AIESEC - práca a stáž v zahraničí pre študentov VŠ

Vysokoškolskí študenti na celom svete sa už viac než 60 rokov združujú v najväčšej študentmi riadenej organizácii na svete AIESEC. Väčšia aktivita popri štúdiu, snaha nakuknúť do reálneho pracovného prostredia a v neposlednom rade túžba dostať sa do sveta – to sú atribúty, ktoré motivujú členov a sympatizantov tejto unikátnej študentskej organizácie. Prieskumy aj skúsenosti absolventov často potvrdzujú, že ,,bežné“ vysokoškolské štúdium dnes už skrátka pre úspešnú kariéru nestačí a práve vysoká škola by mala byť časom, kedy mladý človek získava skúsenosti aj mimo univerzitného prostredia. AIESEC ponúka tieto možnosti veľmi úspešne – veď je rozšírený v 124 krajinách sveta a má viac než 100 000 členov.

AIESEC sleduje svojou činnosťou hneď niekoľko cieľov – medzi tie hlavné patrí snaha prispieť ku mieru a tolerancii, ďalej prispieť k rozšíreniu spoločenského povedomia mladých ľudí a zároveň im poskytnúť možnosť vycestovať do zahraničia. K splneniu cieľov vedú dva základné druhy programov – členstvo v organizácii a využitie služieb medzinárodného výmenného programu.

Členom sa môže stať ktorýkoľvek študent vysokej školy na Slovensku. Proces je veľmi jednoduchý – potenciálny člen vyplní prihlášku, absolvuje výberový proces a ak uspeje, bude môcť pracovať v niekoľkých funkčných oblastiach, ktorým sa táto organizácia venuje. Všetky oblasti sa týkajú reálneho pracovného života (napr. marketing, financie, predaj, ...) a študenti sa tak pripravujú na situácie, ktoré ich postretnú  počas pracovného života po štúdiu. Všetci noví členovia začínajú pri práci v tíme, pokiaľ ich však práca baví a sú šikovní, môžu využiť možnosť  líderskej skúsenosti, kedy vedú svoj malý tím, prípadne celú oblasť alebo aj pobočku. Líderská skúsenosť je v dnešnej dobe taktiež veľmi dôležitá a práve AIESEC už dokázal vychovať viacero známych svetových lídrov.

Druhým základným programom je medzinárodný výmenný program, čiže stáže pre študentov a čerstvých absolventov (najneskôr 2 roky po štúdiu) vysokých škôl. AIESEC Slovensko poskytuje množstvo stáží vo svojich partnerských krajinách na celom svete, pričom záujemcovia môžu využiť rozvojové stáže (kratšie do 6 mesiacov, neplatené), alebo profesionálne stáže (dlhšie do 1 roka, platené). V prípade rozhodovania medzi typom stáže pripomíname, že rozvojové stáže sú vhodné najmä pre študentov nižších ročníkov vysokých škôl, naopak, pri profesionálnych už zamestnávateľ v zahraničí vyžaduje určité vzdelanie a preto ich odporúčame najmä starším študentom či absolventom. Čo takáto stáž prinesie samotnému stážistovi? Predovšetkým obrovské skúsenosti zo zahraničia a zmenu pohľadu na život. A to sa za tú malú námahu spojenú s prípravou, výberovým procesom a samotnou stážou rozhodne oplatí.

AIESEC Slovensko popri svojej činnosti realizuje aj viacero projektov. Medzi tie najvýznamnejšie patria Me, Myself and I (dvojtýždňový vzdelávací kurz pre študentov, ktorý je vedený zahraničnými stážistami v angličtine), Educate Slovakia (zahraniční stážisti vyučujú angličtinu na základných a stredných školách), či Národné dni kariéry (veľtrh pracovných príležitostí pre študentov a absolventov). Organizácia sa v týchto projektoch snaží prepájať korporátny svet s tým študentským  v podobe projektu Národné dni kariéry, a takisto prepájať bežné štúdium s intervenciami zahraničných stážistov v projektoch Me, Myself and I či Educate Slovakia.
Bližšie informácie získate tu.