Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – www.upsvar.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií SR - www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR – www.economy.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR – www.culture.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR – www.minv.sk

Ministerstvo školstva SR – https://www.minedu.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí SR – www.foreign.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR – www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR – www.lifeenv.gov.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – www.build.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR – www.mpsr.sk

Národné stredisko EUROPASS - www.minedu.sk/SUDV/EUROPASS/europass.htm

Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava-Viedeň - http://www.rrasenec-pezinok.sk/nszba-wien


Hľadanie práce

www.profesia.sk Aktuálne ponuky práce
www.adecco.sk Aktuálne ponuky práce
www.praca.sk Aktuálne ponuky práce
www.istp.sk Internetový sprievodca trhom práce
www.ponuky.sk Aktuálne ponuky práce
www.kariera.zoznam.sk Aktuálne ponuky práce
www.brigada.sk
Sezónne práce, sezónne práce pre študentov
   

 Kariérne poradenstvo

www.eures.sk Oficiálna stránka EURES Slovensko, život a práca v EÚ / EHS
 http://web.uips.sk  Uznanie akademického vzdelania a odbornej kvalifikácie
www.europass.cedefop.eu.int Euro pas
   

 Slovenská tlač

www.pravda.sk Denná tlač
www.sme.sk Denná tlač
www.aktualne.sk Správy z domova a zahraničia
www.hn.sk Hospodárske správy
www.saia.sk Slovenská akademická informačná agentúra
www.sario.sk Slovenská agentúra zahraničných investícií

 

Užitočné internetové stránky

www.google.sk Internetový vyhľadávač
http://en.zlatestranky.sk/ Telefónny zoznam a zoznam firiem
www.cp.sk Cestovný poriadok
http://szm.sk/firmy-realitne-kancelarie/ Zoznam realitných foriem
www.slovak-hotels.info Ubytovanie na Slovensku
www.relaxos.com Kúpele, relax, liečebné a oddychové pobyty
www.limba.com/en/slovakia.htm Hotely, ubytovacie zariadenia
http://www.cestovatel.net/ang/index.htm Cestovanie, ubytovanie, letenky online
http://new.sacr.sk/en Slovenská asociácia cestovného ruchu
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovensko Všetko o Slovensku
http://www.slovakia.org/ Slovensko
http://www.slovakia.eu.sk/en/ Cestovanie po Slovensku

 


Dátum úpravy: 10. 04. 2013 15:28:27