Čo urobiť skôr, než začnete pracovať v Nórsku

Kontrolný zoznam

 

Povolenie na pobyt: ak plánujete pracovať v Nórsku viac ako tri mesiace, musíte sa zaregistrovať k pobytu na polícii.

Požiadať o povolenie na pobyt môžete na miestnej policajnej stanici alebo v Centre služieb pre zahraničných pracovníkov. Vezmite si so sebou platný pas a/alebo občiansky preukaz a pracovnú zmluvu.

Preverte si na nórskom Riaditeľstve pre imigráciu ďalšie informácie o podávaní žiadosti o povolenie na pobyt a aktuálnych formulároch.

 

Daňová karta a národné ID číslo: Keď pracujete pre nórskeho zamestnávateľa, musíte v Nórsku platiť dane. Preto budete musieť požiadať aj daňovú kartu na daňovom úrade v mieste vášho pobytu. Budete musieť predložiť pas a vyplniť žiadosť („Skjema RF-1209“).  Taktiež sa preukážte platným povolením na pobyt. Vystavenú daňovú kartu následne odovzdáte zamestnávateľovi.

Okrem daňovej karty si musíte požiadať o pridelenie ID čísla alebo D čísla (pre osoby s pobytom v Nórsku 6 mesiacov a menej). Toto národné identifikačné číslo ID alebo D bude uvedené aj na vašej daňovej karte a bude slúžiť úradom pre identifikáciu vašej osoby.

Ak budete pobývať v Nórsku viac ako 6 mesiacov, budete musieť ohlásiť zmenu adresy na daňovom úrade.

Pokiaľ ste v hlavnom meste Oslo, môžete požiadať o daňovú kartu a číslo ID alebo D ako aj nahlásiť zmenu adresy na Národnom registri obyvateľstva Centra služieb pre zahraničných pracovníkov.

 

Banka: V Nórsku si budete musieť otvoriť bankový účet, na ktorý vám zamestnávateľ bude vyplácať mzdu.  V banke budú požadovať vaše ID alebo D číslo a pas. Tiež si so sebou vezmite pracovnú zmluvu. Je vhodné porovnať si produkty jednotlivých bánk pre najvhodnejšie podmienky.

 

Národné poistenie: Platí  pravidlo, že všetky osoby zamestnané v Nórsku sú automaticky poistené v rámci nórskeho systému národného poistenia od prvého dňa zamestnania.  Zodpovednou inštitúciou je nórsky Úrad práce a sociálneho zabezpečenia (NAV). Viac informácií získate na miestnom úrade NAV.

 

Ako zamestnanec musíte odvádzať príspevky na národné poistenie. Tie sú vo výške 7,8% z vašej mzdy a sú zrážané zo mzdy spolu s daňovými zrážkami. Ak v Nórsku neplatíte daň, odvody do národného poistenia musíte zaplatiť na miestnom úrade NAV. Ako člen nórskeho systému národného poistenia budete mať nárok na dávky podľa nórskej legislatívy týkajúcej sa národného poistenia. Napríklad ak budete musieť navštíviť lekára, máte nárok využiť nórske zdravotné služby v rovnakej miere ako občania Nórska.

 

Ak chcete požiadať o kartičku zdravotného poistenia alebo potrebujete informácie o zdravotnom systéme, kontaktujte Správu zdravotníctva  v Centre služieb NAV.

 

Ak máte nárok na prídavky na dieťa alebo peňažné dávky, budete musieť o nich požiadať na miestnom úrade NAV.

 

Zdroj: www.nav.no

Dátum poslednej aktualizácie: január 2016