Životné a pracovné podmienky v Luxembursku

 

1. Hľadanie práce

 

1.1 Ako si nájsť prácu

Kde môžete nájsť uverejnené pracovné ponuky:

       Luxemburské verejné služby zamestnanosti : ADEM (Agence pour le Développement de l’Emploi) ponúkajú online služby - JobBoard pre registrovaných uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. Sú tam automaticky zverejnené profily uchádzačov o zamestnanie, ku ktorým majú prístup zamestnávatelia, ktorí sú registrovaní. Klienti si môžu vložiť online životopis a majú prístup k pracovným ponukám, ktoré firmy predložili ADEM. Ponuky zatiaľ nie sú k dispozícii na webovej stránke ADEM.

         v národnej tlači (Luxemburger Wort, La Voix– Sobotné vydanie)

         na súkromných internetových stránkach

         na webových stránkach spoločností, podnikov alebo pracovných agentúr.

 

Zaregistrovanie sa v pracovnej agentúre pre sprostredkovanie dočasného zamestnania:

Môžete sa zaregistrovať priamo v agentúre alebo poštou a poskytnúť svoj životopis, fotku a fotokópiu občianskeho preukazu. Adresy najznámejších agentúr dočasného zamestnávania  nájdete na  Fedil Emloyment services .

Poslanie náhodnej žiadosti o zamestnanie

Náhodné žiadosti sú v Luxembursku bežne využívané na kontaktovanie veľkých spoločností hlavne mladými absolventmi. Preto by ste nemali váhať požiadať o zamestnanie touto cestou, dáva Vám to možnosť zviditeľniť sa a byť evidovaný v databáze potencionálnych kandidátov, pokiaľ spoločnosť nejakú má.

 

 1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o zamestnanie by mala obsahovať žiadosť alebo motivačný list a životopis.

Žiadosť (alebo sprievodný list)

Žiadosť o zamestnanie nie je len sprievodným listom. Mal by byť osobný, opatrne písaný, pútavý a mal by obsahovať dôležité informácie. Mal by vyzdvihovať, do akej miery uchádzač rozumie ponúknutému pracovnému miestu a čo príslušná spoločnosť hľadá, jeho/jej silné stránky a kvality, vďaka ktorým je tým správnym kandidátom na pracovnú pozíciu. Nakoniec by mal vykresliť kandidátovu motiváciu, prečo sa o dané pracovné miesto uchádza.

V akom jazyku?

Pokiaľ nie je stanovené inak, rukou písané žiadosti by mali byť písané jazykom, ktorý bol použitý v inzeráte. Sprievodné listy poslané s náhodnými žiadosťami musia byť písané po francúzsky alebo anglicky, ak ich posielate do veľkých medzinárodných spoločností. 

Životopis

Väčšinou sa prikladá k životopisu  aj profesionálna fotografia. Životopis vo všeobecnosti pozostáva z jednej alebo dvoch strán písaných na počítači (A4) a zobrazuje detaily vzdelania a predošlých pracovných skúseností kandidáta. Taktiež jazykové a počítačové  znalosti a záujmy. Deklarované zručnosti by mali byť pravdivé z dôvodu, že sú častokrát overované (predovšetkým jazykové).  

Jazykové požiadavky

Z hľadiska pozície v centre Európy a fakt, že v Luxembursku sú tri oficiálne jazyky (luxemburský, francúzsky a nemecký), požiadavka znalosti viacerých jazykov je pri uchádzaní sa o prácu veľmi dôležitá. V závislosti od oblasti pôsobenia, francúzština, angličtina, nemčina a luxemburčina sú veľkým prínosom alebo aspoň oceňované. Holandčina, taliančina, španielčina a portugalčina sú tiež veľmi prospešné. Aby ste mali vysokú šancu zamestnať sa, je vhodné aby ste vedeli plynule aspoň dva jazyky, z čoho jeden by mal byť oficiálny jazyk krajiny (luxemburský, francúzsky alebo nemecký).

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru a kapitálu je jedným zo základných pilierov jednotného európskeho trhu.

Ako Jednotný európsky trh funguje?

Väčšina tovaru podlieha tzv. princípu vzájomného uznávania, čo v podstate znamená, že pre akýkoľvek produkt, ktorý sa zákonne vyrába a predáva v jednom členskom štáte, musí platiť, že s ním možno obchodovať vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ.

Niektoré trhové obmedzenia boli ponechané v tzv. citlivých sektoroch ekonomiky, ktoré môžu predstavovať väčší risk pre európskych obyvateľov, ako napr. farmaceutické výrobky a stavebné materiály. Okrem toho, dohovor EÚ dáva členským štátom oprávnenie na obmedzenie voľného pohybu tovaru na ich domáci trh, a to v prípade ak je tu špecifický spoločenský záujem, ako napr. ochrana životného prostredia alebo zdravia občanov.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ nakupovať tovar pre osobnú potrebu v iných členských štátoch bez obmedzenia. Vo väčšine prípadov neexistujú ani obmedzenia týkajúce sa toho, čo si osoba môže kúpiť a vziať so sebou keď cestuje do inej členskej krajiny EÚ. Žiadna ďalšia daň sa neplatí pri prejazde medzi členskými štátmi, pretože výška DPH a spotrebnej dane sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu uvaliť ďalšie clo na dovoz.

Určité obmedzenia na nákup tovaru pre osobnú potrebu v inom členskom štáte existujú pre špecifické druhy produktov, ako napr. alkohol a tabak. Internetová stránka Európskej komisie pre dane a colnú úniu poskytuje praktický zoznam pravidiel vzťahujúcich sa k nákupu týchto produktov v iných členských štátoch EÚ. Špeciálne pravidlá taktiež platia pre nákup motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho následné prevzatie do iného členského štátu, za účelom osobnej potreby.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ môžu ľudia v ktoromkoľvek členskom štáte voľne riadiť a investovať svoje peniaze.

Princíp voľného kapitálového pohybu nielen zvyšuje efektívnosť finančného trhu v rámci Únie, ale taktiež prináša sériu výhod aj pre občanov EÚ.

S menšími obmedzeniami si každý jednotlivec môže založiť bankový účet, kúpiť akcie, investovať a kúpiť nehnuteľnosť v inom členskom štáte. Naviac, európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť a riadiť iné európske podniky.

Niektoré výnimky v oblasti voľného pohybu kapitálu medzi členskými krajinami sa týkajú hlavne zdaňovania, odborného dohľadu, verejného politického zváženia, prepierania peňazí a finančných sankcií.

 

2.2 Hľadanie ubytovania

Postup: Ubytovanie môžete nájsť prezeraním si časti miestnych novín s ponukami nehnuteľností (Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien, Lux-Bazar, atď.). K dispozícii sú tiež webové stránky a špecifické noviny na internete. Odporúčané je tiež kontaktovať realitnú kanceláriu.

Dostupné nehnuteľnosti (ceny atď.): Nájmy v Luxembursku sú pomerne vysoké, zvlášť v hlavnom meste. Prenájom dvojizbového bytu je okolo  1 100 EUR,  625 EUR za  garsónku a  850 EUR za jednoizbový byt. Ceny sú nižšie v ostatných mestách a hlavne na severe ( za Ettelbruck) a na juhu krajiny (Esch/Alzette atď.).

Banková záruka/vklad: Majitelia väčšinou požadujú depozit maximálne do výšky trojmesačného nájmu.

Kde si prenajať bývanie:  Na luxemburských cestách sú počas dopravnej špičky zápchy kvôli cezhraničným pracovníkom, ktorí jazdia do a z krajiny každý deň. Verejná doprava Vám môže ušetriť veľa starostí. Skontrolujte, či v mieste Vášho budúceho bydliska dobre slúži systém verejnej dopravy.   

Kúpa vlastného bývania: Stavebné pozemky a nehnuteľnosti sú veľmi drahé v celom Luxembursku, často sa stáva, že si občania radšej zadovážia vlastné bývanie mimo krajiny. Ceny sa líšia podľa regiónov, ale cena bytu by sa mohla pohybovať okolo 250 000 EUR a priemerný rodinný dom od  400 000 do  500 000 EUR (300-400m²).

 Bývanie v pohraničných oblastiach: Noví zamestnanci prichádzajúci do Luxemburska sa môžu popozerať po ubytovaní v pohraničných oblastiach Nemecka, Francúzska alebo Belgicka, kde je ubytovania lacnejšie. Takto by získali status  frontalier’ (cezhraničný pracovník).

 

2.3 Hľadanie školy

Školský systém v Luxembursku je mnohojazyčný. Úspešné vzdelávanie je ukončené maturitným vysvedčením, ktoré je uznávané na medzinárodnej úrovni, alebo odborným diplomom.

Luxemburská ústava povoľuje štátu organizovať a reguľovať vzdelávanie. To znamená, že množštvo škôl je štátnych a bezplatných.

Okrem štátneho vzdelávacieho systému má Luxembursko aj veľa súkromných škôl, ktoré sú medzinárodné. Povinná školská dochádzka je od 4 do 16 rokov.

Aby ste mohli zapísať Vaše dieťa do školy prevádzkovanej miestnymi orgánmi (predškolská, základná, stredná) musíte navštíviť ´Administration Communale´ (kancelárie miestnych orgánov) v mieste Vášho bydliska a vziať so sebou nasledovné dokumenty:  rodinné záznamy (livret de famille), rodný list dieťaťa a ak je to možné aj posledné vysvedčenie dieťaťa. Rodičia väčšinou zapisujú svoje deti do škôl v obci alebo meste, kde žijú (predškolských a základných). Niektoré súkromné školy, ako napríklad Európska škola alebo Lycée Vauban, majú svoje vlastné hodnotenia a certifikačný systém. 

 

2.4  Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

V snahe vytvoriť pre občanom EÚ prijateľnejšie podmienky pre cestovanie medzi jednotlivými členskými štátmi, určila Európska komisia spoločné smernice, ktoré riadia obojstranné uznanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a možnosť registrácie vášho automobilu v hostiteľskej krajine. Spolupráca v tomto prípade zahŕňa taktiež krajiny EHP, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Váš vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti neexistuje oficiálny európsky vodičský preukaz. Avšak, členské štáty EÚ predstavili vodičský preukaz podľa „Modelu spoločenstva“. Tento model spoločenstva zabezpečuje, aby bol vodičský preukaz vydaný iným štátom EU uznaný aj v ostatných členských štátoch. 

Takéto vodičské preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, no zároveň umožňujú ich držiteľom používať motorové vozidlo aj na území ostatných členských štátoch EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Keď sa občan EÚ/ EHP presťahuje do iného členského štátu, nemusí si meniť svoj vodičský preukaz až do dátumu vypršania jeho platnosti. Avšak, mal by si skontrolovať či spĺňa všetky podmienky týkajúce sa oprávnenia držať vodičský preukaz v novej krajine, ako napr. kratšiu dobu platnosti alebo potrebné lekárske prehliadky. V prípade, že vám platnosť vodičského preukazu vyprší, stratíte ho alebo vám ho ukradnú, musíte si požiadať o jeho následné vydanie alebo obnovenie už na území vášho súčasného bydliska.

Registrácia Vášho automobilu v hostiteľskej krajine

Keď sa občan EÚ/EHP presťahuje do iného členského štátu EÚ/EHP  na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, nemusí tam svoje auto registrovať ani zaň platiť daň. Vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine trvalého bydliska.

Avšak ak bývate v inom členskom štáte a jazdíte na vašom aute viac ako 6 mesiacov, budete musieť vaše vozidlo zaregistrovať na miestnom úrade a zaplatiť hostiteľskej krajine registračnú daň.

Počas registrácie vozidla bude musieť jeho majiteľ predložiť nasledujúce dokumenty:

·         Certifikát zhody

·         Poistenie vozidla

·         Dôkaz o vlastníctve

·         Dôkaz o zaplatení DPH

·         Dôkaz o vodičskom oprávnení

·         Potvrdenie o registrácii

·         Potvrdenie o zaplatení poplatku z cestnej dane


V niektorých krajinách môže byť majiteľ vozidla oslobodený od zaplatenia dane pri registrácii svojho vozidla v prípade, ak sa presúva z jednej krajiny EÚ/EHP do druhej. Môže sa tak stať len za predpokladu, že majiteľ spĺňa príslušné podmienky a dodrží časové lehoty. Pred pohybom v krajine by mal kontaktovať kompetentné úrady.

Poistenie vozidla

Občania EÚ/EHP môžu poistiť svoje auto v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ/EHP, ale musia si vybrať poisťovaciu spoločnosť, ktorá má od úradov hostiteľskej krajiny licenciu na predaj a vydávanie poistiek.

Je dôležité skontrolovať s poisťovateľom či bude súčasná poisťovacia zmluva platná aj v krajine, do ktorej sa majiteľ chystá s autom vycestovať. Tí ľudia, ktorí si musia zabezpečiť v hostiteľskej krajine novú poistnú zmluvu by si mali uvedomiť, že poisťovne nie sú povinné brať do úvahy predchádzajúce záznamy o škode na motorovom vozidle.

Dane pri kúpe vozidla

Keď si chce občan zakúpiť motorové vozidlo v jednom z členských štátov EÚ/EHP, ale má v záujme zaregistrovať ho v inom členskom štáte,  bude daň z pridanej hodnoty na motorové vozidlo platiť až v cieľovej krajine. Internetová stránka Európskej komisie pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácií o tejto téme.

 

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Formality potrebné pri presťahovaní sa do Luxemburska sú závislé od toho, či osoba, ktorá sa chce presťahovať je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny alebo krajiny mimo EÚ.

Štátni príslušníci členských krajín EÚ alebo pridružených krajín a ich rodinní príslušníci

Štátni príslušníci EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí sú tiež štátnymi príslušníkmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi pridruženej krajiny, ktorí chcú prísť do Luxembruska na menej ako 3 mesiace (dovolenka, rodinná návšteva, pracovná cesta, odborná činnosť atď.),  sa tu môžu zdržiavať bez akýchkoľvek formalít. Potrebujú iba preukaz totožnosti alebo pas.

Štátni príslušníci EÚ majú právo zdržiavať sa v Luxembursku  dlhšie ako tri mesiace, za predpokladu, ak spĺňajú jednu z týchto podmienok:

 •  pracujú na pracovnú zmluvu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • sú zapísaní na akúkoľvek verejnú alebo súkromnú vzdelávaciu inštitúciu v Luxembursku, a to za účelom ukončenia štúdia alebo odborného vzdelávania. V tomto prípade musia mať aj dostatočné finančné prostriedky pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre sociálny systém, ako aj pre zdravotný systém.
 • majú dostatočné finančné prostriedky pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby nedošlo k zaťaženiu sociálneho a zdravotného systému.

Pridružené krajiny k Európskej únií sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ako aj štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarskom.

Štátni príslušníci členských štátov EÚ alebo pridružených krajín a ich rodinní príslušníci (bez ohľadu na štátnu príslušnosť) musia nahlásiť svoj príchod na príslušnom úrade, kde budú mať pobyt, ak majú v úmysle zotrvať v Luxembursku dlhšie ako tri mesiace.

Na miestne príslušnom úrade musia predložiť:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas,
 • ak je potrebné - osvedčenie o manželstve alebo partnertve, rodné listy detí.

 

Príslušny úrad môže vyžadovať aj ďalšie dokumenty, preto je vhodné kontaktovať  príslušný úrad vopred, aby ste o tom boli informovaný.

 

Ak dokumenty nie sú v nemeckom, francúzskom alebo anglickom jazyku, musí byť priložený preklad od overeného prekladateľa.

 

Po prihlásení na príslušnom úrade môžete požiadať o osvedčenie o pobyte pre seba a rodinných príslušníkov. Osvedčenie tohto druhu odôvodňuje udelenie osobitnej dovolenky na to, aby bolo zamestnancovi umožnené presťahovanie sa.

 

Do 90 dní od príchodu do Luxemburska musíte tiež navštíviť príslušný úrad, aby ste vyplnili:

 • Vyhlásenie o registrácií, ak ste štátnym príslušníkom EÚ alebo pridruženej krajiny;
 • Žiadosť o povolenie na pobyt pre rodinných príslušníkov občanov EÚ, ak sú rodinnými príslušníkmi EÚ, ale sú štátnymi príslušníkmi krajiny mimo EÚ.

 

Štátni príslušníci z krajín mimo EÚ

Štátni príslušníci krajín nepatriacich do EÚ, ktorí nie sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ musia nahlásiť do troch dní svoj príchod na príslušnom úrade v mieste, kde budú ubytovaní, bez ohľadu na dĺžku pobytu.

Ak ich pobyt bude kratší ako tri mesiace, sú oslobodení od tejto prihlasovacej povinnosti, pokiaľ vypísali ubytovací formulár /fiche d´hébergement/ zariadeniu, ktoré prevádzkuje ubytovacie služby (napr. hotelu).

Občanie nečlenských krajín EÚ, ktorí zostávajú v Luxembursku kratšie ako tri mesiace musia nahlásiť svoj príchod na príslušnom úrade a predložiť:

 •  platný cestovný doklad,  prípadne doplnený vízami ,
 • v prípade potreby - rodinné záznamy: doklad o manželstve, rodné listy detí.

Štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sa zdržiavajú v Luxembursku dlhšie ako tri mesiace, musia nahlásiť svoj príchod na príslušnom úade a predložiť  tieto doklady:


-
povolenie na pobyt získané pred vstupom na územie Luxemburska;

- platný pas, v prípade potreby víza alebo platný doklad o pobyte vydaným iným členským štátom v rámci schengenského priestoru;
- a
k je to potrebné, rodokmeň alebo: osvedčenie o manželstve alebo partnerstve;
rodné listy detí.

Príslušný úrad môže požadovať aj ďalšie dokumenty.
 Preto je vhodné kontaktovať príslušný miestny úrad vopred, aby ste o tom boli informovaní.

Ak dokumenty nie sú napísané v nemčine, francúzštine alebo angličtine, musí byť priložený preklad od overeného prekladateľa.

Do 90 dní od príchodu štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt, ktorí chcú zostať v Luxembursku dlhšie ako 90 dní, musia požiadať o pobytový doklad zodpovedajúci kategórii povolenia na pobyt (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, Stážist atď.) na riaditeľstve pre prisťahovalectvo Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí. (Www.guichet.public.lu)

 

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do krajiny a po ňom

 • Zistite si, či potrebujete víza pre vstup do Luxemburska
 • Skontrolujte dĺžku platnosti Vášho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, aby ste sa vyhli jeho vypršaniu počas pobytu
 • Zaregistrujte u  miestnych orgánov

 
3. Pracovné podmienky

 

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala k zlepšovaniu pracovných podmienok v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými vládami, s cieľom zabezpečiť príjemné a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých občanov. 

Členské štáty sú podporované nasledovným spôsobom:

·         výmena skúseností a rozvíjanie spoločných aktivít medzi krajinami,

·         stanovenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zlepšovanie kvality pracovného života

Ak chceme zvýšiť blahobyt a bezpečnosť európskych pracovníkov, musíme si predovšetkým určiť všeobecnú charakteristiku dobrého pracovného prostredia, a taktiež stanoviť kritériá podľa ktorých by sme mohli merať kvalitu pracovného prostredia.

Európsky fond na zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofund) v Dubline je agentúra EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti.

Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu práce a zamestnania, medzi ktoré patrí :

 ·      zdravie a duševná pohoda na pracovnom mieste – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom na pracovisku, znižujú riziko úrazov a zlepšujú organizáciu práce;

·      vyváženie pracovného života a voľného času- občania EÚ by mali mať príležitosť na vyváženie týchto dvoch oblastí;

·      rozvíjanie zručností – kvalitné pracovné miesto je to, ktoré poskytuje dostatok príležitostí na tréning, zlepšovanie zručností a kariérny postup.

Sociálny rozhovor

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov – na celom rade otázok, ktoré sa týkajú zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny rozhovor spája obidve strany priemyslu dokopy, aby spoločne vytvorili dohody, ktoré môžu mať veľmi významný dopad na európskeho pracovníka. Niektoré dohody spoločenského rozhovoru sa dokonca prepracovali na zákony EÚ a zahŕňajú zmeny, ktoré súvisia s rodičovskou dovolenkou, prácou na čiastočný pracovný pomer a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sa stane, že sociálni partneri štrajkujú pod názvom „samosprávna dohoda“, napr. oblasť práce teleworking, stres na pracovisku, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny rozhovor sa taktiež koná v rôznych priemyselných sektoroch, kde majú založenú komisiu. Týmito sektormi sú napríklad bankovníctvo, chemický priemysel, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceliarne.

Viac informácií môžete vyhľadať na stránke Komisie pre sociálny rozhovor.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť svojim pracovníkom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá zahŕňa hodnotenie rizík, školenia a konzultácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kurzy prvej pomoci a požiarnej ochrany, a taktiež evakuačné postupy. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať zdravotné a bezpečnostné pokyny a hlásiť prípadné nebezpečenstvo.

Viac informácií o princípoch platných pre európsky referenčný rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dostupných na stránke komisie.

Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť pri práci poskytuje množstvo užitočných informácií o tejto problematike, pre zamestnávateľov, ale aj pracovníkov.

Zlepšovanie pracovných podmienok určením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky štáty EÚ
Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovnoprávne predpisy a regulácie EÚ určili skupinu minimálnych požiadaviek na udržateľné pracovné prostredie. Tieto sa v súčasnej dobe uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá a predpisy EÚ, ktoré sa týkajú pracovných podmienok pokrývajú širokú škálu otázok, vrátane pracovného času, práv zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok a ochrany pre tých, ktorí pracujú na dobu určitú.

Predmetom legislatívy v týchto oblastiach je zabezpečiť vysokú úroveň zamestnania a zároveň sa vždy držať práv občanov na pracovisku. Napríklad, nariadenia EÚ zaručujú, že podmienky zamestnania pracovníkov na polovičný úväzok sú porovnateľné s tými, ktoré platia pre pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Na pracovisku je zakázané šikanovanie a vytváranie rozdielov medzi pracovníkmi zamestnanými na dobu určitú a neurčitú.

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť získať uznanie svojej kvalifikácie môže hrať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa hľadať si prácu v inej krajine EÚ. Bohužiaľ, rozdielnosti v systéme vzdelávania v členských štátoch EÚ častokrát spôsobujú zamestnávateľom a inštitúciám komplikácie pri posudzovaní odbornej kvalifikácie žiadateľa o zamestnanie.

Uznanie odbornej kvalifikácie

Vo všeobecnosti platí princíp, podľa ktorého by občania EÚ mali mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože je obmedzovaný rozdielnymi národnými podmienkami členských štátov na vykonávanie určitej profesie v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov zaviedla EÚ systém rozpoznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi tzv. regulovanými profesiami (tj. profesiami, ktoré si právne vyžadujú určitú odbornú kvalifikáciu) a profesiami, ktoré nie sú právne regulované hostiteľským členským štátom. 

Európska komisia vypracovala nasledovný súbor nástrojov, ktoré by mali pomôcť pri prekonaní národných kvalifikačných noriem a zabezpečiť tak lepšiu transparenciu a uznanie akademických a profesionálnych kvalifikácií:

·         Európsky kvalifikačný rámec (EQF): Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenia medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami, a tak zabezpečiť jednoduchšie uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia môžu používať rámec pre lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny majú možnosť používať Európsky kvalifikačný rámec pre porovnanie s ich kvalifikačnými systémami – a od roku 2012 všetky kvalifikácie nesú odkaz na konkrétnu úroveň referenčného rámca.

·         Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARICs): Sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARICs poskytuje poradenstvo o akademickom uznávaní zahraničných študijných pobytov. V tomto smere zohráva kľúčovú úlohu pri uznávaní kvalifikácie. Nachádza sa vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP.

·         Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov (ECTS): Tento systém má za cieľ umožniť ľahšie uznávanie štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos učiva medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob ako získať titul.

·         Europass: Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov:

1.      CV (Europass životopis)

2.      Europass jazykový pas

3.      Europass osvedčenia a certifikáty

4.      Europass dodatok k diplomu

5.      Europass dokument mobility

Europass umožňuje uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie vo forme, ktorá je zrozumiteľná v rôznych častiach Európy. Národné Europass centrá sa nachádzajú v každej členskej krajine EÚ/EHP.

·         Databáza regulovaných profesií zahŕňa zoznam na vyhľadávanie regulovaných profesií v členských štátoch EÚ/EHP a Švajčiarsku. Nájdete tu kontaktné miesta a informácie o kompetentných orgánoch.

 

3.3 Druhy zamestnania

Základný rozdiel je medzi prácami v súkromnom a verejnom sektore.

Vo verejnom sektore sú v podstate tri kategórie zamestnancov: úradníci, úradníci štátnych/ miestnych orgánov, manuálni pracovníci štátnych/miestnych orgánov.

súkromnom sektore od 1.januára 2009 nie je žiadne rozdelenie medzi úradníkmi a manuálnymi pracovníkmi v rámci pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Jednoducho je len odkaz na zamestnanca bez ohľadu na to, akú prácu vykonáva.

 

Rôzne formy zamestnania:    

 

Dočasná práca:  je určite odrazovým mostíkom pre trvalé zamestnanie. Zamestnanci majú contrat de mission (priradená zmluva) s pracovnou agentúrou, pod ktorou vykonávajú presnú a dočasnú prácu pre jedného alebo viacerých „používateľov“.

Domáca práce/telepráca: práca, ktorá by mohla byť vykonávaná u zamestnávateľa, ale obvykle je vykonávaná mimo (napr. doma u zamestnanca). Dohoda o legálnych pravidlách  vzťahujúcich sa na prácu na diaľku, podpísaná 21. februára 2006 odbormi (OGBL a LCGB) a Union des Entreprises Luxembourgeoises (Zväzom luxemburských podnikov), bola deklarovaná všeobecným záväzným nariadením veľkovojvodstva z 13. októbra 2006. 

 

Práca na plný úväzok:zákonom stanovený týždenný pracovný čas v Luxembursku je 40 hodín týždenne.

Práca na čiastočný úväzok: Pracovník v tomto prípade súhlasil s jej/jeho zamestnávateľom s nižším počtom pracovných hodín než je obvyklé pre danú pracovnú pozíciu. Právne predpisy chránia takýchto pracovníkov pred diskrimináciou (obmedzenie nadčasov a pod.). 

Učňovské vzdelávanie: je systémom vzdelávania prostredníctvom blokových-školení organizovaných Ministerstvom školstva a odborného vzdelávania a niektorých odborových organizácií. Učňovské zmluvy zvyčajne trvajú tri roky a týkajú sa určitého počtu odborov.

Samostatná zárobková činnosť: Samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujú svoje vlastné podnikanie (pod ich vlastným menom)  pod záštitou Chambre des Métiers’ (Komora Živnostníkov), the Chamber of Commerce (Obchodnej komory) alebo Chamber of Agriculture (Agrikultúrnej komory), alebo vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je primárne intelektuálna a nezahŕňa obchod. Sú pridružení k ‘Centre Commun de la Sécurité Sociale’ (Centrum spoločného sociálneho zabezpečenia).

Pracovníci v zábavnom priemysle pracujúci na skrátený úväzok:  To zahrňuje umelcov, pódiových technikov alebo technikov štúdií, ktorí ponúkajú svoje služby  za odmenu na základe zmluvy na dobu určitú alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

Sezónna práca: Zmluva na dobu určitú pre prácu, ktorá nemôže byť vykonaná počas celého roka.

Práca žiakov a študentov: Dva mesiace do roka počas školských prázdnin (pre tých, ktorý nemajú viac ako 27 rokov).

Stáž: Práca, ktorá je vykonaná v rámci stáže a je súčasťou školského vzdelávania.

Zmluva na dobu určitú: Pracovná zmluva, ktorá udáva dátum ukončenia pracovného pomeru (za istých podmienok- viď. 3.4)

Zmluva na dobu neurčitú: viď. 3.4

 

 3.4 Pracovné zmluvy

 

Pracovné zmluva sú vo všeobecnosti uzatvorené na dobu neurčitú a sú známe ako „CDI“ (contrat à durée indéterminée’). Zmluvy musia byť uzatvorené v písomnej podobe vopred alebo najneskôr v prvý pracovný deň. Musia byť vyhotovené dvojmo- jedna kópia je pre zamestnanca a druhá pre zamestnávateľa. Avšak, ak neexistuje v písomnej podobe, zamestnanec môže dokázať vznik pracovného vzťahu a výkon práce v akejkoľvek podobe, čo je automaticky považované za zmluvu na dobu neurčitú. Zamestnanecká zmluva musí obsahovať nasledovné informácie: mená oboch strán, dátum začatia práce, miesto výkonu práce( ak nie je uvedené, miesto výkonu je flexibilné), povahu pracovnej pozície a prípadne aj opis povinností zamestnanca, pracovný čas, základnú odmenu prípadne všetky ostatné príplatky (dohodnuté bonusy alebo podiely na zisku), dĺžku skúšobnej doby, dĺžku platenej dovolenky a výpovednej lehoty, ďalšie dodatky (kolektívne zmluvy a pod.).

 

Špecifické pravidlá upravujúce zmluvu na dobu určitú (CDD): V určitých prípadoch bližšie definovaných Zákonníkom práce je možné presne ustanoviť dobu výkonu práce na dobu určitú. V takých prípadoch je zmluva uzatvorená na dobu určitú. Zmluvy na dobu určitú sú uzatvárané pre špecifické, krátkodobé práce v spoločnostiach, napríklad sezónne práce, dočasný nárast v podnikaní, nahradenie pracovníka, jednorazová úloha, súrna práca, výskum atď.. Nemôžu byť uzavreté pre prácu vzťahujúcu sa na normálne pracovné činnosti v spoločnosti na dlhšiu dobu. Zmluva na dobu určitú nemôže trvať dlhšie ako 24 mesiacov vrátane akýchkoľvek obnovení. Pre sezónnu prácu je limit 10 mesiacov. Obnovená môže byť len dvakrát a iba vtedy ak pôvodná zmluva obsahuje ustanovenie o obnovení. Po skúšobnej dobe nemôže byť ukončená skôr ako je termín ukončenia, iba v prípade závažného pochybenia.  

Zmluva na dobu určitú by mala obsahovať nasledovné informácie okrem zákonných ustanovení uvedených vo všetkých pracovných zmluvách: dátum ukončenia pracovného vzťahu alebo minimálnu dobu, počas ktorej bude prebiehať, prípadne meno zamestnanca, ktorý bol nahradený, dĺžku skúšobnej doby ak nejaká je a iné dodatky.

 

 3.5 Špeciálne kategórie

 

Zamestnávanie mladistvých (mladí ľudia vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí už nie sú povinní navštevovať školu) : mladiství môžu byť zamestnaní pokiaľ výkon ich práce nemá vplyv na ich zdravie, bezpečnosť alebo štúdium. Zamestnávateľ musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby ochránil ich zdravie a bezpečnosť. Mladí zamestnanci sú chránení rôznymi ustanoveniami týkajúcimi sa pracovnej doby, prestávok, zákazu nočnej práce atď..

 

Zamestnávanie tehotných a kojacich žien: právo v Luxembursku zakazuje, aby boli ženám udeľované ťažké fyzické práce a práce zahŕňajúce vystavenie škodlivým látkam, žiareniu, prachu, plynu alebo dymu, nadmernému teplu, chladu, vlhkosti, nárazu alebo vibráciám. Tehotné a kojace ženy sú obzvlášť chránené. Nemôžu: byť nútené k nadčasom, dostať výpoveď do dvanásteho týždňa dieťaťa a pracovať medzi desiatou hodinou večer a šiestou hodinou ráno.

 

Zamestnávanie osôb s postihnutím: lekárska komisia Zamestnaneckej administratívy zdravotne postihnutých pracovníkov rozhoduje, či  zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie by mal byť považovaný za pracovníka s postihnutím, a teda mať nárok na zodpovedajúce dávky. Ustanovuje mieru zníženia pracovnej schopnosti (na základe pracovnej schopnosti zdravej osoby rovnakého veku). Odborné vedenie a komisia pre rekvalifikáciu potom rozhoduje, či zdravotne postihnutý uchádzač je vhodný pre trh práce alebo či je vhodný pre prácu v chránenej dielni.

 

Zamestnávanie cudzincov: viď. 2.5

 

 3.6 Samostatná zárobková činnosť

 

Samostatne zárobkovo činné osoby sú remeselníci, obchodníci, priemyselníci alebo intelektuálni pracovníci vykonávajúci svoju profesiu pod vlastným menom. Tieto osoby sa rozlišujú od obchodných spoločností. V oboch prípadoch je potrebné povolenie na začatie komerčnej aktivity v remeselnom odvetví, priemysle alebo reklame a poskytnutie komerčných služieb (architekti, špecializovaní inžinieri, zememerači, certifikovaní účtovníci a ekonomický poradcovia). Toto povolenie je vydávané Ministère des Classes Moyennes (Ministerstvo malých firiem a obchodníkov) a je nazývané  authorisation d’établissement (povolenie na začatie podnikania). Pred vydaním povolenia musí byť skontrolovaná povesť žiadateľa a jeho podnikateľské schopnosti. Tieto kontroly zahrňujú len žiadateľovu reputáciu pokiaľ ide o poctivé obchodné praktiky. Preto sú len nedostatky v tomto smere penalizované. Osoby s regulovaným povolaním ako napríklad doktori alebo právnici tiež potrebujú povolenie, no vydávané príslušným ministerstvom. Ktokoľvek, kto si želá začať podnikať alebo chce vystupovať ako samostatne zárobkovo činná osoba by mala kontaktovať príslušnú profesijnú komoru (Obchodná komora, Komora živnostníkov alebo Agrikultúrna komora) kvôli všetkým potrebným formalitám pri začatí podnikania.

 

Pomoc štátu: finančná výpomoc môže byť poskytnutá Ministerstvom malých firiem a obchodníkov vzhľadom na zákon z 30.júna 2004, ktorý vytvoril všeobecný rámec pre schémy štátnej pomoci pre malé firmy a obchodníkov a SNCI (Société Nationale de Crédit et d’Investissement Luxembourg- Národný fond a investičné banky Luxemburska). MCAC (Mutualité de Cautionnement- Spoločná spoločnosť pre záruky za úvery) môže vystupovať ako ručiteľ. Pretože tu nie je spomenuté všetko, viac informácií by ste mali hľadať priamo v príslušných orgánoch.

Príspevky pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú založiť spoločnosť: Príspevok sa rovná výške príspevku v nezamestnanosti, ktorý by uchádzač prijímal počas šiestich mesiacov po vytvorení spoločnosti. Je vyhradený pre určité kategórie nezamestnaných. Žiadosti by mali byť zaslané Ministerstvu práce najneskôr do jedného mesiaca po začatí činnosti.  

 

3.7 Platové podmienky

Minimálna mzda: v Luxembursku je garantovaná minimálna mzda pre všetkých pracovníkov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy. Miera mzdy závisí od kvalifikácie pracovníka a jej/jeho veku. Nekvalifikovaní pracovníci nad 18 rokov dostávajú 100% minimálnej mzdy. 15 a 16 roční dostávajú 75% a 17 roční 80%. Kvalifikovaní pracovníci nad 18 rokov majú zaručených 120% minimálnej mzdy. Od 01. januára 2017 výška minimálnej mzdy je 1 998,59EUR mesačne pre nekvalifikovaných pracovníkov nad 18 rokov. Pre kvalifikovaných zamestnancov  je od 1. januára 2017 garantovaná minimálna mzda - 2 398,30EUR mesačne. 

Garantovaná minimálna mzda pre kvalifikovaných pracovníkov prináleží zamestnancom vykonávajúcim činnosť vyplývajúcu z ich odbornej kvalifikácie získanú vzdelaním alebo školením, uznanú oficiálnym certifikátom (DAP - Professional Aptitude Diploma, predtým známy ako Technical and Professional Aptitude Certificate alebo CATP) . Akýkoľvek zamestnanec, ktorý nemá takýto certifikát, musí preukázať aspoň 10 ročné skúsenosti v danej oblasti, kde existujú vzdelávacie kurzy potvrdené DAP. 

Hrubá mzda: Predstavuje celkovú sumu, ktorú zamestnanec zarobil. Zahŕňa: základný plat a akékoľvek príplatky za nadčasy, bonusy a podiely na zisku atď. je vyrátaná ešte pred odpočítaním príspevkov na sociálne zabezpečenie a platenia daní.

Čistá mzda: Predstavuje reálnu sumu, ktorú zamestnanec dostane po odčítaní príspevkov a dane. Príspevky na sociálne zabezpečenie a dane sa odpočítajú ihneď a sú vypočítavané na základe daňového súboru zaslaného každý mesiac zamestnávateľovi dopredu.

Pretože daň a príspevky do sociálnej poisťovne sú relatívne malé, čistá mzda je veľmi atraktívna.

V Luxembursku sa všetky mzdy a dôchodky prispôsobujú zmenám v predajných cenách spotrebných výrobkov. Toto usporiadanie sa označuje ako automatický systém na nezávislé prepojenie platieb a miezd s nákladmi na bývanie alebo mobilnou mzdovou stupnicou alebo indexom.

 

Príspevky do sociálnej poisťovne v roku 2017: maximálna výška príspevkov sa rovná 5násobnej výške minimálnej mzdy, tj. 9 992,93EUR na základe indexu 794,54.

  

 3.8 Pracovná doba

Definícia: Pracovná doba predstavuje čas, počas ktorého je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi. Musí zodpovedať potrebám zamestnávateľa a nesmie  byť prispôsobený osobným potrebám. Do pracovnej doby sa nezahŕňa  čas vynaložený na cestu do a z práce. Zákon stanovuje 40 pracovných hodín týždenne a 8 hodín denne. Pracovný deň nesmie byť dlhší ako 10 hodín, v špeciálnych prípadoch (závažná nehoda, nečakaný príchod náhlej práce) môže byť časovo neobmedzený alebo vymedzený na 12hodinové smeny. Zamestnanec môže pracovať do 48 hodín týždenne. V prípadoch, kedy je denná pracovná doba predĺžená, týždenný priemer 40hodín nesmie byť prekročený v štyroch po sebe idúcich týždňoch. Toto sa deje väčšinou v prípade ak kolektívna zmluva predpokladá dlhšie referenčné obdobie. Kolektívne zmluvy môžu stanoviť kratšiu pracovnú dennú dobu, než aká je stanovená zákonom.

Dni odpočinku: pracovníci majú nárok na aspoň 11 nasledujúcich hodín odpočinku každých 24 hodín. V rámci týždňa majú nárok na minimálne 44 nasledujúcich hodín odpočinku. Ak sa tak nestane, musí im byť poskytnutých ročne aspoň 6 dní doplnkovej dovolenky za určitých podmienok.

Práca v nedeľu: Práca v nedeľu je zakázaná okrem niektorých odvetví, alebo ak to povolil  Inspection du Travail et des Mines (Inšpektorát práce)- manažérske práce, obchodovanie v turistických oblastiach, naliehavá práca a pod. Práca v nedeľu oprávňuje zamestnanca k zvýšeniu mzdy o 70%. Zamestnanci môžu dostať kompenzáciu za každú odpracovanú hodinu v nedeľu s dodatočným voľným časom.

Práca v noci: Práca v noci predstavuje prácu medzi 22:00 a 06:00. Ak neexistuje žiadny právny dodatok, prácu v noci bližšie definuje kolektívna zmluva a príplatok za prácu v noci nesmie byť nižší ako 15%. Mladí pracovníci a tehotné ženy nesmú pracovať v noci. Ďalším kategóriám zamestnancov nie je takáto práca zakázaná, ale je regulovaná.

Práca počas štátnych sviatkov: Ak je spoločnosť oprávnená fungovať aj počas štátnych sviatkov, jej zamestnanci majú nárok na 100% príplatok za každú odpracovanú hodinu. Ak štátny sviatok pripadá na nedeľu, zamestnanec dostane príplatok ďalších 70%. Toto sa tiež vzťajhuje aj na nadčasy.

Nadčasy: Hodiny odpracované mimo rámca právne stanovených pracovných hodín ( 8hodín denne a 40hodín týždenne) vyslovene požadované zamestnávateľom, sú považované za nadčasy. Využitie nadčasov si vyžaduje oznámenie alebo povolenie od Ministerstva práce (Ministre du Travail ). Príplatok za nadčas za každú odpracovanú hodinu je 40% pre všetkých zamestnancov (s výnimkou vyššieho manažmentu), ale princíp jeden a pol dňa odpočinku za každú odpracovanú hodinu stále platí. Tieto hodiny navyše sú oslobodené od dane a poplatkov do sociálnej poisťovne.  

Výnimky z predpisov o pracovnej dobe sú dostupné pre niektoré odvetvia činností ako napríklad pomoc v domácnosti, poľnohospodárstvo, hotely a stravovanie, zdravotná starostlivosť a nákladná doprava.Okrem toho, predpisy vzťahujúce sa na pracovnú dobu sa nevzťahujú na riečne dopravné spoločnosti, jarmočné zariadenie alebo rodinné podniky.

 

3.9 Dovolenka (ročná, rodičovská atď.)

 

Ročná dovolenka:

Nárok je na 25 dní platenej dovolenky ročne. Dlhšia doba môže byť stanovená v kolektívnej zmluve. Aby mali zamestnanci právo na platenú dovolenku, musia pracovať pre jedného zamestnávateľa minimálne tri mesiace. Dovolenka sa musí vzťahovať na príslušný kalendárny rok a v ňom byť aj využitá. V princípe si zamestnanec vyberá, kedy si dovolenku vyberie. V prípade zamietnutia zo strany zamestnávateľa, musia byť udané dôvody prečo. Ak si zamestnanec nevybral celú dovolenku, na ktorú má právo, do konca kalendárneho roku kvôli potrebám spoločnosti alebo inému zamestnancovi, ktorý si zobral dovolenku, táto dovolenka môže byť prenesená a vybratá do 31.marca nasledujúceho roku.

Vojnoví invalidi, obete pracovný úrazov a hendikepovaní zamestnanci majú nárok na dodatočnú 6-dňovú dovolenku. Baníci, manuálni pracovníci a technickí inžinieri v banskom priemysle majú nárok na dodatočnú 3-dňovú dovolenku.

 

Štátne sviatky:

10 štátnych sviatkov stanovených zákonom: Nový rok, Veľkonočný pondelok, 1.máj, Nanebovstúpenie Pána, Svätodušný pondelok, 23.jún (sviatok na oslavu narodenín veľkovojvodu), Nanebovzatie Panne Márie, Deň všetkých svätých, 25. a 26.december. Ak sviatok pripadá na deň, kedy zamestnanci nepracujú (napr. na nedeľu), sú oprávnení vziať si deň voľna namiesto tohto dňa v nasledujúcich troch mesiacoch.

 

Dovolenka z osobných dôvodov:

Sú isté okolnosti, za ktorých má zamestnanec právo na dovolenku z osobných dôvodov v určitý deň. Tie zahrňujú: svadbu (6dní), smrť partnera, príbuzného (3dni), sťahovanie (2dni), narodenie dieťaťa (2 dni pre otca), svadba dieťaťa (2dni pre každého rodiča).

 

Dovolenka z rodinných dôvodov:

Tá je obmedzená na dva dni ročne v prípade dieťaťa do 15 rokov. Je udelená v prípade choroby, nehody alebo iných naliehavých zdravotných dôvodov vyžadujúcich prítomnosť rodiča. Takáto dovolenka môže byť rozdelená na dve časti.

 

Rodičovská dovolenka:

Akákoľvek osoba zamestnaná v Luxemburskom veľkovojvodstve aspoň jeden rok bez prestávky jedným zamestnávateľom, a ktorá si želá sa starať o svoje dieťa do piatich rokov doma, má nárok na rodičovskú dovolenku. Táto dovolenka môže mať viacero foriem:

 • 4 mesiace neplatená rodičovská dovolenka
 • 4 alebo 6 mesiacov platená rodičovská dovolenka
 • 8 až 20 mesiacov čiastočná rodičovská dovolenka na základe rôznych dohôd

 Príspevok je vypočítaný na základe príjmu žiadateľa. Obaja rodičia majú nárok na rodičovskú dovolenku, avšak prvá časť rodičovskej dovolenky musí začať plynúť hneď po ukončení materskej dovolenky.

Teraz je možné čerpať 3 mesiace neplatenej rodičovskej dovolenky na dieťa do veku päť rokov, ak rodičovská dovolenka nebola čerpaná hneď po materskej dovolenke alebo v povolenom odbobí dovolenky pri prvej adopcii dieťaťa.

 

Materská dovolenka:

Každá tehotná žena, ktorá vykonáva odbornú činnosť (ako zamestnankyňa alebo živnostníčka), má nárok na materskú dovolenku pozostávajúcu z dovolenky pred pôrodom (osem týždňov pre dátumom pôrodu, ktorý je stanovený lekárskym potvrdením) a  dovolenky po pôrode (osem týždňov po pôrode).

 

Dovolenka pri adopcii:

Pri adopcii jedného dieťaťa má zamestnanec nárok na 8 týždňov dovolenky, ak adoptuje viacej ako jedno dieťa má nárok na 12 týždňov dovolenky, v prípade ak dieťa/deti ešte nezačali prvý rok základného vzdelávania. Táto forma dovolenky je povolená len pre jedného z manželov, ktorý si adoptovali jedno alebo viacero detí, po príchode týchto detí do domácnosti.

 

Špeciálna dovolenka:

Špeciálna dovolenka má veľa podôb: kvôli športu, vzdelaniu, kultúrnym aktivitám, hasičstvu, záchranným dobrovoľným činnostiam, pre rozvoj spolupráce, kvôli adopcii, individuálnym školeniam (80dní počas celého výkonu činnosti), jazykovým školeniam na učenie sa luxemburského jazyka (zákon z 29.januára 2009), atď.

 Dovolenka pre paliatívnu starostlivosť: dovolenka pre poskytnutie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorému členovi rodiny (40 hodín za rok).

 

 

3.10 Ukončenie pracovného pomeru 

 

Výpoveď

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný vzťah z reálnych a vážnych dôvodov spojených s výkonom alebo správaním zamestnanca na základe potrieb spoločnosti, zariadenia alebo oddelenia. Ak má spoločnosť viac ako 150 zamestnancov, zamestnanec musí byť zavolaný na prediskutovanie výpovede. Spoločnosť potom musí poslať písomné oznámenie výpovede poštou a malo by obsahovať príčiny výpovede ak to zamestnanec žiada  najneskôr jeden mesiac od oznámenia.

Ak bolo podané oznámenie o výpovedi, pracovný vzťah bude ukončený na konci výpovednej lehoty dlhej 2- 6 mesiacov v závislosti od počtu odpracovaných rokov ( menej ako 5 odpracovaných rokov- 2 mesiace, 5-10 odpracovaných rokov- 4 mesiace, viac ako 10 odpracovaných rokov- 6 mesiacov).

Zamestnanec môže byť tiež vyhodený na základe závažného pochybenia tj. akákoľvek udalosť alebo trestný čin, ktorý znemožňuje dlhšie udržiavanie pracovného vzťahu. V takých prípadoch musí byť taká udalosť presne vykreslená v oznámení o výpovedi. 

 

Odstúpenie

V trvalom pracovnom pomere môže zamestnanec ukončiť pracovný vzťah. Ak tak chce urobiť, musí zaslať list ukončujúci pracovný vzťah poštou. Podpis zamestnávateľa na kópii tohto listu bude považovaný za prijatie oznámenia o odstúpení. Ako náhle bolo oznámenie o odstúpení prijaté, pracovný vzťah bude ukončený do jedného až troch mesiacov v závislosti od počtu odpracovaných rokov. zamestnanec, tak ako zamestnávateľ, môže zrušiť pracovný vzťah bez podania oznámenia, ale na to sú potrebné závažné dôvody (neplatenie mzdy).    

 

Odstúpenie počas skúšobnej doby

V pracovnej zmluve môže byť zahrnutá skúšobná doba dlhá dva týždne až šesť mesiacov. Počas tejto doby obe strany (zamestnanec, zamestnávateľ) môžu ukončiť pracovný vzťah bez udania dôvodu oznámením druhej strane doručenou poštou. 

 

Ukončenie zmluvy na dobu určitú

Pracovný pomer končí automaticky na konci zmluva na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú môže byť ukončený skôr len na základe závažných dôvodov.

 

Automatické ukončenie platnosti zmluvy na dobu určitú

Pracovná zmluva zamestnanca zaniká dňom, keď on / ona už nemá nárok na nemocenské poskytované podľa zákona o sociálnom zabezpečení, tj. po pracovnej neschopnosti 52 týždňov, pre prácu zaplatenú Caisse Nationale de Santé [Národným fondom nemocenského poistenia], pri referenčnom období 104 týždňov.

 

Ochrana proti výpovedi

Zákonník práce poskytuje ochranu proti výpovedi pre chorého zamestnanca, ktorý splnil všetky svoje povinnosti informovať svojho zamestnávateľa počas po sebe idúcom období 26 týždňov. Po uplynutí tejto doby ochrany, môže zamestnávateľ prepustiť zamestnanca pre skutočné, reálne a závažné dôvody.

 

3.11 Zastupovanie pracovníkov


Odborové organizácie

Článok 11 z ústavy hovorí, že zákon garantuje slobodu združovania sa. V Luxembursku sú dve národné medziodborové organizácie v súkromnej sfére – LCGB a OGB-L. Postupy členstva sú stanovené v článkoch o združovaní, ktoré hovoria o platbe poplatku. Odborové organizácie vystupujú vo viacerých oblastiach, hlavne spojených s bránením záujmov svojich členov počas rokovaní s ich zamestnávateľmi (kolektívne zmluvy), verejnými orgánmi a sociálnymi inštitúciami, a tiež poskytujú bezplatné právne poradenstvo pokiaľ ide o sociálne práva, pracovné práva a práva nájomníkov. Navyše, reprezentujú zamestnancov  v mnohých organizáciách spravovaných alebo organizovaných spoločne (sociálne zabezpečenie, pracovné  lekárstvo, pracovné súdy atď.) Luxembursko je známe svojimi dobrými pracovnými vzťahmi a tripartitným sociálnym dialógom (vláda a sociálni partneri).

 

Obchodné združenia

Obchodné združenia, ktoré sú zvolené, hrajú poradnú úlohu počas prijímania právnych predpisov a ich uvádzania do činnosti. Konzultácie týchto orgánov sú dôležité náležitosti, ktoré overujú regulačný akt uskutočnený na základe zákona. Na rozdiel od odborových organizácií a zväzov zamestnávateľov,  zamestnanci a spoločnosti musia byť členmi príslušnej komory alebo asociácie. 

Tu sú tri profesijné združenia pre zamestnávateľov:

 • Obchodná komora
 • Komora živnostníkov
 • Agrikultúrna komora

Komora zamestnancov

         Luxemburská komora zamestnancov

         Komora štátnych a verejných zamestnancov

 

3.12 Pracovné spory- štrajky

Štrajky nie sú regulované zákonom ani ústavou. Ústava len hovorí v článku 11, paragraf 5 : „zákon... garantuje slobodu združovania sa“. Preto skôr ako je nejaký štrajk zorganizovaný, je prediskutovaný na Národnom zmierovacom úrade (ONC) najstarostlivejšou stranou. . Okrem toho sa musia strany zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť plnenie zmluvy až do doby, kedy sa ONC zhodne na tom, že žiadny zmier nie je možný. Štrajku teda prípustné iba ak ONC vyhlásil, nezmieriteľnosť  situácie.

 

 3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy vzťahujúce sa k určitému zamestnaniu a povolaniu, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na dosiahnutie uznania odbornej kvalifikácie a zvýšenie šancí pre získanie zamestnania.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v odbornej príprave

V snahe podporiť spoločný prístup k rozvoju systémov odbornej prípravy v Európe, využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy. Väčšina z nich v súčasnosti beží v rámci tzv. Programu celoživotného vzdelávania.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa všetky formy vzdelávania – formálne, neformálne – a trvá od obdobia predškolskej prípravy až po odchod do dôchodku. Jeho hlavným zmyslom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržať ich kľúčové kompetencie počas celého života, a rovnako umožniť im voľný pohyb na trhu práce v rôznych regiónoch a krajinách.

Financovanie vo forme grantov je prístupné pre celý rad aktivít, vrátane výmen a študijných pobytov. Projekty sú početné a rozmanité, tak ako pre študentov, tak aj pre školiteľov a učiteľov. 

Kľúčovú štruktúru programu tvoria nasledovné podprogramy:

•         Erasmus. Považuje sa za lídra vzdelávacích a školiacich programov EÚ. Každoročne umožňuje takmer 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Erasmus taktiež dotuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania.

•         Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností, tento program pomáha verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy spolupracovať s partnermi z celej EÚ, tak aby si mohli vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy. Program Leonardo da Vinci tiež okrem iného podporuje zahraničné stáže a výmenné projekty, študijné pobyty a nadnárodné siete.

•         Grundtvig. Jeho prvotným cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania dospelých. Tento program zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania v Európe

EÚ zriadila niekoľko agentúr s cieľom zlepšiť spoluprácu a napomáhať výmenám v oblasti odborného vzdelávania, zriadila EÚ špecializované orgány pôsobiace v spomenutej oblasti:

·        Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP / Centre Européen pour le Dévelopement de la Formation Professionnelle) bolo založené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v gréckom Solúne, agentúra vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy, a rozširuje svoje odborné vedomosti k rôznym európskym partnerov, ako sú príbuzné výskumné inštitúcie, univerzity alebo vzdelávacie  zariadenia.

·        Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, založená v roku 1995, pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (za hranicami EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

 

4. Životné podmienky

 

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – na vrchole agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov ako napr. kvalitná zdravotná starostlivosť, príležitosti pre vzdelávanie a odbornú prípravu, alebo dobré dopravné prostriedky, čím sme vymenovali aspoň niektoré aspekty ovplyvňujúce každodenný život a prácu občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch, pričom berie do úvahy nové výzvy súčasnej Európy ako sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je kľúčovou prioritou pre Európsku Komisiu.
So zámerom riešenia problému nezamestnanosti a zvýšenia mobility v rámci pracovných miest i regiónov, sa na úrovni EÚ rozvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, podľa ktorého môžu Európske krajiny koordinovať svoje pracovné politiky a vzájomne zdieľať informácie.

Európa 2020 sa pomocou vylepšovania zamestnaneckých prospektov každého Európana centralizuje na 10 ročnú európsku stratégiu ekonomického rastu. Kľúčovým cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych obyvateľov vo veku 20-64 rokov pracovalo do konca tejto dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Dobré zdravie a dostupnosť vysoko kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti patria k dôležitým prioritám všetkých Európanov. Naviac, väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní v rámci Európskej únie.

Zdravotná politika EÚ má za cieľ reagovať na tieto potreby. Európska Komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných orgánov členských štátov. Spoločné akcie a ciele únie sú súčasťou zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ má tri hlavné ciele:

                     zlepšiť zdravotnú bezpečnosť občanov

                     podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti v oblasti zdravia občanov

                     vytvárať a šíriť poznatky o zdraví

Vzdelávanie v EÚ

Členské štáty nesú zodpovednosť za vytváranie vlastných vzdelávacích systémov. EÚ sa však snaží podporiť vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými systémami vzdelávania prostredníctvom koordinácie aktivít, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele, a ktoré môžu poskytnúť občanom viac príležitostí na vzdelávanie a štúdium po celú dobu ich života.

V praxi to funguje tak, že EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami členských štátov, ktoré sa snažia vymeniť si cenné skúsenosti a zvyšovať kvalitu vzdelávania. Okrem toho, EÚ vytvára a financuje viacero programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 

Schengenský priestor

Schengenským dohovorom, ktorý platí od marca 1995, sa zrušili kontroly na hraniciach v rámci priestoru signatárskych štátov, a vytvorila sa jedna vonkajšia hranica, na ktorej sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Do roku 2012 sa do Schengenského priestoru zapísalo 25 európskych krajín. 22 z nich sú členskými krajinami EÚ: (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú taktiež v Schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou Schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ je zameraná na odstránenie hraníc medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu, efektívnu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. Európska únia je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prináša cestujúcim nižšie ceny a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj katalóg práv zabezpečujúcich leteckým pasažierom spravodlivé zaobchádzanie.

Ak sa vyskytne problém, ktorý sa týka letu, ktorý smeruje z krajiny EÚ alebo letu, ktorý ma cieľovú stanicu v krajine EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku), cestujúci si môže na základe súboru práv vydaných EÚ uplatniť nárok na odškodné alebo náhradu.

V prípade, ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, čelíte nadpriemernému meškaniu (viac než 5 hodín), alebo váš let zrušili či prebookovali, máte právo si vybrať, či svoju cestu presmerujete alebo si necháte svoju letenku preplatiť. Ak sa rozhodnete nechať si preplatiť svoju letenku, vzdávate sa práva na akékoľvek pokračovanie vo svojej ceste, asistencie alebo presmerovania od leteckej spoločnosti.

Vaša aerolinka by vás vždy mala informovať o vašich právach, dôvodoch akéhokoľvek zamietnutia nástupu na palubu, zrušených letoch či dlhých meškaniach (viac než 2 hodiny). Taktiež máte nárok na poskytnutie občerstvenia, jedla, telefonát, prípadne prenocovanie. Všetko závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti letu.

Okrem toho, v prípade ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, váš let zrušený, alebo ak sa stane, že vaše lietadlo pristane v mieste príletu o viac ako tri hodiny neskôr, môžete mať nárok na finančné vyrovnanie vo výške 250-600 EUR, čo závisí od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade omeškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia vám vzniká nárok na kompenzáciu. Taktiež máte právo dozvedieť sa náležité informácie ohľadom meškania.

Ak železnice ohlásia meškanie vlaku minimálne na 1 hodinu (oproti času vyznačenom na cestovnom lístku), máte možnosť si vybrať z nasledovného:

                     zrušiť svoje cestovné plány a žiadať okamžité vrátenie peňazí v plnej výške ceny cestovného lístku (alebo aspoň z tej časti, ktorú nemôžete absolvovať). Taktiež môžete žiadať vrátenie peňazí za tú časť cesty, ktorú ste už absolvovali, ale to len v prípade, ak meškanie znamená, že už ďalej nemôžete splniť účel svojej cesty.

                     požiadať svojho prepravcu, aby vám presmeroval cestu tak, aby ste sa dostavili do miesta určenia čo v najkratšom čase, prípadne do dátumu, ktorý si sami určíte.

                     pokračovať v ceste podľa trasy aj napriek meškaniu.

V prípade, ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na kompenzáciu. Ak vlak mešká v rozmedzí jednej až dvoch hodín, máte nárok na vrátenie 25% sumy z ceny lístku. Ak vlak mešká viac než dve hodiny, nárok vám stúpa na vrátenie 50% sumy z ceny lístku. Kompenzácia vám musí byť vyplatená do jedného mesiaca od podania žiadosti.

 

4.2 Politický, administratívny a právny systém

 V Luxembursku je reprezentatívna demokracia vo forme konštitučnej monarchie. Ako v mnohých štátoch, aj tu sú oddelené právomoci. Ako  ktorákoľvek parlamentná demokracia, aj tu je množstvo väzieb medzi zákonodarnou a výkonnou mocou, len súdnictvo je úplne nezávislé.

 

Zákonodarná moc: Má ju v rukách Poslanecká snemovňa, vláda a Štátna rada. Základná funkcia Poslaneckej snemovne, ktorá pozostáva z 60 členov volených každých päť rokov podľa jednoduchého všeobecného volebného práva a platí pomerné zastúpenie, je hlasovať o návrhoch zákonov. Jej členovia majú tiež právo „parlamentnej iniciatívy“, ktorá je vykonávaná tým, že predloží "návrhy zákonov" .Avšak, toto právo nie je široko uplatnené.

 

Výkonná moc: Veľkovojvoda je hlavou štátu. Ako taký, imunitu, a preto nemôže byť obvinený alebo podrobený súdnemu konaniu pred súdom. Veľkovojvoda nie je zodpovedný za politické veci, a táto zodpovednosť je teda zverená ministrom. Každé opatrenie prijaté veľkovojvodom v rámci výkonu svojich politických právomocí musí byť potvrdené členmi vlády, ktorí za to nesú plnú zodpovednosť. Okrem toho, čokoľvek čo je podpísané veľkovojvodom musí byť najprv prerokované vládou. 

 

Súdna moc: Rôzne typy súdov sú poverené ústavou s výkonom súdnej moci. nezávislé pri výkone ich funkcií. Luxembursko má dva typy súdnych orgánov: všeobecné súdy a správne súdy, funguje tu aj Ústavný súd.

 

4.3 Príjmy a dane

 

Vďaka relatívne nízkym daniam a minimálnej mzde sú čisté príjmy veľmi atraktívne. Príspevky na sociálne zabezpečenie sú nižšie než v okolitých krajinách.

 

Sadzby DPH sú nasledovné:

Nízka sadzba: 3% (potraviny, lieky, reštaurácie)

Znížená sadzba: 8%

Stredná sadzba: 14% (oblečenie pre dospelých, víno)

Štandardná sadzba: 17% (alkohol, pivo, topánky pre dospelých)

Daň z majetku pre občanov aj nerezidentov podliehajúca dani z príjmu bola zrušená 1.januára 2006. 

Zrážky zo mzdy:

Dane a príspevky na sociálne zabezpečenie sú strhnuté z mesačnej mzdy (strhnuté sú zamestnávateľom). Zamestnanci podávajú ročné daňové priznanie, aby zistili, či zaplatili príliš veľa alebo príliš málo v súlade s platným meradlom. Sú tri rôzne skupiny platiteľov daní v závislosti od ich rodinnej situácie a zdroja rodinného príjmu. Druhý príjem domácnosti sa používa v súlade s ďalším zrážkovým súborom založeným na stupnici v rozmedzí od 12% do 33%.

Daň z príjmu: viď. 3.7.

Príspevky na sociálne zabezpečenie hradené zamestnávateľom najmenej 12,31% + príspevky do podielového fondu zamestnávateľov podľa klasifikácie rizika.

Príspevky na sociálne zabezpečenie hradené zamestnancom: 13,25% .

 

4.4 Životné náklady

Na základe údajov z Eurostatu sú ceny spotrebných tovarov a služieb v Luxembursku relatívne vysoké. V roku 2013 boli na úrovni 123% priemerných cien v 28 krajinách EÚ (100%).

Tu sú príklady niektorých cien:

Sendvič:  4 EUR

Noviny:  1,40 EUR

Lístok do kina:  8,30 EUR

Coca-cola v pohostinstve:  2,50 EUR

Káva v pohostinstve: 3 EUR

Biely chlieb (650g): 2,1 EUR

Denné menu v miestnej reštaurácii stojí 11 EUR, avšak konečná cena závisí od nápojov, ktoré si dáte.

 

4.5 Ubytovanie

Kúpa:

Priemerná kúpna cena nehnuteľnosti v Luxembursku je  475 000 EUR. V roku 2013 bola priemerná cena za meter štvorcový za apartmán medzi 4000 a 5000 EUR. Hlavné mesto je jedným z najdrahších miest v Európe, čo má za následok, že priemerná dĺžka splácania hypotéky sa zmenila z 20 rokov na 25-30 rokov a nehnuteľnosti sa zmenšujú.

 

Nájom:

Postupy uplatňované realitnými kanceláriami:

Keď je podpísaná nájomná zmluva, nový nájomca musí agentúre zaplatiť poplatok, ktorý sa rovná mesačnému nájmu plus 15% DPH. Nehnuteľnosť je pred odchodom nájomca skontrolovaná. Majiteľ väčšinou vyžaduje depozit rovný dvoj až trojmesačnému nájmu.

 

Pozri tiež 2.2.

 

4.6 Zdravotníctvo


Luxembursko má viacero veľkých nemocníc, zdravotníckych centier, detskú kliniku a niekoľko pôrodníc. Dobrý systém zdravotníctva láka mnohých zahraničných doktorov. Poloha krajiny zaisťuje, že špecializované centrá v ďalších krajinách sú relatívne blízko (Thionville, Nancy, Heidelberg atď.). Letecká záchranná služba sa špecializuje na letecké zásahy a evakuácie.

 

Ktokoľvek, kto vykonáva odbornú činnosť (a ich rodiny) je automaticky poistený v Caisse Nationale de Santé (Národný fond nemocenského poistenia alebo CNS). CNS preplatí pacientovi  zdravotné výdavky  do výšky 80-100%. Všetci doktori pracujú na základe zmluvy s CNS , a preto sú povinní uplatňovať oficiálne sadzby. Lieky sú preplácané rôzne v závislosti od ich účinkov a sú pokryté priamym zúčtovacím systémom (pacienti platia len za nepreplácanú časť lieku v lekárňach).

 

4.7 Systém vzdelávania

 

Skoré vzdelávanie, ktoré nie je povinné, je pre deti od troch rokov. Umožňuje zahraničným deťom zoznámiť sa s luxemburským jazykom a kultúrou. Pretože deti sa učia čítať a písať v nemčine, tento kontakt s luxemburským jazykom je pre ne prospešný. Skoré vzdelávanie nie je náhradou za jasle alebo zariadenia pre starostlivosť o deti, a preto si pracujúci rodičia musia zorganizovať starostlivosť o svoju ratolesť mimo vyučovania. Mnoho obcí má ‘maison relais’ (zariadenie pre starostlivosť o deti), kde sa postarajú o Vaše dieťa mimo vyučovacích hodín a ceny sú primerané na rozdiel od jaslí, ktoré sú veľmi drahé.

 

Povinná školská dochádzka v Luxembursku trvá 11 rokov:

 

1. Predškolské vzdelanie (materské školy) je povinné pre deti, ktoré dosiahli vek štyroch rokov do 1. septembra a trvá dva roky.

2. Základné vzdelanie (6rokov) je pre deti od šiesteho roku (na začiatku školského roku) až do ich dvanástich rokov. Deti sa učia čítať a písať v nemeckom jazyku. V druhom ročníku sa začínajú učiť francúzsky jazyk a neskôr ešte luxemburskú gramatiku.  Deti sú povinné navštevovať školu 9 po sebe idúcich rokov. Právne predpisy upravujúce organizáciu základného vzdelávania; pedagogických pracovníkov v základnom vzdelávaní a plnenie povinnej školskej dochádzky vstúpili do platnosti v septembri 2009. Od tohto dátumu sú všetky predškolské a základné školy, ktoré sú teraz známe ako écoles fondamentales , organizované do štyroch vzdelávacích cyklov, ktoré nahradili tradičné usporiadanie do školských rokov. Cyklus jeden zahŕňa skoré a predškolské vzdelávanie. Cyklusy dva, tri a štyri predstavujú základné vzdelanie, každý trvá dva roky.  

3. Stredoškolské vzdelanie (väčšinou trvá 7rokov) sa vzťahuje na žiakov vo veku  od 12 do17 alebo18  rokov. Poskytnuté vzdelanie je buď všeobecné alebo technické a je ukončené záverečnou skúškou.

4. Stredoškolské vzdelanie predstavuje všeobecnú prípravu pre vyššie vzdelanie. Trvá sedem rokov a je rozdelené na nižšiu a vyššiu úroveň.

5. Technické vzdelanie je rozdelené na tri cykly. Ako náhle dieťa dokončilo najnižší cyklus (deviaty rok), on/ona skončila povinné vzdelávanie a môže sa učiť remeslo. Stredný cyklus vedie k osvedčeniu technickej a odbornej spôsobilosti (CATP) v dvanástom roku. Najvyšší cyklus zahŕňa technický systém, ktorý tvorí základy pre štúdium na univerzite.

 

Charakteristický rys luxemburského vzdelávacieho systému: znalosť jazykov je hlavnou výhodou vzdelávania v Luxembursku. Hodiny sú vedené v nemčine, francúzštine a luxemburčine. Deti sa taktiež učia anglicky počas stredoškolského vzdelávania a môžu  absolvovať hodiny ďalšieho cudzieho jazyka (taliansky, španielsky, ruský atď.).

 

V Luxembursku sa nachádza Európska škola aj Francúzske lýceum (Lycée Vauban) a ďalšie dve medzinárodné lýceá.  

 

E-bac dáva možnosť dospelým študovať  tzv. ‘baccalauréat’(certifikát o ukončenom vzdelaní) prostredníctvom kurzov prebiehajúcich na internete: www.ebacsite.net . The ´Ecole de la deuxiéme chance´(škola druhej šance) sa zaoberá otázkou mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školu a pomáha im získať kvalifikáciu, ktorá im pomôže k začleneniu sa do spoločnosti.

 

Vyššie vzdelanie/univerzity:

Luxemburská univerzita bola založená v roku 2003 a v súčasnosti má tri fakulty:  la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication(Fakulta vedy, technológie a komunikácie), la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance( Fakulta práva, ekonomiky a manažmentu),  la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education(Fakulta jazyka a literatúry, humanitných vied, umenia a vzdelávania).

 

Ďalšie možnosti vyššieho vzdelávania: Institut Universitaire International (Medzinárodný univerzitný inštitút- www.iuil.lu), ktorý organizuje postgraduálne  diplomy (alebo DESS) v treťom cykle univerzitného štúdia. Sacred Heart University (www.shu.lu) , ktorá poskytuje vzdelávanie MBA programov. Lycée technique des arts et métiers (Technická škola umenia a remesiel- www.ltam.lu) ponúka BTS (osvedčenie o odbornom vzdelaní) pre pozície animátor dizajnu a prevádzkovateľ médií. The Ecole de commerce et de gestion (Škola obchodu a manažmentu- http://www.ecg.lu/jma3/ ) ponúka BTS pre marketing, sekretárske štúdie a manažment, marketing, účtovníctvo a dane.

 

 4.8 Kultúrny a spoločenský život

 

Tradičné populárne festivaly:

 6.január- ‘Dräikinneksdag’ (Zjavenie), deň, kedy Luxemburčania jedia tradičné pečivo večera trojkráľového. Ten, kto vnútri nájde schovanú fazuľku sa stane kráľom alebo kráľovnou dňa.

‘Liichtmëss’- vždy večer deti behajú po susedstve so sviečkami a spievajú tradičné piesne v každom dome, ktorý navštívia. Za to potom dostanú niečo sladké.

Luxemburský karneval známy ako ‘Fuesent’ tradične začína 2.februára (‘Liichtmëss’) a končí na Popolcovú stredu- 8.marca (Aschermëttwoch’).

V polovici marca ľudia z mnohých dedín oslavujú Buergbrennen’: spália veľkú drevenú postavičku, ktorá symbolizuje koniec zimy a začiatok jari.

Na zelený štvrtok chodia deti ‘klibberen’ po uliciach, čo znamená, že drevenou škatuľkou robia hluk: : ‘Emaischen’.

Tradičné hrnčiarske a folklórne podujatia sa konajú každý Veľkonočný pondelok v hlavnom meste a v Nospelt. Špecifické výrobky, ktoré si môžete zakúpiť sú keramické vtáčie píšťalky a flauty zvané ‘Péckvillercher’.

V poslednom týždni apríla a prvom týždni mája sa koná ‘Octave’ a ‘Märtchen’ (malý trh).

23.júna majú Luxemburčania štátny sviatok, aby mohli osláviť narodeniny veľkovojvodu.

Mnoho miest a dedín okolo Moselle usporadúvajú vínne festivaly od júla do septembra.

Schueberfouer: každý rok počas Dňa svätého Bartolomeja (23.august)  sa koná veľtrh na parkovisku v Limpertsberg v hlavnom meste.

‘Nikloosdaag’: festival svätého Nikolasa sa oslavuje 6.decembra, kedy deti dostávajú darčeky od svätého Nikolasa spolu s otcom Fouettardom oblečeným v čiernom, ktorý sa oháňa palicou, aby potrestal zlé deti nepočúvajúce počas roka.

 ‘Hämmelsmarsch’: počas celého roka, luxemburské „dychovky“ oblečené v tradičných krojoch sprevádzané skutočnými ovcami hrajú ‘Hämmelsmarsch’ v dedinách, kde sa práve koná nejaký veľtrh alebo podujatie.

Tradičná hra sú kolky.

Tradičné jedlá: Bouneschlupp (francúzska polievka s fazuľou), Judd mat Gaardebouden (údená krkovička s bôbmi), Kniddelen (knedle), Fritür (vyprážaná ryba), Traïpen (vyprážaná jaternica), Kuddelfleck (predvarené vyprážané držky), Kachkéis (jemný syr), Quetschentaart (slivkový koláč).

Tradičné nápoje: luxemburské pivo, vína (Riesling, Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, Gewürztraminer, Rivaner a Elbling), Quetsch (miestny slivkový likér).

  

 4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

 

Narodenie: narodenie musí byť nahlásené miestnemu registrátorovi (matrikárovi) narodení, sobášov a úmrtí v obci, kde bolo dieťa narodené do piatich dní  - bez započítania dňa narodenia. Ak miesto narodenia nie je také isté ako miesto bydliska, narodenie musí byť nahlásené orgánom v mieste bydliska.

Narodenie dieťaťa musí byť nahlásené otcom alebo (v neprítomnosti otca) doktorom, pôrodnými asistentkami alebo zdravotnými úradníkmi, ktorí predložia oznámenie o narodení. Rodný list je vystavený bezodkladne.

 

Sobáš:  Ak sa chcete zosobášiť v Luxembursku civilným obradom, musíte podstúpiť niekoľko krokov, ktoré závisia od národnosti nevesty a budúceho ženícha. Cirkevný obrad sa môže konať až po civilnom obrade. Administratívne prípravy začínajú dva až tri mesiace pred samotnou svadbou (dokumentácie, povinné predmanželské vyšetrenie atď.).

Sobáš sa môže konať len v obci/meste, kde sa jeden z budúcich novomanželov legálne zdržiava.

Partnerstvo: vzťahuje sa na manželský život dvoch osôb rôzneho pohlavia alebo aj rovnakého pohlavia, ktoré vydali spoločné vyhlásenie pred registrátorom narodení, sobášov  a úmrtí preukazujúce ich partnerstvo a dohody vzťahujúce sa na vlastníctvo.

 

Úmrtný list: Pohreb sa nesmie konať dokiaľ nebolo  vydané povolenie od registrátora narodení, sobášov a úmrtí (vydáva sa zdarma). Matrikár môže poskytnúť toto povolenie len na základe predloženia osvedčenia o smrti vypracovaného ošetrujúcim lekárom alebo v jeho / jej neprítomnosti akéhokoľvek iného lekára menovaného na tento účel rodinou zosnulého alebo občianskymi úradmi.

 

 4.10 Doprava

 

1. Železnice: Železničné trate spájajú veľké mestá a obce so železničným systémom susediacich krajín. Cezhraničné vlaky poskytujú hodinovú jazdu z hlavného mesta do Bruselu ( cez Arlon a Namur) a do Trier, dvojhodinovú jazdu do Liège a menej pravidelné linky do Metz a Nancy. Taktiež sú tu aj niektoré medzinárodné trasy, ktoré spájajú Luxembursko s Parížom a severným Nemeckom, zatiaľ čo iné prechádzajú Luxemburskom na trati Brusel- Štrasburg- Švajčiarsko/Taliansko.

TGV-E rýchlostný vlak bol uvedený do prevádzky v roku 2007 a cesta z Luxemburgu do Paríža trvá dve hodiny a desať minút.

 

2. Letecká doprava: Dvaja hlavný dopravcovia sídlia na Luxemburskom letisku: LUXAIR a CARGOLUX. Luxair  zabezpečuje letecké spojenia s európskymi ekonomickými centrami. Okrem pravidelných leteckých liniek Luxair ponúka aj dovolenkové lety  a pozemné služby. Cargolux má na starosti nákladnú dopravu.

 

3. Autobusová doprava: Autobusový verejný dopravný systém je riadený Régime général des transports routiers (RGTR), ktorý spadá pod Ministerstvo dopravy. RGTR  spája mestá a obce veľkovojvodstva.

 

5. Sociálne zabezpečenie a poistenie

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Luxembursku: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Luxembourg_sk.pdf


 

 Aktualizované: 06/2018