Slovensko - užitočné internetové stránky

Vládne a úradné stránky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – www.upsvr.gov.sk
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – www.mindop.sk
Ministerstvo financií SR - www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR – www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR – www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR - www.mod.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR – www.minv.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – www.minedu.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – www.mzv.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR – www.health.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR – www.minzp.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – www.mpsr.sk

Hľadanie práce

www.eures.sk - Oficiálna stránka EURES Slovensko, aktuálne ponuky práce, životné a pracovné podmienky v krajinách EÚ / EHP a Švajčiarsku
www.istp.sk - Internetový sprievodca trhom práce, aktuálne ponuky práce
www.profesia.sk - Aktuálne ponuky práce
www.brigada.sk - Sezónne práce, sezónne práce pre študentov
adecco.sk - Aktuálne ponuky práce
praca.sme.sk - Aktuálne ponuky práce
www.ponuky.sk - Aktuálne ponuky práce
kariera.zoznam.sk - Aktuálne ponuky práce

Ostatné užitočné internetové stránky

www.pravda.sk - Denná tlač
www.sme.sk - Denná tlač
www.aktuality.sk - Aktuálne spravodajstvo na Slovensku a vo svete
www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra
www.sario.sk - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
cp.hnonline.sk - Cestovné poriadky
slovakia.travel - Národný portál cestovného ruchu Slovenska