Rebríček slovenských vysokých škôl podľa uplatnenia sa na trhu práce

 

 

 

Na základe prieskumu portálu www.profesia.sk obsadila prvé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl podľa uplatnenia sa na trhu práce Ekonomická univerzita, ktorá prekonala aj technické univerzity.

Dôvodom úspechu by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania.

 

 

 

 

 

 

 

Firmy na Slovensku mali v roku 2017 najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Absolventi IT „profitujú“ hlavne znedostatku ľudí v danej oblasti.

 

 

 

 

 

 

 V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt, sa na prvom mieste umiestnili vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite, na druhom mieste sa umiestnila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a na tretej priečke Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v  Košiciach.