CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004. Jeho hlavným poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Zastrešuje viac ako 400 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi na celom Slovensku. 

CARDO - ponuka príležitosti vo sfére dobrovoľníctva jednotlivcom aj organizáciám.CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

- poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie,

- propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti - snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva,

- podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí,

- snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva


Aktuálne ponuky a informácie o spôsobe zapojenia sa do aktivít dobrovoľníctva nájdete na stránke
www.dobrovolnictvo.sk.


Čo získate tým, že sa stanete dobrovoľníkom
Dobrovoľníctvo so sebou prináša mnoho nesporných benefitov.

 

                                                                 
Aktualizované: 25.5.2020