Rakúsko-Nemecký Deň 2016

Medzinárodná burza práce a informácií ,,Rakúsko – Nemecký Deň 2016“ sa konala dňa 13.októbra 2016 v čase od 9:00 do 17:00 hodiny v priestoroch Galérie Umelka v Bratislave. Aktivitu zorganizovala sieť EURES Slovensko v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny už po piaty krát. Na podujatí sa zúčastnilo 21 zahraničných vystavovateľov, z toho 13 bolo z Nemecka a 8 z Rakúska. 
Okrem zamestnávateľov sa s ponukou reálnych pracovných miest predstavili aj zástupcovia Služieb zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska (ArbeitsMarktService). Popri ponuke voľných pracovných miest poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poradenské služby o práci v zahraničí poskytovali vyškolení EURES poradcovia a kontaktné osoby v stánku EURES Slovensko. Pozvaní Uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii UPSVR si mohli v stánku EURES Slovensko uplatniť možnosť preplatenia časti preukázaných cestovných výdavkov. 
Vystavovatelia mali k dispozícií priestor na prezentácie svojich spoločností a ponúkaných pracovných pozícií. Prezentácie prebiehali počas celého dňa v stanovených časových intervaloch. Priestor bol využitý na krátke predstavenie vystavovateľov, rovnako na prezentovanie fungovania siete EURES na Slovensku a jej webovej stránky.
Zamestnávatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu spolu 547 voľných pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko a v stánku siete EURES Slovensko bolo ponúknutých ďalších 2 384 voľných pracovných miest z databázy www.eures.sk. 
S ponukou práce zo sektora hotelových, reštauračných služieb a gastronómie sa na veľtrhu predstavili zástupcovia Bundesagentur für Arbeit (z oblastí Magdeburg a Nůrnberg) a spoločnosti Willberg /Můller GbR a McDnonald´s Deutschland z Nemecka. Predstavitelia spoločnosti McDonald´s Deutschland zrealizovali počas dňa výberové pohovory a 30 vyhovujúcich kandidátov odchádzalo z veľtrhu s uzatvorenou pracovnou zmluvou. Nemecká spoločnosť Stefan Liebig backup jobs agency ponúkala pracovné pozície v oblasti hotelových a reštauračných služieb na výletných lodiach. Pracovné pozície zo spomínaného sektora hotelových, reštauračných služieb a gastronómie do Rakúska ponúkli predstavitelia ArbeitsMarktService (AMS Vorarlberg a AMS Salzburg) a zástupcovia spoločností Hotel Wismayerhaus a Hendlkőnig Stefan Wochinz GmbH. Zástupca spoločnosti Hotel Wismayerhaus uskutočnil krátko po začatí veľtrhu hneď 5 úspešných výberových pohovorov na pracovnú pozíciu čašník. Úspešní kandidáti na túto pracovnú pozíciu odchádzali z veľtrhu práce taktiež  s uzatvorenými pracovnými zmluvami. Remeselné pracovné pozície ponúkali zamestnávatelia KÖNIG GmbH&Co KG, Unique Personalservice GmbH, Orizon GmbH, Sirius Dienstleistungen GmbH, Management 2000 GmbH, ARWA Personaldienstleistungen, HAVI Logistics GmbH a FridayEuroTech z Nemecka a spoločnosti Empleo Personal GmbH, HOGO GmbH a mein-personaler Personalservice GmbH z Rakúska. Spoločnosť Transped Europe GmbH z Rakúska svoj dopyt po pracovnej sile orientovala na potenciálnych manažérov dopravy.  
Už po tretí krát prebiehal Rakúsko-Nemecký Deň aj formou ,,online“, čo znamenalo, že klienti, ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne, sa mohli o zamestnanie uchádzať online cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Návštevníci ,,online“ formy Rakúsko –  Nemeckého Dňa mali takisto možnosť sledovať prezentácie a dianie na veľtrhu prostredníctvom živého prenosu. Na základe vyhodnotenia Európskej komisie sa ,,online“  formy Rakúsko-Nemeckého Dňa zúčastnilo 438 osôb.
Rakúsko - Nemecký Deň navštívilo osobne spolu 1 311 osôb. Spolu s návštevníkmi „online“ formy veľtrhu sa ho zúčastnilo spolu 1749 záujemcov o prácu v Rakúsku alebo Nemecku, čo predstavuje v porovnaní s celkovou návštevnosťou burzy práce za rok 2015 nárast o takmer 113 %. 
Zahraniční zamestnávatelia v dotazníkoch uviedli spokojnosť s kvalitou a jazykovou vybavenosťou väčšiny zúčastnených kandidátov, ktorí sa prišli informovať a uchádzať o prácu v Rakúsku alebo Nemecku. Zamestnávateľmi ako aj účastníkmi bola vysoko ohodnotená organizácia, ako aj celý  priebeh podujatia. Po vyhodnotení dotazníkov a na základe spätnej väzby od zamestnávateľov bolo zo strany zamestnávateľov deklarovaných spolu 197 prísľubov na zamestnanie, z toho 35 návštevníkov absolvovalo úspešný výberový pohovor priamo počas veľtrhu.