Informácia o sezónnych prácach

Hľadáte sezónnu prácu v Rakúsku?
Ako si hľadať ponuky sezónnych prác v Rakúsku na webovej stránke

1/ prostredníctvom siete EURES

 • Na webovej stránke www.eures.europa.eu
 • Kliknite na „Pracovné príležitosti na európskom portáli EURES“
 • Zobrazí sa Vám stránka „Vyhľadávanie práce“
 • V kolónke „Select an occupation from the drop-down menu“ vyberte a zadajte napr. položku „Agricultural, fishery and related laboures“ a v ďalšej kolónke špecifikujte napr. „Farm-hands and laboures“
 • V kolónke „Date Selection“ vyberte položku „Last weekl“
 • V kolónke „Country“ vyberte položku „Austria“
 • Kliknite na tlačítko „SEARCH“, zobrazí sa Vám údaj o počte vyhľadaných pracovných ponúk. Kliknite na „browse...“
 • Zobrazia sa Vam pracovné ponuky. Pomocou „View details“ si môžete prezerať každú pracovnú ponuku podrobne.

2/ prostredníctvom stránky AMS Austrian Employmentservice ( AMS – Arbeitsmarktservice)

 • Choďte na stránku rakúskeho úradu práce - AMS - www.jobroom.at
 • Kliknite "e-jobroom für BewerberInnen" dolu na webovej stránke
 • Označte "Saisonstelle" a kliknite na weiter, dostanete sa na ďalšiu stránku
 • Teraz si môžete vybrať profesiu a špecifikovať miesto výkonu