Sociálne zabezpečenie

SOCIÁLNE  POISTENIE  V RAKÚSKU

 

AMS neposkytuje detailné informácie týkajúce sa sociálneho zabezpečenia alebo daní.

AMS nevykonáva a  neposkytuje tieto služby, a preto nemá kompetencie
pre poskytovanie podrobných informácií.

 

AMS poskytuje informácie týkajúce sa len oblasti poistenia v nezamestnanosti. 

 

Sociálne poistenie

 

V užšom slova zmysle sociálne poistenie pozostáva z 3 oblastí:

 

1.    Zdravotné poistenie

2.    Úrazové poistenie

3.    Dôchodkové poistenie

 

V širšom slova zmysle poistenie zahŕňa aj poistenie v nezamestnanosti.

 

Sociálne poistenie je povinné poistenie pre všetky zamestnané osoby v Rakúsku.

Detaily nájdete na webovej stránke rakúskej sociálnej poisťovne - Sozialversicherungsanstalt - SVA
 

V Rakúsku sú inštitúcie sociálneho zabezpečenia pre rôzne oblasti: napr. pre poľnohospodárov, zamestnancov železníc, baníkov, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO).

 

Pre väčšinu zamestnaných kompetentnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia je „Gebietskrankenkasse“.

 

 

Zamestnancovi je pridelená Sociálna poisťovňa. Zamestnanec si ju nemôže vybrať sám.

 

Registráciu do príslušnej sociálnej poisťovne musí vykonať zamestnávateľ.

Zamestnancovi je pridelené číslo sociálneho zabezpečenia – Socialversicherungsnummer.

Zamestnanec následne dostane elektronickú kartu, tzv.e-card, ktorá ho oprávňuje požadovať od poisťovne služby týkajúce sa sociálneho poistenia.

Príspevky sú zrážané zamestnávateľom pre všetky oblasti sociálneho poistenia – zdravotné, úrazové, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti.

 

Osoby, ktoré pracujú na skrátený pracovný úväzok – čiastočný pracovný úväzok  „geringfügige Arbeit“ majú pokryté len úrazové poistenie. Môžu si dobrovoľne platiť  zdravotné a dôchodkové poistenie.

 

Avšak dobrovoľné poistenie proti nezamestnanosti nie je možné!

 

SZČO odvádzajú príspevky sami za seba.

Informácie získajú v inštitúcii „Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft“  (SVA).

 

Výška príspevkov pre jednotlivé oblasti sociálneho zabezpečenia:

                                          zamestnanec       Celkové odvody                           

Zdravotné poistenie:                3,87%                  7,65% 

Úrazové poistenie:                                               1,40% (hradené len zamestnáv.)

Dôchodkové poistenie:           10,25%                22,80%

Poistenie v nezamestnanosti:   3,00%                  6,00%

 

Maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa platia odvody je 5.130,- EUR.

 

Zdravotné poistenie – viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej Sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt - SVA  
 

Služby sociálneho zdravotného poistenia zahŕňajú:

 

 Lekárska starostlivosť (zahŕňa aj zubných lekárov);

 Nemocenská starostlivosť;

 Dávky nemocenského poistenia;

 

Raz ročne je potrebné zaplatiť poplatok za službu za elektronickú kartu 10,- EUR, tzv. E-card. 

E-card je viac než len lekárska karta vo formáte kreditnej karty pre pacienta. Je kľúčom k systému zdravotnej starostlivosti, slúži ako identifikačný preukaz a zabezpečuje prístup prístup k službám e-governmentu. E-card prináša výhody pre pacientov, lekárov, zamestnávateľov ako aj  samotné sociálne zabezpečenie. 

Poplatok je zrážaný zo mzdy automaticky.

 

V lekárňach sa platia poplatky za recepty („Rezeptgebühr“) a tiež za niektoré zdravotné pomôcky (napr. ortopedické).

 

Za určitých okolností, môže byť rodinný príslušník poistený spoločne so zamestnanou osobou.

 

Úrazové poistenie – viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej Sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt - SVA


Služby sociálneho úrazového poistenia zahŕňajú:

 

  • Prevencia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania;
  • Zdravotná starostlivosť zamestnancov;
  • Kompenzácia po pracovnom úraze a chorobe z povolania (invalidný dôchodok, rekvalifikácie na inú prácu vzhľadom na neschopnosť vykonávať pôvodnú prácu).

 

 

Dôchodkové poistenie – viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej Sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt - SVA
 

Služby sociálneho dôchodkového poistenia zahŕňajú:

 

  • Starobný dôchodok;
  • Predčasný dôchodok;
  • Rehabilitácie.

 

Poistenie v nezamestnanosti - viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt - SVA


Služby poistenia v nezamestnanosti zahŕňajú:

  • Podpora v nezamestnanosti
  • Finančná pomoc pri hľadaní práce (hradené len budúcim zamestnávateľom)

 

 

 

Spracované 26.07.2019