EURES Slovensko exkluzívnym partnerom Profesia Days 2017

V dňoch 1.- 2. marca 2017 sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil veľtrh príležitostí Profesia Days, ktorého exkluzívnym partnerom bola aj tento rok sieť EURES Slovensko. Pozvanie do výstavného priestoru našej siete prijali EURES poradcovia z Českej republiky, Rakúska a z Nemecka, rovnako aj niekoľkí zahraniční zamestnávatelia, s ktorými EURES Slovensko dlhodobo spolupracuje: M2 Personal ( Nemecko), EMS - uitzendgroep, BV (Holandsko), Sagius Uitzenders (Holandsko), Hansa Park (Nemecko), HOGO GmbH (Rakúsko),  MSE Personalservice AG (Rakúsko), Orizon GmbH (Nemecko).Počas dvoch dní trvania veľtrhu slovenskí EURES poradcovia poskytli informácie týkajúce sa pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP takmer 700 návštevníkom veľtrhu. O prácu v Českej republike prejavilo záujem cca 350 návštevníkov, v Rakúsku 170 návštevníkov a v Nemecku 80 návštevníkov veľtrhu. Niekoľko stoviek návštevníkov sa uchádzalo o prácu v stánkoch zahraničných zamestnávateľov. S prísľubom práce u týchto zamestnávateľov odchádzalo z veľtrhu 49 uchádzačov. Účasť siete EURES Slovensko na veľtrhu Profesia Days sa konala v rámci podaktivity 2.3. Národného projektu Spoločne hľadáme prácu. Národný projekt Spoločne hľadáme prácu sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.