.eu 
www.qreer.com 
www.eurojobsites.com 
http://ec.europa.eu/eures 
www.undutchables.nl

Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Ministerstvo financií
Ministerstvo dopravy, verejných prác a vodného hospodárstva
Ministerstvo zahraničných vecí
Ministerstvo hospodárstva a klímy
Ministerstvo školstva, kultúry a vedy
Ministerstvo spravodlivosti

www.belastingdienst.nl web-stránka daňového úradu
www.arbeidsinspectie.nl web-stránka Inšpektorátu práce
www.idw.nl web-stránka Centra pre akreditáciu a vyhodnocovanie, informácie sú dostupné aj v angličtine
www.immigratiedienst.nl, www.ind.nl web-stránka Imigračného a naturalizačného úradu, informácie sú dostupné aj v angličtine