EURES Slovensko exkluzívnym partnerom Profesia days 2018

V dňoch 28. februára - 1. marca 2018  sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave uskutočnil veľtrh pracovných príležitostí Profesia days. Sieť EURES Slovensko ako exkluzívny partner veľtrhu ponúkla uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o prácu v zahraničí možnosť stretnúť sa so zástupcami spoločností a partnermi siete z krajín Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Lichtenštajnsko, Taliansko, Írsko, Dánsko a Švédsko. Počas dvoch dní trvania veľtrhu poskytli EURES poradcovia v stánku EURES Slovensko informácie približne 560 návštevníkom o aktivitách a možnostiach zamestnania sa v krajinách EÚ/EHP, ktoré budú v blízkej budúcnosti organizované sieťou EURES. EURES poradcovia z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švédska a Dánska poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Na veľtrh práce prišli i s ponukou pracovných pozícií. Pozvanie do výstavného priestoru našej siete prijali tiež zahraniční zamestnávatelia, s ktorými EURES Slovensko dlhodobo spolupracuje: EMS - uitzendgroep, bv (Holandsko), Sagius Uitzenders (Holandsko), MSE Personalservice AG (Rakúsko), Orizon GmbH (Nemecko). Talianska spoločnosť Bluserena SPA ponúkala sezónne pracovné pozície pre pomocný personál v reštauráciách v Taliansku počas letnej sezóny 2018, nemecká spoločnosť HANSA-PARK ponúkala pracovné pozície v zábavnom parku v oblasti gastronómie. Účasť siete EURES Slovensko na veľtrhu Profesia days sa konala v rámci podaktivity 2.3. Národného projektu Spoločne hľadáme prácu. Národný projekt Spoločne hľadáme prácu sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.