Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

 

www.werk.nl - služby zamestnanosti

www.newtoholland.nl - informácie pre prisťahovalcov

www.undutchables.nl, www.dutchisnotrequired.nl, www.manpower.nl – personálne agentúry pre holandsky nehovoriacich

www.regering.nl - vládne stránky

www.employment.gov.nl - Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti

www.minbuza.nl - Ministerstvo zahraničných vecí

www.ind.nl, www.immigratiedienst.nl - Imigračný a naturalizačný úrad

www.svb.nl - Banka sociálneho poistenia

www.belastingdienst.nl - daňové úrady

www.abu.nl, www.nbbu.nl - združenia sprostredkovateľských kancelárií (odborové organizácie pre holandských sprostredkovateľov, poskytujú informácie o pravidlách sprostredkovanej práce)

www.hetjl.nl– právna poradňa (bezplatné právne informácie a poradenstvo)

https://www.iamexpat.nl/ - informácie o pracovných podmienkach v Holandsku

https://loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto - orientačný výpočet mzdy