Ako predísť sklamaniu zo spolupráce s agentúrou

Jedným z druhov služieb zamestnanosti sú aj služby zamestnanosti poskytované súkromnými osobami – ide o sprostredkovanie zamestnania za úhradu a zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ) môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hľadáte si prácu prostredníctvom sprostredkovateľa zamestnania za úhradu?

Ponúkame Vám niekoľko rád.                                                                  Aktualizované dňa 28.7.2016