Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky v Chorvátsku

Verejné služby zamestnanosti

www.hzz.hr/ 

https://www.hzz.hr/default.aspx?id=10286  (informácie o EURES)

 

Pracovné príležitosti

https://burzarada.hzz.hr/

https://jooble.com.hr/

https://hr.kompass.com/

https://croatia.xpatjobs.com/


Verejné služby

www.sabor.hr  Parlament Chorvátskej republiky           

www.vlada.hr  Vláda Chorvátskej republiky

www.mfin.hr  Ministerstvo financií     

www.morh.hr  Ministerstvo obrany

www.mup.hr  Ministerstvo vnútra      

www.pravosudje.hr  Ministerstvo spravodlivosti       

www.mingo.hr  Ministerstvo hospodárstva, práce a podnikania

www.mppv.hr  Ministerstvo mora, turistiky, dopravy a rozvoja              

www.mps.hr  Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva

www.mzopu.hr  Ministerstvo ochrany prírody, urbanizmu a výstavby

www.mrss.hr  Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

www.mzos.hr  Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu             

www.min-kulture.hr  Ministerstvo kultúry

www.mobms.hr  Ministerstvo rodiny, obrancov a medzigeneračnej solidarity

www.mvp.hr  Ministerstvo zahraničných vecí Chorvátska

 

Podnikanie

www.hitro.hr  Informácie o možnosti podnikania v Chorvátsku

www.eizg.hr  Ekonomický inštitút Záhreb

www.hamag.hr  Chorvátska agentúra pre malé podnikanie        

www.hbor.hr  Chorvátska banka pre obnovu a rozvoj

www.hgk.hr  Chorvátska hospodárska komora

www.hnb.hr  Chorvátska národná banka

www.hok.hr  Chorvátska živnostenská komora           

www.hup.hr  Chorvátske združenie zamestnávateľov 

www.hfp.hr  Chorvátsky fond pre privatizáciu

www.ijf.hr  Inštitút verejných financií, informácie o dani z príjmu

www.vse.hr  Varaždinská burza

www.zse.hr  Záhrebská burza

www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm  Kurzovný lístok

Uznanie kvalifikácie

https://enic-naric.net/index.aspx?c=Croatia


Tlač a médiá

www.hina.hr  HINA (Chorvátska informačná novinová agentúra)    
    
www.hrt.hr  HTV (Chorvátska televízia)

www.vjesnik.hr  Vjesnik

www.vecernji-list.hr  Večernji list       

www.slobodnadalmacija.hr  Slobodna Dalmacija       

www.novilist.hr Novi list

www.glas-slavonije.hr Glas Slavonie    

www.dnevik.com.hr  Dnevnik

www.mankamagazine.hr Banka (finančný a bankovnícky mesačník)

www.feral.mdlf.org Feral

www.nacional.hr Nacional

www.fokus-tjednik.hr Fokus


Bývanie

www.katastar.hr  Katastrálny úrad Chorvátska

www.tripadvisor.com  Hotely a ubytovanie v Chorvátsku

www.hrvatska.sk  Ubytovanie v Chorvátsku

 

Cestovanie

www.htz.hr  Chorvátske turistické združenie(Hrvatskaturističkazajednica ), oficiálna štátna agentúra pre cestovný ruc
www.croatia.hr   

www.hrvatska.hr  Informácie o krajine a cestovnom ruchu

www.autoweb.hr  Informácie o diaľničných poplatkoch

www.hac.hr  Chorvátske diaľnice

www.hak.hr  Chorvátsky automoto klub

www.adriaplus.hr  Požičovne automobilov vo veľkých mestách, turistických strediskách a letiskách

www.jadrolinija.hr  Informácie o lodnej a trajektovej doprave

www.marina-punat.com  Informácie o prenájme jácht

www.sangulin.hr

www.tel.hr/adria-coral-charter

www.diving-hrs.hr  Potápanie v Chorvátsku

 

 

Rôzne

www.mirovinsko.hr  Sociálne zabezpečenie

www.hzz.hr/default.aspx?id=7372  Migračné informačné centrum

 

Kultúra         

www.dubrovnik-festival.hr  Dubrovnícke letné hry

www.eurokaz.hr  Eurokaz – Medzinárodný festival nového divadla

www.mdf-si.org  Medzinárodný detský festival Šibenik

www.vbv.hr  Varaždinské barokové večery

www.motovunfilmfestival.com  Filmový festival v Motovune

www.fagrebfilmfestival.com  Filmový festival v Záhrebe

www.animafest.hr Svetový festival animovaných filmov