Sieť EURES na Dňoch kariéry TUKE a UPJŠ

Zástupcovia siete EURES Slovensko sa pravidelne zúčastňujú Dni kariéry organizovaných slovenskými univerzitami v rámci celého Slovenska. 

15. ročník Dňa kariéry TUKE, ktorého sa zúčastnilo 28 zamestnávateľov sa uskutočnil dňa 13. marca 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity v
 Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pripravila toto podujatie vo svojich priestoroch dňa 10. apríla 2019.

Sme radi, že máme príležitosť stretávať sa so študentmi priamo na pôde slovenských univerzít a pomáhať tak šíriť povedomie o zaujímavých príležitostiach, ktoré Európska únia ponúka mladým.

Reportáž z Dňa kariéry UPJŠ - 
https://www.youtube.com/watch?v=8MmG1c6hra4