Výber z realizovaných aktivít

12. 10. 2018
Dutsche Post ponúkla pracovné príležitosti Slovákom.
26. 7. 2018
Sieť EURES ako partner festivalu Pohoda 2018
16. 5. 2018
Job Expo & European Job Days 2018

10. 5. 2018
Oslavy Dňa Európy v Bratislave, Košiciach a v Prešove.