Organizácie a mobilitné programy pre mladých

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

logo SAAICSAAIC podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti vzdelávania, vrátane programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Je tiež súčasťou medzinárodnej siete Euroguidance podporujúcej medzinárodnú spoluprácu kariérnych poradcov a Eurydice, ktorá poskytuje aktuálne informácie v oblasti vzdelávania v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

logo IUVENTAIUVENTA je organizácia  riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraná na prácu s mládežou mimo prostredia školy a rodiny a implementáciu  štátnej politiky týkajúcej sa detí a mládeže. Je aj administrátorom grantového programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a sídlom Eurodesku – Európskej informačnej siete pre mládež a mládežníckych pracovníkov.

Spoločnosti a organizácie ponúkajú príležitosti pre záujemcov o medzinárodné študijné pobyty prostredníctvom platformy ErasmusIntern.org.

 

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA

logo SAIASAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku tým, že zabezpečuje/poskytuje  mobilitné príležitosti pre študentov a výskumných pracovníkov prostredníctvom rôznych štipendijných programov. Študenti a výskumní pracovníci môžu požiadať o štipendiá do viac ako 30-tich krajín celého sveta.


SAIA administruje programy:

  • Národný štipendijný program Slovenskej republiky – podporujúci mobilitu slovenských a zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov;
  • Akcia Rakúsko – Slovensko – bilaterálny program na zintenzívnenie spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Rakúskom a Slovenskom;
  • CEEPUS - stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá zameraný na mobilitu študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov z 15 krajín.

Aktualizované: 20.5.2022