Slovensko - užitočné internetové stránky

Vládne a úradné stránky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR 
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Hľadanie práce na internete
www.eures.sk - Oficiálna stránka siete EURES Slovensko, aktuálne ponuky práce, životné a pracovné podmienky v členských krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku
www.istp.sk - Internetový sprievodca trhom práce, aktuálne ponuky práce
www.profesia.sk - Aktuálne ponuky práce
www.brigada.sk - Sezónne práce, sezónne práce pre študentov
www.adecco.sk - Aktuálne ponuky práce
www.praca.sme.sk - Aktuálne ponuky práce
www.ponuky.sk - Aktuálne ponuky práce
www.kariera.zoznam.sk - Aktuálne ponuky práce

Ostatné užitočné internetové stránky
Denná tlač Pravda
Denná tlač Sme
Aktuality - Aktuálne spravodajstvo na Slovensku a vo svete
SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra
SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Denná tlač Hospodárske noviny 
Národný portál cestovného ruchu Slovenska