Commis de Cuisine - kuchár (ID 9935)

Odvetvie: 56 - Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

Počet voľných prac. miest: 7
Dátum pridania ponuky: 09.01.2020
Termín nástupu: Ihneď

Krajina: DE - Nemecko
Mesto: Munich, Frankfurt, Mainz, Cologne, Düsseldorf, Hamburg, Berlin

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na plný úväzok
Trvanie pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu neurčitú
Ponúkaná mzda: 0.00 EUR (na hodinu)
Poznámka ku mzde: 1850 - 2000,-€ / month brutto
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Popis pracovného miesta

The Hyatt Hotel Corporation was established as a family-owned company and is an American, internationally active company that comprises over 900 hotels, mainly in the luxury segment, in over 54 countries. We are represented in Germany with 7 hotels in the following cities: Munich, Frankfurt, Mainz, Cologne, Düsseldorf, Hamburg and Berlin.
Our purpose "We care for people so they can be their best" is the focus of our daily work and applies equally to our guests and our employees. Together we create unique and unforgettable experiences and believe that you can only give your best if you feel good!
As a Commis de Cuisine you are encouraged to express your creativity and have the opportunity to develop your skills on a daily basis. Driven by the passion for delivering the best dishes to the customers, you are playing your part as a dynamic member of a motivated team by supporting the others in the successful running of the Kitchen.
Some of the key duties include but are not limited to:

  • Preparing and presenting dishes to a high standard level

Ensuring hygiene and sanitation are strictly observed and that equipment and utensils are handled, maintained and used correctly

****************************************************************************************************************
Hyatt Hotel Corporation bola založená ako rodinná spoločnosť a je americkou, medzinárodne činnou spoločnosťou, ktorá zahŕňa viac ako 900 hotelov, hlavne v luxusnom segmente, vo viac ako 54 krajinách. Sme zastúpení v Nemecku so 7 hotelmi v nasledujúcich mestách: Mníchov, Frankfurt, Mainz, Kolín nad Rýnom, Düsseldorf, Hamburg a Berlín.
Náš cieľ „Staráme sa o ľudí, aby sme mohli byť ich najlepšími“ je zameranie našej každodennej práce a vzťahuje sa rovnako na našich hostí a našich zamestnancov. Spoločne vytvárame jedinečné a nezabudnuteľné zážitky a veríme, že to najlepšie môžete dať, len ak sa budete cítiť dobre!

Ako Commis de Cuisine sa odporúča, aby ste vyjadrili svoju kreativitu a mali ste možnosť rozvíjať svoje zručnosti každý deň. Vďaka vášni pre poskytovanie najlepších jedál zákazníkom zastávate svoju úlohu dynamického člena motivovaného tímu tým, že podporujete ostatných v úspešnom fungovaní kuchyne. Medzi kľúčové povinnosti patrí okrem iného: Príprava a prezentácia jedál na vysokej úrovni. Prísne dodržiavajte hygieny, aby sa so zariadeniami a riadom manipulovalo, udržiavalo a používalo správne.

 

Požiadavky

Ideally you have you have completed your apprenticeship as a cook and already gained work experience in the same or similar role, preferably within a prestigious hotel environment. You are passionate about cooking, work as a team and motivated to change and grow. You are characterized by an independent way of working and bring creativity and organizational skills.

*****************************************************************************************************************
 V ideálnom prípade ste ukončili svoje učňovské vzdelanie ako kuchár a už ste získali pracovné skúsenosti v rovnakej alebo podobnej pozícii, najlepšie v prestížnom hotelovom prostredí. Ste nadšení pre varenie, pracujete tímovo a ste motivovaní k zmenám a kariérnemu rastu. Vyznačujete sa nezávislým spôsobom práce a prinášate tvorivé a organizačné schopnosti. Hovoríte komunikatívne anglicky a nemecky.

Zamestnávateľ ponúka

  • Uniform -provided and laundered complimentary
  • Discounted meals and free drinks
  • Explore the world - 12 free nights per year of service across Hyatt Hotels worldwide
  • Stay fit & healthy – Discounted access to more than 2000 fitness studios in Germany
  • Work Life Balance - with our time recording system you won't lose an hour of overtime
  • We care for your career - advancement opportunities, feedback discussions, training & exchange programs
  • We support you in your search for an apartment

    • Salary range: approx. 1,850 - 2,000 € per month gross (depends on location)

Language requirements: English, German
****************************************************************************************************
Zamestnávateľ ponúka:
Uniforma a pranie zadarmo
• Zľavnené jedlá a nápoje zadarmo
• Objavte svet - 12 bezplatných nocí ročne v službách Hyatt Hotels po celom svete
• Zostaňte fit a zdravý - Zvýhodnený prístup k viac ako 2000 fitness štúdiám v Nemecku
• Rovnováha medzi pracovným životom - s naším systémom nahrávania času nestratíte ani hodinu nadčasov
• Záleží nám na vašej kariére - možnosti postupu, spätná väzba, školiace a výmenné programy

• Podporujeme vás pri hľadaní bytu
- plat vo výške 1850 - 2000,-€ v závislosti od miesta výkonu práceDruh pracovného pomeru

Pracovný pomer na plný úväzok

Jazyky

nemecký - B1 Samostatný používateľ
anglický - B1 Samostatný používateľ

Požadované vzdelanie

stredná škola

Názov spoločnosti/organizácie

ZAV - IPS- Nordrhein- Westfalen

Kontaktná osoba

Zaujala Vás pracovná ponuka?

Zašlite Váš štrukturovaný životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s Vašou fotografiou a súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu: [email protected] .   

Do predmetu správy uveďte názov a ID číslo pracovnej ponuky: kuchár + ID 9935

Váš životopis bude postúpený zamestnávateľovi, ktorý bude priamo kontaktovať vybraných uchádzačov.

Dôležité upozornenie!!!

Aby ste sa mohli uchádzať o pracovné pozície z databázy siete EURES, potrebujeme váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý súvisí s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vyplnený elektronický formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.  

Za dodržanie postupu vopred ďakujeme!