Výberové pohovory pre EMS Uitzendgroep, Sagius Uitzenders z Holandska a König GmbH z Nemecka

Dňa 14.6.2016 sa v Košiciach, v rámci burzy práce organizovanej ÚPSVaR Košice,  uskutočnili výberové pohovory pre zahraničných zamestnávateľov EMS Uitzendgroep, Sagius Uitzenders z Holandska a König GmbH z Nemecka. Zamestnávatelia ponúkajú voľné pracovné pozície v oblasti strojárstva, hutníctva a stavebníctva a dlhodobo spolupracujú so sieťou EURES Slovensko pri nábore vhodných uchádzačov. Jednotlivé pracovné pozície sú inzerované na stránke siete EURES Slovensko v sekcii Uchádzači o zamestnanie.

Výberových pohovorov so zahraničnými zamestnávateľmi sa v Košiciach zúčastnilo niekoľko desiatok záujemcov o ponúkané pracovné pozície. Šancu získať prácu v zahraničí však majú predovšetkým tí uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky týkajúce sa predchádzajúcich pracovných skúseností a majú aj potrebné jazykové znalosti.

Zástupcovia týchto zahraničných zamestnávateľov sa plánujú aj v budúcnosti v spolupráci so sieťou EURES Slovensko realizovať náborové aktivity v rámci celého Slovenska.