EURES – európska sieť služieb zamestnanosti, pomáha európskym zamestnávateľom prostredníctvom siete viac než 700 odborných EURES poradcov orientovať sa v záležitostiach týkajúcich sa mobility na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Sieť EURES teda asistuje zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov na obsadenie svojich voľných pracovných miest a poskytuje užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu.
Európsky trh práce je veľmi rôznorodý a zamestnávateľom  ponúka nespočetné množstvo  príležitostí získať vhodných pracovníkov. Na druhej strane, poskytuje aj obrovské príležitosti pre všetkých, ktorí chcú pracovať mimo svojej rodnej krajiny a získať nové pracovné skúsenosti, naučiť sa jazyk, spoznať nových ľudí a obohatiť svoj život o ďalší rozmer.  Veľkou devízou takýchto pracovníkov  je vzdelanie a odborné skúsenosti, ktoré sú pre každého zamestnávateľa veľkým prínosom, zároveň môžu pomôcť nadviazať nové obchodné kontakty  v krajine, z ktorej pochádzajú, čím zvyšujú zamestnávateľovi konkurencieschopnosť a prinášajú inovácie.
Čo Vám EURES Slovensko môže ponúknuť?


                                                 EURES

Európska sieť pracovných príležitostí–otvára európsky trh práce tým, že vám ponúka:
 • spracovanie  pracovných ponúk; 
 • bezplatné inzerovanie vašich voľných pracovných miest v celej Európe;
 • asistovanie pri náborových aktivitách;
 • účasť na Medzinárodných burzách práce v krajinách EÚ/EHP;
 • prístup k on-line životopisom tisícok uchádzačov;
 • odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov;
 • informácie o živote a práci v európskych krajinách;
 • špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch
 
Európsky portál pre pracovnú mobilitu www.eures.europa.eu

 • vám umožňuje zverejniť vašu pracovnú ponuku, ku ktorej budú mať prístup všetci občania krajín EÚ/EHP
 • pomôže pri vyhľadávaní vhodného zamestnanca z databázy životopisov
 • umožní vám bezplatne sa zaregistrovať a vytvoriť si svoj profil

          (Pozrite si video ako pracovať s portálom eures.europa.eu)