Your First EURES Job

 

 

 

Your First EURES Job je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si mladí ľudia môžu nájsť prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande a zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Jeho cieľom je obsadiť zodpovedajúce pracovné miesta mladými uchádzačmi o prácu a záujemcami o pracovnú prípravu v rámci Európy.

     Čo získate...

    Prostredníctvom programu Your First EURES Job môžete získať finančnú podporu:

 • pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
 • na pokrytie nákladov spojených s prípravou (napr. jazykové kurzy), uznaním kvalifikácie a sťahovaním

      Akú kvalifikáciu potrebujete?

     Do programu Your First EURES Job sa môžu prihlásiť uchádzači s rôznymi stupňami vzdelania alebo pracovných skúseností.

Informácie pre uchádzačov - https://ec.europa.eu/eures/public/sk/your-first-eures-job-js

 Pozrite si video o YFEJ tu.


 

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ)

Okrem týchto programov, pomocou ktorých môžete ísť pracovať do ktorejkoľvek krajiny EÚ, je možné využiť projekt pripravený špeciálne s NEMECKOM:

                                                                 

 

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ) Nemecko 

 • Ste vo veku 18 – 35 rokov (projekt YFEJ) Ste občanom členského štátu EÚ?
 • Máte riadny pobyt v členskom štáte EÚ?
 • Máte záujem nájsť si  prácu, stáž, alebo  odbornú prípravu v Nemecku?
 • Ste ochotný presťahovať sa do Nemecka za prácou, stážou alebo odbornou  učňovskou prípravou?  

Pomocou týchto projektov  si môžete nájsť prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prípravu v Nemecku a zároveň získať finančnú podporu na

 • Prípravný jazykový kurz alebo jazykový kurz počas zamestnania v Nemecku,
 • Cestovné náklady pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
 • Náklady spojené s presťahovaním sa do Nemecka,
 • Náklady na uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní,
 • Dodatočné cestovné náklady pre znevýhodnené skupiny. 

Všetci záujemcovia o projekt YFEJ Nemecko sa musia obrátiť na nemecké virtuálne uvítacie centrum.  

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
  

Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111
  

E-mail: [email protected]  

Web: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533717675170  

 

Bližšie informácie nájdete v príručke: