Pravidlá voľného pohybu pracovníkov

 

„Každý občan Európskej Únie má právo pracovať a žiť v inej členskej krajine.“
Jedným z najviac ctených princípov, zakotvených v Európskej zmluve, je voľný pohyb pracovnej sily.

Každý občas EÚ má právo voľne:

·         žiť,

·         hľadať si prácu,

·         pracovať,

·         a odísť do dôchodku v akomkoľvek členskom štáte EÚ.

Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na štáty EHP, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
Možnosť pracovať kdekoľvek v EÚ predstavuje pre veľa ľudí slobodu a príležitosť na zlepšenie svojich pracovných a životných podmienok.

 

Princíp rovnosti

Možnosť pracovať v inom členskom štáte EÚ je základným prvkom vašich práv ako občana EÚ. Žiadna členská krajina nemá právo brániť v prístupe na svoj pracovný trh na základe národnosti či občianstva. Pri hľadaní práce má každý nárok na spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie. S cezhraničnými zamestnancami sa musí zaobchádzať rovnako ako so zamestnancami, ktorí sú občanmi krajiny, kde sa práca vykonáva.

Práva rodinných príslušníkov

Rodinní príslušníci osoby pracujúcej v inej členskej krajine majú rovnaké práva na vzdelanie a sociálne zabezpečenie ako občania danej krajiny.

Ďalšie výhody

Občania EÚ pracujúci v inej členskej krajine majú rovnaké právo vstúpiť do odborových zväzov ako občania danej krajiny.

Ak ste nezamestnaný a hľadáte si prácu, máte právo žiť v ktorejkoľvek členskej krajiny určité obdobie, ak si hľadáte prácu v inej členskej krajine.

Uznávanie diplomov a koordinácia systému sociálneho zabezpečenia

Krajiny EÚ pracujú na spoločných zmluvách, ktoré by zabezpečovali uznávanie diplomov a koordinovali systém sociálneho zabezpečenia. Tieto zmluvy sú dôležitým prvkom slobodného pohybu občanov. Avšak, stále existujú podstatné rozdiely v tomto smere. Občan EÚ, ktorý chce pracovať v inom členskom štáte, musí mať na pamäti dve podstatné veci:

1.      Bude moje vzdelanie a kvalifikácia oficiálne uznané v danej členskej krajine?

2.      Nezáleží na tom, v ktorom členskom štáte práve pracujete, pretože ako občan EÚ máte právo na sociálne zabezpečenie. Ale bude toto sociálne zabezpečenie rovnako kvalitné či dokonca lepšie ako vaše predošlé? Alebo môže byť vaše sociálne zabezpečenie nejako ohrozené?

Práca vo verejnom sektore

V zásade je verejný sektor otvorený pre občanov členských štátov, avšak väčšinou sa vyžaduje špeciálne vzdelanie/kvalifikácia. Občania EÚ sa môžu uchádzať o väčšinu pracovných pozícii v oblasti verejnej bezpečnosti, vzdelania a verejného zdravotníctva.

Prechodné opatrenia pre nové členské štáty EÚ

Pre občanov členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, alebo pre budúce členské krajiny môžu platiť určité obmedzenia. Potrebné informácie nájdete na portáli EURES-u, v sekcii Voľný pohyb.