Your First EURES Job

Hľadáte nových zamestnancov, mladých ľudí  vo veku 18-35 rokov z krajín EÚ/EHP?


Zapojte sa do programu pracovnej mobility Your First EURES Job (YFEJ). Ak ste malá alebo stredne veľká spoločnosť s maximálne 250 zamestnancami, môžete požiadať o finančnú podporu na náklady spojené s preškolením a adaptáciou novo prijatých zamestnancov, stážistov alebo učňov.


YFEJ  je program pre mladých uchádzačov a zamestnávateľov z 28 krajín EÚ, Nórska a Islandu. Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi a osobami s riadnym pobytom v niektorej z týchto krajín.

 

Cieľom programu je pomôcť:

  • mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, aby si našli prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte,

  • zamestnávateľom, aby pre ťažko obsadzované voľné miesta našli ľudí s vhodnými zručnosťami.

Viac informácií o projekte, podmienkach zapojenia sa a kontakty na poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerské organizácie, ktoré majú program v ponuke, nájdete v článku Tvoje prvé pracovné miesto EURES.


Pozrite si video

 

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Kontaktujte EURES poradcu.

Sledujte stránku siete EURES Slovensko a naše sociálne siete.  Aktualizované: 25.5.2020