Veľtrh práce Job Expo 2016 - European Job Days 2016

Veľtrh práce Job Expo 2016, ktorého súčasťou bol už 18. ročník medzinárodného veľtrhu práce European Job Days sa konal v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom 226 slovenských i zahraničných vystavovateľov. Sieť EURES Slovensko privítala v medzinárodnej časti European Job Days 43 vystavovateľov. Zastúpenie na veľtrhu mali zamestnávatelia, EURES poradcovia a súkromné sprostredkovateľské agentúry z krajín Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Veľká Británia, Írsko, Fínsko a Lotyšsko.  Zastúpenie na veľtrhu mali i predstavitelia informačných a poradenských sietí EÚ na Slovensku. Svoje odborné poradenstvo poskytli predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, SAIA, Erasmus+ (IUVENTA a SAAIC) a Ministerstvo školstva so svojou inštitúciou Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. 

Počas dvoch dní veľtrhu Job Expo navštívilo výstavisko Agrokomplex v Nitre 51 984 záujemcov o prácu, z toho časť medzinárodnú navštívilo 7 893 účastníkov veľtrhu. Zahraniční vystavovatelia ponúkli na veľtrhu spolu 4 511 voľných pracovných pozícií predovšetkým v stavebníctve, strojárstve, IT, zdravotníckom sektore a hotelierstve. Počas dvoch dní veľtrhu našli zahraniční vystavovatelia 523 vhodných kandidátov na obsadenie ponúknutých pracovných pozícií a v dohľadnej dobre plánujú uzavrieť pracovnýc pomer s 271 vhodnými uchádzačmi o prácuz v zahraničí. Vybraní kandidáti boli podľa názoru vystavovateľov na veľmi dobrej odbornej úrovni, oproti minulému ročníku veľtrhu upozornili na lepšiu jazykovú vybavenosť návštevníkov. So zahraničnými vystavovateľmi, ktorí navštívili veľtrh párce Job Expo spolupracuje sieť EURES Slovensko aj naďalej a ich ponuku môžete nájsť v našej databáze voľných pracovných miest.